مطالب آموزشی
بایسته های آموزشی برای درست نویسی (املا)

بایسته های آموزشی برای درست نویسی (املا)

املا یا دیکته تلاشی است برای درست نوشتن. در املا، دانش آموز م یآموزد که چگونه درست، خوانا و زیبا بنویسد. در شیو ه های نوین آموزشی، املا تنها وسیل های برای صحیح نوشتن نیست بلکه چند هدف دوشادوش هم دنبال می شود. درس تنویسی واژگان خوانانویسی واژگان رسا نوشتن واژه ها تلاش در زیبانویسی واژه ها املا نوشتن، مثل هر فعالیت دیگر نیازمند دانسته ها و فعالی تهایی است که بدون آنها نم یتوان املایی موفق و جذاب و دلپذیر را نوشت. برخی از نکات مهم و اساسی در املانویسی عبارت اند از: ۱ طرح املای خلّق، زنده و زیبا بر علاقهٔ به املا خواهد افزود. ۲ از نکاتی که املا را شیرین و جذاب می کند، م یتوان […]

روش های آسان و فوری ایجاد انگیزه در دانش آموزان

روش های آسان و فوری ایجاد انگیزه در دانش آموزان

اصول مرتبط با ایجاد انگیزه در دانش آموزان یادگیری باید هدفی را دنبال کند. معلمان و دانشآموزان با همکاری یکدیگر، اهداف بلندمدتی را برای خود و کلاس درس خود تعیین نمایند؛ به دلیل اینکه فعالیت ها و کارهای کلاسی با زندگی دانش آموزان در ارتباط است و بر اساس اهداف دانش آموزان، توسط آنها انجام می گیرد. دانش آموزان نیازمند مهارت ها، آگاهی و دانش ضروری جهت تکمیل و به انجام رساندن فعالیت های کلاسی و دستیابی به اهداف خویش هستند. باید به دانش آموزان در دستیابی به اهداف کوتاه مدت به منظور توسعه توانایی ها کمک شود که آنها برای موفقیت و کامیابی به کمک معلمان احتیاج دارند. جهت گیری های معین و مشخص، دامنه اختیارات و توانایی های […]

راهکارهای مدیریت کلاس درس کنترل بی نظمی ها

راهکارهای مدیریت کلاس درس کنترل بی نظمی ها

۱٫ اصول انضباطی در کلاس تعیین کنید اطمینان حاصل نمودن از اینکه همه دانش آموزان همواره در کلاس از ایمنی برخوردار هستند، باید در برنامه های کاری شما در اولویت قرار گیرد. تا آنجا که امکان دارد، از بدرفتاری با دانش آموزان بپرهیزید. شما می توانید این کار را از طریق آگاهی یافتن از هر آنچه که در هر لحظه در کلاس رخ می دهد، به طور دقیق انجام دهید. شما باید کنترل مشکلات انضباط کلاس ( کنترل بی نظمی ) را خود به تنهایی برعهده بگیرید. تنها در موراد خاص و جدی، دانش آموزان را به دفتر و یا مسئولان انضباطی ارجاع دهید. به طور مداوم و واقع بینانه، دانش آموزان را مجاب به رعایت و اجرای قوانین، خط […]

آموزش املا
بایسته های آموزشی برای درست نویسی (املا)

بایسته های آموزشی برای درست نویسی (املا)

املا یا دیکته تلاشی است برای درست نوشتن. در املا، دانش آموز م یآموزد که چگونه درست، خوانا و زیبا بنویسد. در شیو ه های نوین آموزشی، املا تنها وسیل های برای صحیح نوشتن نیست بلکه چند هدف دوشادوش هم دنبال می شود. درس تنویسی واژگان خوانانویسی واژگان رسا نوشتن واژه ها تلاش در زیبانویسی واژه ها املا نوشتن، مثل هر فعالیت دیگر نیازمند دانسته ها و فعالی تهایی است که بدون آنها نم یتوان املایی موفق و جذاب و دلپذیر را نوشت. برخی از نکات مهم و اساسی در املانویسی عبارت اند از: ۱ طرح املای خلّق، زنده و زیبا بر علاقهٔ به املا خواهد افزود. ۲ از نکاتی که املا را شیرین و جذاب می کند، م یتوان […]

آموزش مهارت نوشتن به دانش آموزان ابتدایی در ۱۰ گام

آموزش مهارت نوشتن به دانش آموزان ابتدایی در ۱۰ گام

گام اول مهارت نوشتن گسترده کردن جمله ادامه دادن جمله با فضا سازی و گسترده کردن جمله تفاوت دارد بابا به من مقداری نان داد . او امروز سنگگ تازه خریده بود . این جمله ادامه داده شده است . بابا …………….. به من مقداری نان داد بابا امروز از سنگگ تازه ای که خریده بود به من مقداری نان داد . این جمله گسترش داده شده و فضا سازی شده است فرصت فکر کردن را به دانش آموزان بدهید و هر بار بخواهید همان جمله قبلی را گسترش دهند مثال: کبوتران ………….. بال می زدند کبوتران با عجله بال می زدند کبوتران بیچاره با عجله بال می زدند کبوتران بیچاره و نا امید با عجله بال می زدند کبوتران […]

انواع اشکالات املایی در دانش آموزان ابتدایی

انواع اشکالات املایی در دانش آموزان ابتدایی

وقتی دانش آموز درس یا مطلبی رابه درستی فرا نگرفته باشد و به حد تسلط در آن نرسیده باشد یا  آموزش های لازم و کافی رادر زمینه ی تحصیلی دریافت نکرده باشد می گوییم دچار مشکلات آموزشی در املا شده است. یادگیری هر حرف و صدا در پایه ی اول دبستان و برخی از قاعده های مهم دستوری و نگارشی در هر پایه تحصیلی نیازمند آموزش کافی و تمرین و تکرار می باشد. در صورتی که این آموزش ها به درستی صورت نگیرد منجر به مشکلات املایی می شود. آموزش _اِ ربط آموزش جمع بستن با  ان بر روی کلمه هایی که ه ختم میشود . آموزش مربوط به اتصال  گی آموزش خوا استثنا آموزش اُ استثنا آموزش می کاری […]

اول ابتدایی
توضیح درس به درس علوم اول ابتدایی

توضیح درس به درس علوم اول ابتدایی

درس یک زنگ علوم بچه ها را برای سایه کشیدن به حیاط می بریم. به آن ها می گوییم که هرکدام سایه دیگری را بکشند. دو ساعت بعد دوباره آنها را به حیاط برده و می خواهیم که سایه همدیگر را بکشند و اختلاف آن را بیان کنند. دانش آموز بدرستی می فهمد که سایه ی خودش یا دوستش در دوساعت بعد کوتاه تر شده است. بازی فرصتی است برای یادگیری در هنگام میوه خوردن باید دستها را با آب و صابون تمیز بشوییم تا مریض نشویم چیزهای سنگین زیر آب می رود و چیزهای سبک روی آب قرار می گیرد و شناور روی آب قرار می گیرد درس  ۲ سلام به من نگاه کن بچه ها باید همیشه به […]

آموزش علوم اول ابتدایی درس به درس

آموزش علوم اول ابتدایی درس به درس

اهميت آموزش علوم تجربی در مقطع ابتدايی فراگيری علوم تجربی به کودکان کمک می کند تا روش های شناخت دنيای اطراف خود را بهبود بخشند. برای اين منظور آنهابايد توانايی اين را کسب کنند که به آنها کمک کند تا تجارب خود را با يکديگر مرتبط سازند از اين رو کودکان بايد روش های کسب اطلاعات، سازماندهی، کاربرد و آزمايش کردن را بياموزند. اين فعاليت ها توانايی آنان را در درک دنيای اطراف تقويت می کند و برای تصميم گيری های هوشمندانه و حل مسايل زندگيشان ياری می دهد امروزه آموختن علوم تجربی همچون سوادآموزی و حساب کردن امری اساسی و ضروری است که با زندگی روزمره ی ما درارتباط است و با پيشرفت فناوری اهميت آن بيشتر شده است. […]

آموزش قرآن اول ابتدایی درس به درس

آموزش قرآن اول ابتدایی درس به درس

محتوای کتاب آموزش قرآن پایۀ اول ابتدایی و روش کلی تدریس  دروس آن کتاب آموزش قرآن اول ابتدایی دارای ۷ درس است. هر درس در چهار جلسه، یعنی در یک ماه تحصیلی آموزش داده می شود. محتوای کتاب و روش کلی تدریس دروس آن به شرح زیر  است. ۱ موضوع هر درس و تصو یر مربوط به آن: هر درس دارای ک موضوع خاصی است. ا ین موضوع در قسمتهای مختلف آن درس در قالب های متن، تصو یر و گفت و گو مورد توجه قرار گرفته است. این تصویر در ابتدای هر درس آمده است. دقت دانش آموزان به این تصو یر و گفت وگو دربارهٔ آن، علاوه بر تقو یت قدرت تخیل و تفکر دانش آموزان، فضای مناسب […]

دوم ابتدایی
آموزش ساعت برای دانش آموزان دوم ابتدایی

آموزش ساعت برای دانش آموزان دوم ابتدایی

آموزش ساعت به دانش آموزان با داستان ⏰ تدریس ساعت⏰ یکی بود یکی نبود یه مورچه ی زحمت کش بود که زیرساعت۱۲زندگی میکردید. لونه ش اونجا بود.مورچه هرروز میرفت کار میکرد و دونه های گندم زیادی جمع آوری می کرد .تا این که یک روز لونه ش پر از گندم شده بود و دیگه جایی برای استراحت خودش نداشت از طرفی اصلا نمیدونست چقدر گندم داره. آقا کرم مهربون که با همسرش وسط ساعت زندگی میکردند گفتند مورچه اینطوری که نمیشه بیا باهم فکری کنیم.فکر کردند و فکر کردند تا بالاخره خانم کرمه گفت گندم هات و دسته های پنج تایی کن و هر کدوم رو توی یکی از قفسه های بیرون(به فاصله ی بین اعدادساعت اشاره کنید) از لونه […]

آموزش ریاضی دوم دبستان با داستان

آموزش ریاضی دوم دبستان با داستان

آموزش اندازه گیری با داستان 🌹داستان اندازه گیری : مثلاً زینب می خواهد میزی زیبا بخرد و در اتاق بگذارد او نمی داند آیا میز جا می شود یا نه؟ زینب چگونه قبل از خریدن میز مطمئن شود که اندازهٔ آن برای اتاقش مناسب بوده است یا نه؟ بچه ها باید به این نتایج برسند که برای این که همه مردم بتوانند برای اندازه گیری یک طول مشخص، یک واحد یکسان بیان کنند از وسیله هایی مثل خط کش های مدرج، متر و متر خیاطی و … استفاده می کنند. در این ابزارهای اندازه گیری از واحدی به نام سانتی متر استفاده می شود. معلم از دانش آموزان می خواهد در صفحه ۸۲ با استفاده از خط کش و توجه روی […]

سوم ابتدایی
فصل هشتم ریاضی سوم ابتدایی ضرب عددها

فصل هشتم ریاضی سوم ابتدایی ضرب عددها

حل مسئله فصل هشتم ریاضی سوم ابتدایی هدف: آشنایی با راهبرد حل مسئله حذف حالت های نامطلوب برای پیدا کردن پاسخ یک مسئله تمام حالت های ممکن را در نظر بگیرید. سپس با توجه به شرایط مسئله حالت های نامطلوب را کنار بگذارید. مثال: با چهار کارت که روی آن ها رقم های ۶، ۲، ۵، ۸ نوشته شده است، همه ی عددهای ۴ رقمی را بسازید. چند تا از آنها زوج اند؟ نکته : چون روی کلمه کارت تاکید شده تکرار رقم نداریم. برای نوشتن تمام عددها از راهبرد و الگوسازی استفاده می کنیم. به همین صورت برای بقیه رقم ها از جدول الگوسازی استفاده می کنیم. درس اول ضرب در عدد ۱۰ ریاضی سوم هدف: آشنایی با ضرب […]

فصل هفتم ریاضی سوم ابتدایی آمار و احتمال

فصل هفتم ریاضی سوم ابتدایی آمار و احتمال

فصل هفتم ریاضی سوم ابتدایی آمار و احتمال هدف:آشنایی با راهبرد حدس و آزمایش ابتدا برای مسئله با روش نمادین یک عبارت ریاضی بنویسید. و بعد با حدس زدن پاسخ را پیدا کنید. حدس خود را آزمایش کنید. یادتان باشد حدس ها باید براساس موضوع مسئله باشد. مثال : عددی را با خودش جمع کردیم جواب ۳۰ شد آن عدد را پیدا کنید. مرحله اول: نمادین سازی ۳۰ = ….+…. مرحله دوم: حدس و آزمایش ۲۰ = +۱۰ ۱۰ حدس اول ۳۰ = +۱۵ ۱۵ حدس دوم نکته : حدس دوم را با توجه به حدس اول بزنید تا به جواب نزدیک تر شوید. نکته : در کشیدن شکل تفریق شکل عدد اول را کامل کشیده و عدد دوم را […]

فصل ششم ریاضی سوم ابتدایی جمع و تفریق

فصل ششم ریاضی سوم ابتدایی جمع و تفریق

 حل مسئله فصل ششم ریاضی سوم ابتدایی  هدف: آموزش راهبرد حل مسئله ساده تر گاهی اوقات برای حل یک مسئله می توانید ابتدا آن را به حالت ساده تر تبدیل کرده و از طریق حل مسئله ساده تر، جواب مسئله را به دست آورید. با ساده کردن مسئله، الگوها و نظم مسئله ی آشکار می شود. مثال: تعداد قطرهای یک ۲۰ ضلعی بیشتر است یا یک ۱۹ ضلعی؟ برای پیدا کردن الگو از جدول استفاده می کنیم. با مشاهده جدول خواهید دید با افزایش ضلع تعداد قطرها زیاد می شود. پس تعداد قطر ۲۰ ضلعی بیشتر است از یک ۱۹ ضلعی نکته گاهی استفاده از عددهای تقریبی مسئله را ساده تر می کند و به شما کمک می کند که […]

چهارم ابتدایی
آموزش مهارت نوشتن یا بند نویسی فارسی چهارم ابتدایی

آموزش مهارت نوشتن یا بند نویسی فارسی چهارم ابتدایی

بچه های گلم شما در کلاس دوم با جمله سازی به طور کامل آشنا شده اید و در سال سوم بند نویسی را فرا می گیرید و در سال چهارم انشا نویسی را فرا خواهید گرفت. بند یعنی چند جمله که یک موضوع مشخص دارند و پشت سرهم می آیند . مراحل مهارت نوشتن یا بند نویسی : ۱-موضوع مناسب انتخاب شود . ۲-موضوع کلی به موضوعات کوچک تر تقسیم شود . ۳-خط اول با کمی فاصله از سر خط نوشته شود. ۴-جمله ی اوّل بند ،جمله ی اصلی است و به آن جمله ی موضوع می گویند . ۵-جمله های بعدی باید تکمیل کننده جمله ی موضوع باشند . ۶- جمله های یک بند باید به هم مربوط باشند […]

جزوه نگارش فارسی پایه چهارم ابتدایی

جزوه نگارش فارسی پایه چهارم ابتدایی

آموزش نگارش فارسی پایه چهارم ابتدایی در پایه سوم با قافیه و ردیف و بعضی از قالب های شعری آشنا شدیم ، در این درس می خواهیم قالب شعری را پیدا کرده و چند نکته ی گفته نشده در پایه سوم را بیان کنیم : نکته اول : هرگاه دو کلمه در آخر دو مصراع هر بیت : ۱ -تلفظ یکسان داشته باشند . ۲ – معنای یکسان داشته باشند ، ردیف می گویند . حال اگر در بیتی دو کلمه مثل هم تلفظ شوند اما معنی یکسانی نداشته باشند آن کلمه ها ردیف نیستند و قافیه هستند . نکته دوم : اگر هر مصراع دو قافیه کنار هم داشته باشد به آن ذوقافیتین می گویند . مثال : جوانی […]

گام به گام سوالات علوم چهارم ابتدایی درس به درس با پاسخ

گام به گام سوالات علوم چهارم ابتدایی درس به درس با پاسخ

درس ۱ علوم چهارم ابتدایی زنگ علوم سوال ۱- لباس هاي خيس بارنگ سياه ومشکي درزيرنورآفتاب زودتر خيس مي شونديا لباس هاي بارنگ سفيدو روشن؟چرا؟ جواب – لباس هاي بارنگ سياه ومشکي-زيرا لباس هاي خيس بارنگ سياه و مشکي بيشترنور و گرمايخورشيدراجذب مي کنندودرنتيجه آب آن ها زودتربخارشده وخشک مي شود. سوال ۲-درفصل تابستان پوشيدن لباس هاي چه رنگي را پيشنهادمي کنيد؟چرا؟ جواب -لباس هاي سفيدبارنگ روشن را –زيرا لباس هاي سفيدبارنگ روشن ، بيش ترنور وگرماي خورشيدرا منعکس کرده وبرگردانده وکم ترجذب مي کنند درنتيجه بدن ما راخنک نگه مي دارند. سوال ۳-حباب چگونه تشکيل مي شود؟وچراحباب هايي که باقالب هاي مختلف درست مي کنيم همه ي آن ها گردتشکيل مي شوند؟ جواب – ملکول هاي آب داراي کشش […]

پنجم ابتدایی
آموزش مطالعات پنجم ابتدایی درس بیست و دوم بازسازی ویرانه ها

آموزش مطالعات پنجم ابتدایی درس بیست و دوم بازسازی ویرانه ها

مطالعات پنجم ابتدایی درس بیست و دوم بازسازی ویرانه ها ۱ – جانشینان چنگیز، هلاکو و تیمور پس از آشنایی با مردم ایران، تحت تأثیر عقاید و آداب و رسوم ایرانیان قرار گرفتند و به تدریج به دین اسلام روی آوردند و مسلمان شدند. آن ها سعی کردند از خشونت و ویرانگری پدرانشان فاصله بگیرند و عمران و آبادی را در ایران تشویق کنند. ۲ – وزیران ایرانی سعی می کردند مغولان را راهنمایی و هدایت کنند و راه و رسم کشورداری را به آن ها بیاموزند. ۳ – خواجه رشیدالدّین فضل الله همدانی از وزیران دانشمند دوره ی ایلخانان بود که چندین کتاب علمی نوشت و به دستور او بناهای زیادی چون مسجد، مدرسه و بیمارستان ساخته شد. ۴ […]

آموزش مطالعات پنجم ابتدایی درس بیست ویک کشورگشایان بی رحم

آموزش مطالعات پنجم ابتدایی درس بیست ویک کشورگشایان بی رحم

مطالعات پنجم ابتدایی درس بیست ویک کشورگشایان بی رحم ۱ – در زمان خوارزمشاهیان، در شرق ایران و شمال چین، سرزمینی به نام مغولستان وجود داشت. ۲ – مغولستان سرزمینی با آب و هوای سرد و خشک بود و قبایل مغول با کمبود غذا روبه رو بودند. آن ها قبایل بیابان گرد بودند و زندگی خود را بیش تر از غارت کاروان ها یا هجوم به سرزمین های دیگر می گذراندند. ۳ – در زمان سلطان محمد خوارزمشاه، چنگیزخان حاکم مغولستان بود. ۴ – چنگیزخان مردی بسیار بی رحم و خشن بود. ۵ – چنگیزخان ابتدا به چین حمله کرد؛ اموال مردم را غارت کرد و ساکنان شهرها را کشت. سپس چند نفر بازرگان را برای تجارت به ایران فرستاد. […]

آموزش مطالعات پنجم ابتدایی درس بیستم وزیران کاردان، شهرهای آباد

آموزش مطالعات پنجم ابتدایی درس بیستم وزیران کاردان، شهرهای آباد

مطالعات پنجم ابتدایی درس بیستم وزیران کاردان، شهرهای آباد ۱ – ترکان مردمی بودند که در نواحی شمال شرقی ایران زندگی می کردند. آن ها زندگی قبیله ای داشتند و کار اصلی شان، دامداری بود. ۲ – باگسترش دین اسلام تا منطقه ی ماوراءالنّهر، ترکان مسلمان شدند و برخی از قبایل ترک به تدریج در داخل ایران رفت و آمد کردند. ۳ – برخی از ترکان با استفاده از استعدادها و توانایی های خود به دربار پادشاهان نفوذ کردند و به مقامات مهمّی چون فرماندهی سپاه رسیدند. ۴ – پس از مدّتی ترکان موفق شدند سلسله های غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان را تشکیل دهند. ۵ – مشهورترین فرمانروای غزنوی، سلطان محمود غزنوی بود. ۶ – یکی از کارهای مهمّ سلطان […]

ششم ابتدایی
جزوه درس به درس علوم ششم ابتدایی درس ۱ تا ۷

جزوه درس به درس علوم ششم ابتدایی درس ۱ تا ۷

فصل ۱ علوم ششم زنگ علوم مهارت های یادگیری علوم : مهارت های علمی هستند که به شما در یادگیری علوم تجربی کمک می کنند . راه و روش یادگیری علوم را به شما نشان می دهد . مهارت های یادگیری علوم عبارت است از : مشاهده جمع آوری اطلاعات یادداشت برداری فرضیه و پیش بینی طراحی آزمایش اندازه گیری تفسیر کردن و نتیجه گیری یادآوری مشاهده : یعنی جمع آوری اطلاعات درباره محیط اطراف با استفاده از حواس مختلف فرضیه : پاسخ احتمای برای سوال یا مساله ما می باشد که قابل آزمایش است . یک کاوشگری : مشاهده : برخورد یک شهاب سنگ ، گودال بزرگی در زمین ایجاد کرده است طرح سوال : اندازه شهاب سنگ چه […]

جزوه درس به درس هدیه های آسمان ششم

جزوه درس به درس هدیه های آسمان ششم

درس ۱ یکتا هدیه ششم ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است – سوره حمد آیه اول یکی از اصول دینی ما مسلمانان توحید است ، یعنی خداوند یکتاست و جز او خدایی نیست خداوند یکتاست یعنی مثل و مانندی ندارد اصل توحید آن قدر مهم است که در قرآن کریم سوره ای به نام توحید وجود دارد که در نمازهایمان هر روز آن را قرائت می کنیم درس دوم بهترین راهنمایان هدیه ششم پیامبران : پیامبر کسی است که از سوی خدا انتخب شده است . او پیام خدا را برای مردم می آورد و آن ها را پرستش دعوت می کند انتخاب پیامبران پیامبران از بین خود مردم و توسط خداوند بزرگ انتخاب می شدند معجزه ی […]

جزوه درس به درس علوم ششم ابتدایی درس ۸ تا ۱۴

جزوه درس به درس علوم ششم ابتدایی درس ۸ تا ۱۴

فصل ۸ علوم ششم طراحی کنیم و بسازیم روش های به حرکت در آوردن وسیله ها برای متحرک سازی یک دست سازه روش های مختلفی وجود دارد – استفاده از موتور الکتریکی : موتور الکتریکی وسیله ای است که انرژی الکتریکی را به انرژی حرکتی تبدیل می کند نوعی موتور الکتریکی ساده وجود دارد که با باتری کار می کند و به آن آرمیچر می گویند – استفاده از چرخ : با استفاده از چرخ می توان یک کاردستی حرکت کننده ساخت منبع تامین انرژی چرخ می تواند بادکنک ، کش یا موتور الکتریکی باشد . – استفاده از ملخ یا پروانه با استفاده از ملخ یا پروانه نیروی رانشی فراهم می شود که می تواند اسباب بازی یا کاردستی […]