کتاب های ششم ابتدایی

برای دریافت هر کتاب روی اسم آن کلیک کنید کتاب ریاضی ششم ابتدایی فایل بخش های کتاب: ضمیمه حجم  مقدمه 772.16 کیلوبایت  بخش اول 4.56 مگابایت  بخش دوم 2.82 مگابایت  بخش سوم 3.71…

کتاب های پنجم ابتدایی

برای دریافت هر کتاب روی اسم آن کلیک کنید کتاب ریاضی پنجم ابتدایی فایل بخش های کتاب: ضمیمه حجم  مقدمه 827.3 کیلوبایت  بخش اول 1.74 مگابایت  بخش دوم 1.65 مگابایت  بخش سوم 1.89…

کتاب های سوم ابتدایی

برای دریافت هر کتاب روی اسم آن کلیک کنید کتاب ریاضی سوم ابتدایی فایل بخش های کتاب: ضمیمه حجم  بخش اول 2.47 مگابایت  بخش دوم 2.23 مگابایت فایل کامل کتاب:…

کتاب های دوم ابتدایی

برای دریافت هر کتاب روی اسم آن کلیک کنید کتاب ریاضی دوم ابتدایی فایل کامل کتاب: ضمیمه حجم  ریاضی (دوم) 10.8 مگابایت کتاب فارسی خوانداری دوم ابتدایی(بخوانیم) فایل بخش…

نکته های دستوری فارسی چهارم دبستان

نکته های دستوری فارسی چهارم دبستان درس اول بعضی واژه ها ،زیر مجموعه هایی دارند؛مثلاً وقتی ما می گوییم «خانواده»کلمه هایی مثل پدر ،مادر ،خواهر وبرادر،زیر مجموعه ی این واژه هستند.به گروه کلمه های زیر توجه کنید.…