مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

نکات مهم درس ۱ تا ۲۲ مطالعات اجتماعی چهارم  

0

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید :

مطالعات اجتماعی (درس اول) همسایه ي ما

محله قسمتی از یک شهر یا روستاست که در آن گروهی از مردم در همسایگی یکدیگر زندگی می کنند .

برخی مقررات زندگی در محله :

جزوه پاسخ فعالیت های مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی

جزوه پاسخ فعالیت های کتاب اجتماعی چهارم ابتدایی

مشاهده

۱- در زمان استراحت همسایه ها در کوچه توپ بازي یا در خانه سر و صدا نکنیم

۲- در خانه صداي رادیو و تلویزیون را بلند نکنیم

۳ – در محل زندگی خود یا کوچه و خیابان ، ترقه بازي نکنیم .

۴ – موقعخداحافظی با مهمان ها با صداي بلند صحبت نکنیم .

۵- زباله ها را در جاي مخصوص بگذاریم تا محل زندگی همسابه ها کثیف و آلوده نشود .

مطالعات اجتماعی (درس دوم) اینجا محله ي ماست

یکی از محل هاي جمع شدن مردم در محله ، مسجد است .

مردم در مسجد علاوه بر عبادت خدا با یکدیگر آشنا می شوند

، از حال هم خبر می گیرند و براي حل مشکلات محله ي خود  با یکدیگر مشورت می کنند .

مسجد همچنین محل برگزاري مراسمی چون دعا ، عزاداري و جشن هاي مربوط به عیدهاي مذهبی است .

همه ي ما باید براي تمیز نگه داشتن بوستان و مراقبت از آن تلاش کنیم . براي مثال : چمن ها را لگد نکنیم ، گل ها را نچینیم ،

با گذشت زمان در محله تغییراتی بوجود می آید .

براي مثال مردم یک محله براي زندگی به جاي دیگري می روند و افراد دیگري به آن محله نقل مکان می کنند

و شکل و نوع ساختمان ها و فعالیت ها نیز تغییر می کند .

یعضی وقت ها هم امکانات عمومی جدیدي مانند ایستگاه اتوبوس یا باجه ي تلفن عمومی ، فضاي سبز یا کتابخانه در محله ایجاد می شود .

توضیحات بیشتر درس۲ مطالعات چهارم

مطالعات اجتماعی (درس سوم) خرید و فروش در محله

در هر محله مکان هایی براي تولید بعضی کالاها یا دادن بعضی خدمات به مردم وجود دارد که هدف آنها رفع نیازهاي  ساکنان محله است .

مانند نانوایی ، سوپرمارکت ، بانک ، خشکشویی ، روزنامه فروشی ، خیاطی و غیره …

برخی امکانات در محله براي استفاده ي همه مردم ایجاد شده است مانند تلفن هاي عمومی ، ایستگاه اتوبوس ، عابر بانک و غیره …

هزینه : یعنی پولی که براي خرید کالاهاي مورد نیاز خرج می کنیم .

درآمد : یعنی پولی که براي انجام دادن کاري به دست می آوریم .

پس انداز : یعنی مقداري از پولی را که به دست آورده ایم ، براي زمانی که به آن نیاز پیدا می کنیم ، نگه داریم و خرج  نکنیم .

به جدولی که در آن درآمد ، هزینه و پس انداز ، نشان داده شود ، جدول بودجه می گوییم .

توضیحات بیشتر درس ۳ مطالعات چهارم

مطالعات اجتماعی (درس چهارم) نقشه ي محله ي ما

براي تهیه نقشه از عکس هوایی استفاده می کنند . عکس هوایی را با هواپیما از بالاي زمین می گیرند .

نقشه ها در پیدا کردن مکان ها به ما کمک می کنند .

راهنماي نقشه ، معناي رنگ ها و علامت هاي روي نقشه را مشخص می کند

و کوه ، جنگل ، دریا ، پل ، خانه ها ، خیابان ،  فرودگاه و چیزهاي دیگر را روي نقشه نشان می دهد .

توضیحات بیشتر درس ۴ مطالعات چهارم

مطالعات اجتماعی (درس پنجم) زندگی در شهر و روستا

کار بیشتر روستاییان کشاورزي و باغداري است .

بعضی از آن ها علاوه بر کشاورزي به دامپروري و تولید صنایع دستی مانند  قالی و جاجیم مشغول اند .

روستا از شهر ، کوچک تر و کم جمعیت تر است .

به همین دلیل بیشتر مردم روستا یکدیگر را می شناسند و با هم خویشاوندند .

اداره ي هر روستا به عهده ي شوراي اسلامی آن روستاست .

بیشتر شهر نشینان در کارخانه ها ، مغازه ها و اداره ها کار میکنند .

معمولا اداره ها ، فروشگاه ها و بیمارستان ها و دانشگاه ها در مرکز شهر و کارخانه ها و کارگاه ها در اطراف شهر قرار می گیرند .

اداره ي شهر را شهرداري به عهده دارد . یکی از وظایف شهرداري ، زیبا نگه داشتن شهر و حفظ پاکیزگی آن است .

عده ي کمی از مردم زندگی عشایري دارند .

شغل اصلی عشایر ، دامپروري است و براي چراندن دام ها از جایی به جاي دیگر کوچ می کنند .

برخی از تولیدات عشایر ، گوشت ، لبنیات ، گلیم و جاجیم است .

شهر هاي بزرگ ، شهرهایی هستند که بیش از یک میلیون نفر جمعیت دارند .

پر جمعیت ترین شهر هاي ایران به ترتیب عبارتند از : تهران – مشهد – اصفهان – کرج – شیراز – تبریز – اهواز – قم

کشور ما را براي اداره ي بهتر به قسمت هاي بزرگی تقسیم کرده اند . به هر یک از این قسمت ها ، استان می گویند .

معمولا بزرگترین و پرجمعیت ترین شهر هر استان ، مرکز آن استان است .

مطالعات اجتماعی (درس ششم) جهت هاي جغرافیایی

جهت هاي اصلی عبارتند از : شمال – جنوب – مشرق – مغرب

جهت هاي فرعی عبارتند از : شمال شرقی – شمال غربی – جنوب شرقی – جنوب غربی

منظور از شمال و جنوب چیست ؟

اگر در یک صبح آفتابی ، در حیاط خانه یا مدرسه ، طوري بایستیم

که دست راست ما به طرف خورشید باشد و دست چپ ما به طرف مغرب ، روبروي ما شمال و پشت سرمان جنوب است .

زمینی که ما روي آن زندگی می کنیم و شهرها و کشورها روي آن قرار دارند ، کره ي بسیار بزرگی است ، که به آن کره ي زمین گفته می شود .

بالاترین نقطه روي کره ي زمین ، قطب شمال نام دارد .

به پایین ترین نقطه ي زمین که روبروي قطب شمال قرار دارد ، قطب جنوب می گویند .

قطب نما وسیله اي است که جهت قطب شمال و جنوب زمین را نشان می دهد .

قطب نما یک عقربه ي مغناطیسی ( آهن ربایی ) دارد که نوك رنگی آن همیشه در جهت شمال قرار می گیرد .

مطالعات اجتماعی (درس هفتم) جغرافی دانان چگونه محیط هاي زندگی را مطالعه می کنند ؟

یکی از راه هاي شناخت محیط زندگی خود و دیگران استفاده از دانش جغرافیاست .

دانش جغرافیا به ما کمک می کند که محیط زندگی خود و محیط هاي دیگر را بشناسیم

و از چگونگی زندگی مردم در  مکان هاي مختلف آگاه شویم .

جغرافی دان کسی است که مکان هاي مختلف و زندگی مردم در این مکان ها را مطالعه می کند .

بعضی از وسایلی که جغرافی دان ها در کارهایشان از آن ها استفاده می کنند عبارتند از : نقشه ، کره ي جغرافیایی ، رایانه ، کتاب ، عکس ، لوح فشرده و فیلم

توضیحات بیشتر درس ۷ مطالعات چهارم

مطالعات اجتماعی (درس هشتم) نخستین روستاها چگونه به وجود آمده اند ؟

به نظر برخی دانشمندان ، اولین روستاها و شهرها هزاران سال پیش به وجود آمده اند .

دانشمندان از روي برخی وسایل و اشیایی که از هزاران سال پیش به جا مانده است ، حدس می زنند

که انسان ها در آن دوره  براي رفع نیازهاي خود ابزارها و وسایل کمی داشته اند .

در گذشته هاي بسیار دور انسان غذاي خود را از میوه ي درختان ، ریشه و برگ گیاهان و تخم پرندگان به دست می آورد .

انسان در زمان هاي گذشته براي اینکه از حمله ي حیوانات در امان بماند به غارها پناه می برد .

در غار انسان از سرما و گرما  هم در امان بود .

نقاشی هاي روي دیوار غارهاي قدیمی ، نشان دهنده ي اهمیت شکار در زندگی مردم غارنشین است .

اولین ابزارهاي انسان ، بیشتر سنگی بودند .

او در ابتدا از سنگ ، شاخه ي درختان و استخوان حیوانات براي کندن زمین ، پیدا کردن ریشه ي گیاهان و سوراخ کردن پوست جانوران براي تهیه لباس استفاده می کرد .

بعد ها انسان ها فهمیدند که با به هم زدن بعضی سنگ ها می توانند آتش درست کنند .

کشف آتش زندگی انسان را تغییر داد زیرا باعث پیشرفت زندگی انسان ها شد .

آن ها با پختن غذا به وسیله ي آتش توانستند غذاي بیشتر و سالم تري براي خود تهیه کنند

و از آتش براي گرم کردن خود و روشنایی و پختن گوشت استفاده می کردند

کارهاي کشاورزي به تنهایی ممکن نبود ، آن ها خانه هایشان را در کنار یکدیگر ساختند و به این شکل اولین روستا ها به وجود آمدند .

چون مردم براي کشاورزي نیاز به آب داشتند ، در کنار رودها و چشمه ها براي خود خانه هاي دائمی ساختند

و به این شکل  اولین روستاهاي پر جمعیت در کنار رودها پدید آمدند .

توضیحات بیشتر درس۸ مطالعات چهارم

مطالعات اجتماعی (درس نهم) نخستین شهر ها چگونه به وجود آمدند ؟

با رواج کشاورزي ، مواد غذایی به اندازه ي کافی تولید می شد ، در نتیجه همه افراد مجبور به کار کشاورزي نبودند .

به همین دلیل عده اي از مردم به کارهاي دیگر مثل ساختن ابزارهاي کشاورزي و قایق و نیز داد و ستد مشغول شدند .

در نتیجه تقسیم کار به وجود آمد .

در آن زمان داد و ستد به صورت مبادله ي کالا به کالا بود .

داد و ستد به صورت مبادله ي کالا به کالا مشکلاتی هم داشت .

مثلا گاهی کالاهایی که با هم مبادله می شد ، ارزش یکسان  و مساوي نداشتند .

براي حل این مشکل کم کم ، سکه هاي طلا و نقره و و بعدها پول اختراع شد .

اولین شهر ها در کنار رودهاي پر آب به وجود آمدند .

تمدن ها سرزمین هایی با شهر هاي بزرگ بودند که ویژگی هاي زیر را داشتند :

۱ حکومت و فرمانروا

۲- آثار هنري

۳- خط

۴- داد و ستد

۵ – قانون و مقررات

۶- عقاید مذهبی

۷- تقسیم کار و مهارت در کارها

اداره امور شهرها در تمدن هاي قدیم به عهده فرمانروایان بود .

اختراع خط در پیدایش تمدن ها و دوام آن ها نقش بسیار مهمی داشته است .

سرزمین بین النهرین ، سرزمینی است که بین دو رود دجله و فرات قرار داشت .

برخی تمدن ها عبارتند از : ایلام – سومر – بابل – آشور

توضیحات بیشتر درس۹ مطالعات چهارم

مطالعات اجتماعی (درس دهم) مورخان چگونه گذشته را مطالعه می کنند ؟

دانش تاریخ به ما کمک می کند که از چگونگی زندگی مردم در گذشته آگاه شویم .

به کسانی که درباره ي زندگی انسان ها و آنچه در گذشته اتفاق افتاده است ، تحقیق می کنند و می نویسند ، مورخ می گویند .

مورخان در مطالعات خود از دانش باستان شناسی هم استفاده می کنند .

مطالعات اجتماعی (درس یازدهم) سفري به شهر باستانی همدان

همدان شهري بسیار خوش آب و هوا در دامنه ي کوه هاي الوند است .

یکی از مکان هاي تاریخی همدان ، تپه ي هگمتانه است که مربوط به سه هزار سال پیش و از دوران مادهاست .

ایران یعنی سرزمین یا محلّ آریاییان . آریایی هم یعنی نجیب و شریف .

مورخان معتقدند که حدود چهار هزار سال پیش اقوام آریایی از دو طرف دریاي خزر به این سرزمین مهاجرت کردند

و به تدریج در دشت هاي سرسبز و حاصلخیز آن ساکن شدند .

آریایی ها سه گروه بودند : مادها – پارس ها – پارت ها

مادها در غرب ایران ساکن شدند . آن ها با آشوري ها همسایه بودند .

آشوري ها قومی جنگجو بودند و بیشتر اوقات به سرزمین مادها حمله ور می شدند و آن ها را غارت می کردند .

مادها نمی توانستند جلوي حمله ي آشوري ها را بگیرند ، زیرا با هم متحد نبودند و سپاه منظمی نداشتند .

مادها به رهبري دیااکو حکومت ماد را به وجود آوردند و آشوري ها را شکست دادند .

مادها در دامنه ي کوه الوند شهري ساختند و نام آن را هگمتانه گذاشتند .

این شهر پایتخت مادها بوده و نام آن بعد ها به همدان تغییر پیدا کرده است .

در موزه ي هگمتانه آثار سنگی ، سفالی و فلزي از گذشته هاي دور به نمایش گذاشته شده است.

پس از حکومت مادها ، حکومت هخامنشیان به وجود آمد .

توضیحات بیشتر درس۱۰ مطالعات چهارم

مطالعات اجتماعی (درس دوازدهم) سفري به تخت جمشید  ۱

پاسارگاد در حدود ۱۳۰ کیلومتري شیراز قرار دارد و آرامگاه کوروش در آنجا قرار دارد .

کوروش مردي از قوم پارس بود . او پس از جنگ هاي فراوان با مادها آنها را شکست داد

و حکومت هخامنشیان را به وجود آورد .

تخت جمشید حدود ۲۵۰۰ سال پیش در نزدیکی شیراز ساخته شده است .

در تخت جمشید کاخ هاي وسیعی قرار داشته است که باقی مانده ي تالار هاي پذیرایی آن ها را هنوز می توان دید .

پلکان اصلی تخت جمشید ، در هر طرف ۱۱۱ پله دارد .

تخت جمیشد به فرمان داریوش اول ساخته شد .

معماري اصلی تخت جمشید را اقوام پارسی انجام داده اند .

ستون هاي سنگی تخت جمشید ، بیش از ده متر ارتفاع دارند و از شگفتی هاي معماري جهان هستند .

تخت جمشید محل برگزاري جشن هاي هخامنشیان ، به خصوص جشن نوروز ، بوده است .

داریوش دستور داد کشور را که بسیار پهناور بود به بخش هایی تقسیم کنند .بعد هم براي هر بخش یک شهربان انتخاب کرد

یکی دیگر از کارهاي مهم داریوش ، ساختن راه ها بود .

راه ها مهم ترین وسیله ي ارتباط میان شهرها و روستا ها و پایتخت بودند .

مهم ترین و طولانی ترین راه ، راه شاهی نام داشت .

مطالعات اجتماعی (درس سیزدهم) سفري به تخت جمشید  ۲

هخامنشیان بیش از دویست سال بر ایران حکومت کردند .

هخامنشیان در اواخر حکومتشان به دلیل اختلاف هاي داخلی و بی لیاقتی شاهان ضعیف شده بودند .

در این زمان اسکندر به  ایران حمله کرد و آنها را شکست داد .

اسکندر پادشاه یونان و مقدونیه بود . و او آرزو داشت همه ي جهان را تصرف کند .

آریو برزن یکی از فرماندهان شجاع ایرانی بود که تا آخرین نفس با سپاه دشمن جنگید و سرانجام کشته شد .

جانشینان اسکندر بر کشور حاکم شدند و حکومت سلوکیان را تشکیل دادند .

سلوکیان سعی کردند آداب و رسوم و خط و  زبان یونانی ها را در ایران رواج دهند .

پارت ها گروهی دیگر از آریایی ها بودند که حکومت اشکانیان را به بوجود آوردند .

در زمان مهرداد دوم ، پادشاه اشکانی ، ایران به کشوري پهناور و قدرتمند تبدیل شد .

پارت ها در فنون جنگی و اسب سواري و تیر انداري بسیار ماهر بودند .

سورنا ، سردار اشکانی ، کراسوس ، سردار رومی را شکست داد .

توضیحات بیشتر درس۱۳ مطالعات چهارم

مطالعات اجتماعی چهارم سفري به شهر باستانی کرمانشاه (درس چهاردهم)

شهر کرمانشاه در غرب ایران و مرکز استان کرمانشاه است و در میان رشته کوه هاي زاگرس قرار دارد .

در کرمانشاه آثاري از دوره هاي هخامنشیان ، اشکانیان و ساسانیان ، مشاهده می شود .

طاق بستان و بیستون از آثار تاریخی کرمانشاه هستند .

در طاق بستان ، مجموعه اي از سنگ نبشته ها و سنگ نگاره هاي دوره ي ساسانیان قرار دارد .

خسرو پرویز ، اردشیر دوم و شاهپور دوم و سوم ، از پادشاهان ساسانی بوده اند .

ساسانیان پس از اشکانیان به قدرت رسیدند .

اردشیر ، نوه ي ساسان در جنگ با اشکانیان ، پیروز شد و حکومتی را به وجود آورد که به نام جدش ، ساسانیان نامیده شد .

در زمان ساسانیان ، معماري و سنگ تراشی ، پیشرفت زیادي کرد .

یکی از شاهان قدرتمند ساسانی ، شاپور اول بود که توانست بر رومی ها پیروز شود و امپراتور روم را اسیر کند .

یکی دیگر از شاهان معروف ساسانی ، خسرو انوشیروان بود که در زمان او شهرهاي بزرگی در ایران ساخته شد

و به دستور او  دانشگاه بزرگی هم در جندي شاپور ( در استان خوزستان ) ساخته شد .

زرتشتیان آتش را مقدس می شمردند و در آتشکده ها اهورا مزدا ( خداي دانا ) را نیایش می کردند

سه پایه ي اصلی دین زرتشت پندار نیک ، گفتار نیک و کردار نیک است .

سنگ نوشته هایی که در بیستون وجود دارد ، پیروزي داریوش بزرگ را بر مخالفانش نشان می دهد.

پیام دین اسلام برادري و برابري بود . وقتی عرب هاي مسلمان به قلمرو ایران حمله کردند

و سپاه ساسانی را شکست دادند ، مردم نواحی مختلف ایران به تدریج اسلام را با آغوش باز پذیرفتند .

مطالعات اجتماعی چهارم کوه ها و دشت هاي زیبا (درس پانزدهم)

به پستی و بلندي هاي زمین ، ناهمواري می گویند .

به کوه هایی که مانند زنجیر به یکدیگر متصل اند ، رشته کوه می گوییم .

بالاترین جاي کوه ، قلّه است .

قلّه ي دماوند با ارتفاع ۵۶۱۰ متر ، بلندترین قلّه ي ایران است .

به زمین هاي پایین کوه ، کوهپایه می گویند .

دشت ها زمین هایی صاف و هموارند .

در کوهستان برف فراوان می بارد . با گرم شدن هوا ، برف کوه ها به تدریج آب می شود و از جاري شدن آن روي زمین ، جویبار پدید می آید .

جویبارها از کوه ها سرازیر می شوند و از پیوستن آن ها به یکدیگر رود تشکیل می شود .

به شن و ماسه و گل و لایی که رودها همراه خود می برند ، آبرفت می گوییم .

وقتی رودها به طرف دریا می روند ، آبرفت فراوانی را که با خود آورده اند ، در نزدیکی دریا ته نشین می کنند . این آبرفت ها روي هم انباشته می شوند و پس از سال ها جلگه را به وجود می آورند .

البرز رشته کوه بسیار بلندي است که در شمال ایران کشیده شده است .

رشته کوه زاگرس در مغرب و جنوب غربی ایران قرار دارد .

دشت کویر و دشت لوت وسیع ترین دشت هاي ایران هستند .

جلگه ي خوزستان پهناورترین جلگه ي ایران است .

توضیحات بیشتر درس۱۵ مطالعات چهارم

مطالعات اجتماعی چهارم  آب و هوا (درس شانزدهم)

دما ، هوا و بارش مهمترین نقش را در تعیین آب و هواي یک منطقه دارند .

دماي هوا همیشه یکسان نیست . هنگام صبح و شب ، هوا خنک تر و هنگام ظهر ، هوا گرم تر است .

در فصل تابستان ، هوا  گرم و در فصل زمستان ، هوا سرد است .

توضیحات بیشتر درس۱۶ مطالعات چهارم

مطالعات اجتماعی چهارم  نواحی آب و هوایی ایران (درس هفدهم)

نواحی آب و هوایی ایران عبارتند از : معتدل و مرطوب خزري – معتدل و نیمه خشک کوهستانی – گرم وخشک – گرم و شرجی سواحل جنوب ناحیه معتدل و مرطوب خزري در کناره ي دریاي خزر واقع شده است .

در این ناحیه ، باران فراوان می بارد و گرما وسرماي  شدید وجود ندارد . وسعت این ناحیه بسیار کم است .

ناحیه معتدل و نیمه خشک کوهستانی ، شامل کوه هاي بلند و دامنه هاي البرز و زاگرس است .

در این ناحیه ، بیشتر ماه هاي سال سرد است . در زمستان برف زیادي روي کوه ها می نشیند

و دماي هوا به زیر صفر درجه می رسد . این ناحیه تابستان هایی معتدل دارد .

ناحیه ي گرم و خشک داخلی ، تابستان هاي گرم و زمستان هاي سرد دارد و مقدار بارش در آن کم است .

ناحیه ي گرم و شرجی سواحل جنوب نیز تابستان هاي گرم وزمستان هاي معتدل دارد و مقدار بارش در این ناحیه نیز کم است

به همین دلیل ، این ناحیه جزو نوحی خشک است . اما به علت رطوبت دریا ، هوا در آنجا حالت شرجی پیدا می کند ،
یعنی بسیار نمناك می شود .

مطالعات اجتماعی چهارم  پوشش گیاهی و زندگی جانوري در ایران (درس هیجدهم)

در ناحیه ي آب و هوایی گرم و خشک ، گیاهان کمتري می رویند و فقط گیاهانی می رویند که در مقابل کم آبی مقاوم اند
مانند درختان نخل ، گز ، پسته ي وحشی و درختچه هاي خاردار .

در گذشته شتر وسیله ي اصلی رفت و آمد ساکنان نواحی گرم و خشک بوده است . البته از شیر و گوشت این حیوان هم استفاده می شود .

مژه هاي بلند و پلک هاي بزرگ شتر از چشم هاي او در برار طوفان شن و تابش شدید آفتاب محافظت می کنند .

کوهان شتر عضوي است که در آن غذا و آب را ذخیره می کند .

دهان شتر به گونه اي است که می تواند گیاهان خار دار را بجود و بخورد .

پاهی شتر پهن آفریده شده اند به همین دلیل این حیوان به راحتی روي شن هاي نرم و ریز صحرا حرکت می کند و در آن ها  فرو نمی رود .

در دامنه هاي زاگرس ، جنگل هاي وسیع بلوط وپسته ي کوهی وجود دارد .

در ناحیه ي معتدل خزري ، باران فراوان می بارد . در این ناحیه جنگل هاي انبوه راش و افرا و چمنزارهاي سرسبز وزیبا پدید آمده است .

توضیحات بیشتر درس۱۸ مطالعات چهارم

مطالعات اجتماعی چهارم از محیط زیست مراقبت کنیم (درس نوزدهم)

هر موجود زنده اي در ناحیه ي خاصی زندگی می کند که زیستگاه آن موجود نام دارد .

برخی از جانداران فقط گیاه می خورند که به آن ها گیاه خوار می گوییم .

به برخی دیگر از جانوران که گیاه خواران را می خورند ، گوشت خوار می گوییم .

انسان ها از طریق کارخانه ها و اتومبیل ها مواد شیمیایی و سمی را به محیط وارد می کنند و موجب آلوده شدن آب ، خاك و  هوا می شوند .

پخش زباله در محیط ، به زندگی جانداران و گیاهان لطمه می زند .

یکی از کارهاي نامناسب در جنگل ها ، روشن کردن آتش و خاموش نکردن آن است . آتش سوزي یکی از عوامل از بین رفتن جنگل ها و موجودات زنده است .

توضیحات بیشتر درس۱۹ مطالعات چهارم

مطالعات اجتماعی چهارم نشانه هاي ملی ما (درس بیستم)

مردم ایران مانند اعضاي یک خانواده در خانه اي بزرگ به نام کشور ایران زندگی می کنند . نام این خانواده ي بزرگ ، ملّت ایران است .

برخی از نشانه هاي مشترك ملّت ایران عبارتند از : قانون اساسی – پرچم – سرود ملّی – تقویم – زبان و خط فارسی

قوانین مهم کشور ما در کتابی به نام قانون اساسی نوشته شده اند .

در حاشیه ي پرچم ایران کلمه ي الله اکبر نوشته شده است و در وسط پرچم ، علامت جمهوري اسلامی به شکل الله وجود  دارد .

مطالعات اجتماعی چهارم  تقویم (درس بیست و یکم)

یک سال ۱۲ ماه دارد .

در روز جمعه ، که آخرین روز هفته است ، اداره ها و مدرسه ها تعطیل اند

و در این روز مردم به نماز جمعه می روند ، به خویشان و دوستان خود سر می زنند و از بیماران عیادت می کنند .

در روز هاي جمعه بچه ها با پدر و مادرهایشان در خانه ي پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها جمع می شوند .

گاهی هم دسته جمعی به بوستان ها یا گردشگاه هاي بیرون از شهر می روند و ساعت هایی را در کنار هم به استراحت و تفریح می گذرانند .

توضیحات بیشتر درس ۲۱ مطالعات چهارم

مطالعات اجتماعی چهارم روزهاي مهم (درس بیست و دوم)

روزهاي تعطیل در ایران به دو دسته تقسیم شده اند :

۱- روزهایی که به مناسبت هاي دینی تعطیل اند مانند عید فطر ، عید غدیر و عید قربان –

۲- روزهایی که به مناسبت هاي ملّی تعطیل اند مانند روزهاي عید نوروز و ۲۲ بهمن

در بعضی کشورهاي همسایه ي ایران مانند تاجیکستان ، افغانستان و جمهوري آذربایجان هم مراسم و جشن هاي نوروزي برپا  می شود .

در سال ۱۳۵۷ مردم ایران به رهبري امام خمینی ، علیه ظلم و ستم حکومت شاهنشاهی انقلاب کردند .

انقلاب اسلامی در بهمن ماه ۱۳۵۷ به پیروزي رسید .

امام خمینی ، در حدود صد سال پیش در شهر خمین به دنیا آمد که نام او را روح الله گذاشتند .

توضیحات بیشتر درس ۲۲ مطالعات چهارم

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.