مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس اول علوم اول ابتدایی زنگ علوم

0 ۴,۹۶۹

اهداف/ پیامد ها درس اول علوم اول ابتدایی زنگ علوم

در پایان این درس انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:

سطح ١ در برخورد با پدیده های آشنا در محیط اطراف پرسش های مرتبطی را مطرح کنند اما به دنبال پاسخ پرسش ها نباشند.

سطح ٢ در برخورد با پدیده های آشنا و ناآشنای محیط اطراف خود پرسش های مرتبطی را مطرح کرده

و در پاسخ به آنها جواب های احتمالی در قالب: شاید / فکر می کنم و… ارائه دهند.

سطح ٣ در برخورد با پدیده های آشنا و ناآشنای محیط اطراف خود پرسش هایی را مطرح کرده و برای یافتن پاسخ فعالیت های مرتبطی را پیشنهاد دهد.

 

نکات و فعالیت های پیشنهادی درس اول علوم اول ابتدایی زنگ علوم

این درس زنگ علوم چهار فعالیت دارد. فعالیت اول و دوم به صورت یک کار دو مرحله ای و مرتبط به هم هستند.

تصاویر کتاب درسی دانش آموز راهنمای عمل هستند.

انجام فعالیت ها نیازمند فضای مناسب در حیاط مدرسه و یا جای دسترس دیگری هستند.

نکاتی که به نظر می رسد توجه به آنها برای انجام مناسب فعالیت ها توصیه می شود به آن توجه شود به شرح زیر است:
1.تشکیل گروه های دو نفره است با توجه به این که بیشتر دانش آموزان در این زمان اول سال تحصیلی هنوز با هم زیاد آشنا نشده اند

باید تدابیر لازم برای جلب نظر همکاری دانش آموزان با هم اتخاذ شود.

2.نباید توجه دانش آموزان به مسأله ی رابطه ی آفتاب و سایه و… جلب شود.

این نکته کاری است که طبیعت کنجکاوی دانش آموزان حتماً انجام خواهد داد.

3.نباید مانع گفت و گوهای ضمن کار دانش آموزان شد، صحبت های آنها حتماً درباره ی چگونگی انجام این کار و یا حاشیه های مرتبط با آن است.

4.نباید درباره ی نتیجه ی بازی سخنی به زبان آورد ولو این که تعدادی از دانش آموزان آن را دریافته و عنوان کنند.

این سخن اصلاً به معنای ممانعت از گفت و گوها، فرضیه سازی ها و پیش بینی های دانش آموزان نیست.

 

فعالیت بازی با سایه ها درس اول علوم اول ابتدایی زنگ علوم

دانش آموزان را گروه بندی کنید، یک قطعه گچ در اختیار هر گروه بگذارید

و با قول و قرار دوستی و نظم آنها را به محلی که برای اجرای برنامه در نظر گرفته اید ببرید.و بعد بپرسید:

به نظر شما بازی را چگونه انجام خواهیم داد؟  بگویید که بازی امروز اسمش هست!« بازی با سایه ها »

به احتمال زیاد تعدادی از آنها با توجه به نشانه های موجود در فرایند کار موضوع را تا آخر دریافته اند.

به هر حال فرصت دهید تا آنها پیش بینی های خود را بگویند.

سپس از گروه ها بخواهید که یک نفرشان پشت به آفتاب بدون حرکت بایستد و دیگری با گچ دور سایه ی او خط بکشد.

اگر احساس کردید که دانش آموزان برای انجام کار به دیدن یک نمونه احتیاج دارند.

دو نفر را انتخاب کنید که در محل مناسب [در معرض دید دانش آموزان] این کار را انجام دهند.

فرصت دهید تا گروه ها شبیه این کار را با دقت برای خود انجام دهند.و در پایان بگویید که «سایه ها همین جا باشند و ما

می رویم و یک ساعت بعد می آییم»قبل از ترک محل از آنها بپرسید که

«وقتی برگشتیم چگونه می توانید جای سایه ی خود را پیدا کنید؟

سعی کنید راه حل را از خود آنها بگیرید و سپس از هر گروه بخواهید که در کنار سایه ی خود علامت بگذارد تا برویم و یک

ساعت بعد بیاییم.توجه! پس از گفتن این نکته از دانش آموزان بپرسید که:

« به نظر شما اگر یک ساعت بعد، بیاییم چه خواهیم دید؟ »

پس از شنیدن جواب ها [پیش بینی ها] صحنه را ترک کنید و یک ساعت بعد بیایید.

 

یک ساعت بعد:

دوباره به آن جا برگردید. بدیهی است که دانش آموزان پس از انجام فعالیت ساعت قبل فکرشان درگیر مسأله ی« سایه » و احتمالاً « نور »بوده است.

شاید بیشتر دانش آموزان قبل از ورود به صحنه ی بازی و دیدن تصاویر پیش بینی هایی دربار هی تصویر سایه ها داشته اند،

لذا می توان گفت که آنها به محض ورود به صحنه و مشاهده ی تصاویر سایه ها در پی ارزیابی از پیش بینی های خود درباره ی شکل و اندازه ی سایه ها خواهند بود.

دانش آموزان در این بخش از فعالیت نیازمند فرصت کافی برای مشاهده مقایسه و ارزیابی از پیش بینی های خود

و گفت و گو با همدیگر درباره ی فرضیه هایی که در ذهن آنها در پاسخ به پرسش های ایجاد شده شکل گرفته اندخواهند

بود.

آموزگاران اولیا نباید روی دانش اندوزی تمرکز کرده و آنها را از خودآموزی و دانش آموزی باز دارند.

آنها از همین راه ها [مشاهده، مقایسه، پیش بینی، فرضیه سازی] برای پاسخ گویی به پرسش هایی که در ذهن ساخته

مطرح شده شخصاً به دانش دست می یابند

، زیرا که صفحه واقعی کتاب درسی پیش چشمان آنها و جلو پایشان باز است!؟

فرصت دهید تا آن را بخوانند. در کنار آنها…باشند تا احساس تنهایی نکنند.

هشدار!: نه خودتان و نه دانش آموزان هرگز مستقیماً به خورشید نگاه نکنید بهترین راه جلب توجه دانش آموزان به این

نکته رفتار و عمل خود شما در برابر خورشید است!

 

نکات بازی با سایه ها

نکته ۱: اگر در پایان بازی دانش آموزان سؤال هایی درباره ی چگونگی تشکیل سایه و… داشتند یکی از راه های مناسب آن است

که آنها را به انجام فعالیت در خارج از مدرسه (همراه پدر و مادر) تشویق و راهنمایی کنید، شاید خودشان به جواب هایی دستیابند.

نکته ۲: ممکن است بچه ها در مشاهده ی تغییر طول سایه درباره ی تغییر جهت سایه نیز چیزهایی متوجه شوند، شما

ضمن استقبال از دقت خوب آنها در مشاهده اصلاً دربار ه ی چگونگی و چرایی این پدیده ها بحث نکنید.

 

فعالیت گوجه فرنگی درس اول علوم اول ابتدایی زنگ علوم

در این فعالیت می خواهیم توجه دانش آموزان به این نکته جلب شود که

(در آن چه که هر روز با آن سروکار داریم و بی توجه از کنارش می گذریم و حتی می خوریمش!

اگر کنجکاوی کرده و با دقت نگاهش کنیم دنیایی از شگفتی ها است)

شروع کنید: یک گوجه بردارید، نشان دهید و بپرسید کی گوجه فرنگی خورده؟

احتمالاً همگی جواب خواهند داد، من بعدبپرسید داخل آن چه خبره؟ چی هست؟ چه شکلی است؟

بعد از شنیدن جواب ها گوجه ها را یکی یکی بردارید برش طولی دهید

داخل آنها را خودتان با دقت مشاهده کنید [رفتار شما در مشاهده مهم و الگو است]

و بعد یکی دیگر را بردارید برش دهید (عرضی) با دقتمشاهده کنید. دو نیمه را مقایسه کنید و…

پس از این که هر دو نیم هی گوجه (برش طولی و عرضی) در اختیار همه قرار گرفت.

آنها را پس از مشاهده و مقایسه نوش جان

توجه! اگر در محل کار شما تهیه ی گوجه فرنگی مشکل باشد می توانید از هر میوه ی مناسب دیگری استفاده کنید.

کافی است که به هدف درس وفادار باشید

.بعد از این بازی علمی انتظار می رود که دانش آموزان به میوه ها و سایر اشیاء و وسایلی که روزانه از آنها استفاده می

کنند نگاهی پرسشگر داشته و پیگیر پرسش هایشان شوند.

 

فعالیت انداختن اجسام در آب درس اول علوم اول ابتدایی زنگ علوم

هدف بازی تحریک کنجکاوی کودکان نسبت به برخی پدیده ها و اتفاقاتی که هر روز در اطراف آنها و شاید به دست خودشان رخ می دهدو آنها به آسانی از کنار آنها می گذرند.

وسایل لازم برای اجرای فعالیت همان طور که از تصویر کتاب درسی پیدا است:

یک تشت آب که حدوداً تا نیمه پرباشد و اشیاء و وسایلی دم دست روزمره بچه ها که برخی در آب فرو می روند و برخی شناورمی مانند، مانند …

موقعیت بازی ترتیبی دهید که تشت آب در جایی قرار گیرد که همه بتوانند داخل آن را خوب مشاهده کنند.

اگر در کلاس چنین فضایی نبود حتماً بازی را در حیاط یا جای مناسب دیگر انجام دهید.

 

شروع بازی:

بگویید که: بازی امروز شنا در استخر حوض است!

دو تا از وسایل بازی را بردارید که یکی در آب فرو می رود و دیگری نه

خوب نشان دهید و بپرسید(اگر این… را در آب  رها بیندازیم چه خواهد شد؟)

[ته آب می رود/ روی آب می ماند/ غرق می شود/ شناور می ماند و …]

پس از گوش کردن به نظرات و پیش بینی های آنها شیئی مورد نظر را در اختیار یکی از دانش آموزان قرار دهید تا این کار را انجام دهد.

حوصله کنید تا آنها مشاهده کنند. گفت و گو کنند و شما هیچ! فقط ناظری مهربان و شادمان!

به همین روال بازی را با شیئی دوم و دانش آموز دیگر ادامه دهید …تمام!

هیچ گونه جمع بندی یا نتیجه گیری یا توصیه یا … نداشته باشید.

درس اول تمام شد اگر می خواهید از محصول کار خود یادگیری دانش آموزان باخبر شوید،

فرصت مشاهده ی صحنه ای  جالب و سؤال برانگیز و مناسب فکر و توان ذهنی دانش آموزان را فراهم کنید

تا معلوم شود که تا چه اندازه نسبت به  (دربرخورد با  پدیده های آشنا و ناآشنای محیط اطراف کنجکاوی کرده و پرسش

هایی را طرح می کند و خودشان نیز در پاسخ به آنها جواب هایی احتمالی ارائه می دهند)

 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.