بایسته های آموزشی برای درست نویسی (املا)

بایسته های آموزشی برای درست نویسی (املا)

املا یا دیکته تلاشی است برای درست نوشتن. در املا، دانش آموز م یآموزد که چگونه درست، خوانا و زیبا بنویسد. در شیو ه های نوین آموزشی، املا تنها وسیل های برای صحیح نوشتن نیست بلکه چند هدف دوشادوش هم دنبال می شود. درس تنویسی واژگان خوانانویسی واژگان رسا نوشتن واژه ها تلاش در زیبانویسی واژه ها املا نوشتن، مثل هر فعالیت دیگر نیازمند دانسته ها و فعالی تهایی است که بدون آنها نم یتوان املایی موفق و جذاب و دلپذیر را نوشت. برخی از نکات مهم و اساسی در املانویسی عبارت اند از: ۱ طرح املای خلّق، زنده و زیبا بر علاقهٔ به املا خواهد افزود. ۲ از نکاتی که املا را شیرین و جذاب می کند، م یتوان […]

روش های آسان و فوری ایجاد انگیزه در دانش آموزان

روش های آسان و فوری ایجاد انگیزه در دانش آموزان

اصول مرتبط با ایجاد انگیزه در دانش آموزان یادگیری باید هدفی را دنبال کند. معلمان و دانشآموزان با همکاری یکدیگر، اهداف بلندمدتی را برای خود و کلاس درس خود تعیین نمایند؛ به دلیل اینکه فعالیت ها و کارهای کلاسی با زندگی دانش آموزان در ارتباط است و بر اساس اهداف دانش آموزان، توسط آنها انجام می گیرد. دانش آموزان نیازمند مهارت ها، آگاهی و دانش ضروری جهت تکمیل و به انجام رساندن فعالیت های کلاسی و دستیابی به اهداف خویش هستند. باید به دانش آموزان در دستیابی به اهداف کوتاه مدت به منظور توسعه توانایی ها کمک شود که آنها برای موفقیت و کامیابی به کمک معلمان احتیاج دارند. جهت گیری های معین و مشخص، دامنه اختیارات و توانایی های […]

راهکارهای مدیریت کلاس درس کنترل بی نظمی ها

راهکارهای مدیریت کلاس درس کنترل بی نظمی ها

۱٫ اصول انضباطی در کلاس تعیین کنید اطمینان حاصل نمودن از اینکه همه دانش آموزان همواره در کلاس از ایمنی برخوردار هستند، باید در برنامه های کاری شما در اولویت قرار گیرد. تا آنجا که امکان دارد، از بدرفتاری با دانش آموزان بپرهیزید. شما می توانید این کار را از طریق آگاهی یافتن از هر آنچه که در هر لحظه در کلاس رخ می دهد، به طور دقیق انجام دهید. شما باید کنترل مشکلات انضباط کلاس ( کنترل بی نظمی ) را خود به تنهایی برعهده بگیرید. تنها در موراد خاص و جدی، دانش آموزان را به دفتر و یا مسئولان انضباطی ارجاع دهید. به طور مداوم و واقع بینانه، دانش آموزان را مجاب به رعایت و اجرای قوانین، خط […]

جدیدترین
بایسته های آموزشی برای درست نویسی (املا)

بایسته های آموزشی برای درست نویسی (املا)

admin
روش های آسان و فوری ایجاد انگیزه در دانش آموزان

روش های آسان و فوری ایجاد انگیزه در دانش آموزان

admin
راهکارهای مدیریت کلاس درس کنترل بی نظمی ها

راهکارهای مدیریت کلاس درس کنترل بی نظمی ها

admin
راهکارهای مدیریت کلاس درس جلوگیری از سوء رفتارها

راهکارهای مدیریت کلاس درس جلوگیری از سوء رفتارها

admin
آموزش مهارت نوشتن یا بند نویسی فارسی چهارم ابتدایی

آموزش مهارت نوشتن یا بند نویسی فارسی چهارم ابتدایی

admin
آموزش مهارت نوشتن به دانش آموزان ابتدایی در ۱۰ گام

آموزش مهارت نوشتن به دانش آموزان ابتدایی در 10 گام

admin
پربازدیدترین مقاله ها
تم ۳ ریاضی اول ابتدایی رفتن به مدرسه

تم 3 ریاضی اول ابتدایی رفتن به مدرسه

admin
آموزش مهارت نوشتن یا بند نویسی فارسی چهارم ابتدایی

آموزش مهارت نوشتن یا بند نویسی فارسی چهارم ابتدایی

admin
سوال و جواب های هدیه های چهارم درس به درس

سوال و جواب های هدیه های چهارم درس به درس

admin
۱۴ روش آموزش املا به دانش آموزان ابتدایی

14 روش آموزش املا به دانش آموزان ابتدایی

admin
آموزش مهارت نوشتن به دانش آموزان ابتدایی در ۱۰ گام

آموزش مهارت نوشتن به دانش آموزان ابتدایی در 10 گام

admin
بایسته های آموزشی برای درست نویسی (املا)

بایسته های آموزشی برای درست نویسی (املا)

admin