مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

سوالات درس به درس علوم پنجم ابتدایی

7

درس اول علوم پنجم ابتدایی زنگ علوم

۱- در آزمایشی اثر نوع آب (دریا، رودخانه و محلول قندی) در رشد گیاه را اثبات کنید.

۲ –  می خواهیم بدانیم که یخ در ظرف پلاستیکی دیرتر آب می شود یا در ظرف فلزی؟

کتاب جامع پنجم سری EQ

درس‌نامه کامل + سوالات فراوان + پاسخ‌های روان
 • &#۱۰۰۰۴;۲۶۱۹ پرسش استاندارد
مشاهده

– یک فرضیه بسازید.
– کدام مورد را مورد آزمایش قرار می دهیم؟
– کدام مورد را تغییر می دهیم؟

۳ – می خواهیم ببینیم که شکر در قهوه ی داغ سریع تر حل می شود یا در قهوه ی ولرم؟

– یک فرضیه بسازید.
– کدام مورد را مورد آزمایش قرار دهیم؟
– کدام مورد را تغییر دهیم؟

آموزش درس ۱ علوم پنجم ابتدایی 

درس دوم علوم پنجم ابتدایی ماده تغییر می کند

۱-تعریف کنید.
– تغییر شیمیایی
– تغییر فیزیکی

۲ – مراحل رشد گیاه گندم تا رسیدن نان سر سفره را به همراه نوع تغییرات آن به ترتیب بنویسید.

۳ – در هنگام روشن شدن شمع، تغییرات شیمیایی و فیزیکی که در شمع صورت می گیرد را بنویسید.

۴ – از نظر نوع تغییرات، چه تفاوتی بین حل کردن یک حبه قند در چای و سوزاندن قند روی شعله ی زیاد وجود دارد؟

۵- چرخه ی آب را بکشید و تمام مراحلش را نام گذاری کنید.

آموزش درس ۲ علوم پنجم ابتدایی 

درس ۳ علوم پنجم ابتدایی رنگین کمان

۱-تعریف کنید.
– منشور
– ذره بین
– کانون عدسی

۲ – چطور می توانیم در منزل ذره بین درست کنیم؟

۳ – انواع روش های ساختن رنگین کمان را بنویسید.

۴ – در چه لوازمی از عدسی استفاده شده است؟ چهار مورد نام ببرید.

۵ – چرا در جواهرفروشی و ساعت سازی ها از عدسی استفاده می کنند؟

۶ – ذره بین ها معمولا از چه جنسی ساخته می شوند؟ چرا؟

۷ – چرا همیشه در ظهرهای تابستان پشت فواره های بلند آب در میدان شهر، رنگین کمان می بینیم.

۸ – نحوه ی تشکیل رنگین کمان در آسمان را توضیح دهید.

آموزش درس ۳ علوم پنجم ابتدایی 

درس ۴ علوم پنجم ابتدایی برگی از تاریخ زمین

۱-تعریف کنید
– فسیل

۲ – احتمال تشکیل فسیل از کدام قسمت جانداران بیش تر است؟

۳ – مراحل تشکیل فسیل در دریا را بنویسید.

۴ – از فسیل ردپای جانوران در بین سنگ ها به چه نکاتی از جانور پی می بریم؟

۵ – بین اسب و کوسه کدام یک شرایط بهتری برای فسیل شدن دارد؟ چرا؟

۶ – فسیل ماهی پیدا شده در تبریز چه اطلاعاتی به ما می دهد؟

۷- از شکل آرواره و دندان های فسیل یک دایناسور چه موضوعاتی را می توانید بفهمید؟

۸ – چرا فسیل پیدا شده از حشرات خیلی کم است؟

آموزش درس ۴ علوم پنجم ابتدایی 

 درس ۵ علوم پنجم ابتدایی حرکت بدن

۱-تعریف کنید
– مفصل:
– اسکلت درونی:
– عصب:

۲- چرا می گویند استخوان یک اندام زنده است؟

۳ – نقش نخاع را در بدن آدمی بنویسید.

۴- وظایف اسکلت درونی بدن را بنویسید.

۵ – چه کارهایی موجب آسیب رسیدن به ستون مهره در دستگاه حرکتی می شود؟

۶ – عوامل مؤثر در سلامت اندام حرکتی بدن را شرح دهید.

۷ – ماهیچه ی جلو و پشت بازو، چه طور سبب حرکت استخوان ساعد می شوند. توضیح دهید؟

۸ – وظیفه ی ماهیچه ها را در بدن آدمی بنویسید.

۹ – ماهیچه ها را به چند دسته، تقسیم می کنند؟ نام ببرید و برای هر گروه دو مثال بزنید.

۱۰ – چرا می گوییم ماهیچه ی معده غیر ارادی است؟

آموزش درس ۵ علوم پنجم ابتدایی 

درس ۶ علوم پنجم ابتدایی چه خبر؟  ١

۱-تعریف کنید
– عنبیه:
– شبکیه:
– نزدیک بینی:

۲ – بخشی از گوش که دقیقاً در پشت پرده ی گوش قرار دارد، چه نام دارد؟ از چه قسمت هایی تشکیل شده است؟

۳ – برای مراقبت از گوش چه کارهایی باید انجام دهیم؟

۴ – نقش سلول های ویژه در شبکیه ی چشم آدمی را بنویسید.

۵- برای حفاظت از چشم چه کارهایی باید انجام داد؟

۶ – در چه زمان هایی از سال باید از عینک آفتابی استفاده کنیم؟

۷ – سمعک به افراد کم شنوا چه کمکی می کند؟

آموزش درس ۶ علوم پنجم ابتدایی 

درس هفتم علوم پنجم ابتدایی چه خبر؟  ۲

۱-تعریف کنید
– عصب چشایی

۲ – چرا باید از خوردن غذا و نوشیدنی خیلی سرد یا خیلی داغ پرهیز کنیم؟

۳ – چرا افراد نابینا برای مطالعه کردن از سر انگشتان خود استفاده می کنند؟

۴ – برای حفاظت از سلامتی پوست چه کارهایی باید انجام داد؟

۵ – کدام بخش دست حساس تر است؟ چرا؟

۶- بوی مواد گوناگون را چگونه احساس می کنیم؟

۷ – چرا وقتی بوی غذای خوشمزه ای را احساس می کنیم بزاق دهانمان بیش تر ترشح می شود به عبارتی آب دهانمان راه می افتد؟

۸ – چرا باید پوستمان چرب باشد؟

۹ – چرا پوست بدن باید مرطوب باشد؟

۱۰ – انواع گیرنده های مزه های اصلی را در زبان نام ببرید.

۱۱ – گاهی با عبور فردی از کنار شما بوی عطری که استفاده کرده شما را یاد کسی در گذشته می اندازد که از آن عطر استفاده می کرده است. علت این امر را توضیح دهید.

۱۲ – مراحل درک طعم غذا را در بدن آدمی به ترتیب شرح دهید.

۱۳ – چرا وقتی با قاشق غذا می خوریم، مزه ی غذا را می فهمیم ولی مزه ی قاشق را احساس نمی کنیم؟

۱۴ – چرا وقتی دچار سرماخوردگی همراه با آب ریزش شدید می شوید بوی غذاها را احسای نمی کنید؟

آموزش درس ۷ علوم پنجم ابتدایی 

درس ۸ علوم پنجم ابتدایی کارها آسان می شود  ١

۱-تعریف کنید
– اهرم

۲ – بخش های مختلف اهرم را نام ببرید.

آموزش درس ۸ علوم پنجم ابتدایی 

درس ۹ علوم پنجم ابتدایی کارها آسان می شود  ۲

۱-تعریف کنید
– ماشین ساده
– چرخ و محور
– گوه

۲ – چگونه می توانیم یک وزنه ی ۱۰۰ کیلویی را تا ارتفاع ۲۰ متری بالا ببریم؟ آیا این کار با سطح شیب دار امکان دارد؟

۳ – چرا کف آشپزخانه ها و حمام ها را کمی شیب دار می سازند؟

۴ – گوه و سطح شیب دار چه تفاوتی با هم دارند؟

۵ – در چه لوازمی از چرخ و محور استفاده می شود؟

۶ – بالا رفتن از کدام کوه راحت تر است؟ دلیل آن را توضیح دهید.

۷- دو وسیله که توسط قرقره کار می کنند را نام ببرید.

۸ – درِ بطریِ آب مثل کدام دسته از ماشین ها کار می کند؟

۹- پیچ اتصال دو صفحه ی آهنی چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟

۱۰ – با چه ابزاری می توان تنه ی ضخیم و مقاوم درختی را خرد کرد؟

آموزش درس ۹ علوم پنجم ابتدایی 

درس ۱۰ علوم پنجم ابتدایی خاکِ با ارزش

۱-تعریف کنید
– گیاخاک
– هوازدگی سنگ ها
– فرسایش خاک

۲- نفوذپذیری آب در خاک های شنی و رسی را با ذکر دلیل مقایسه کنید.

۳ – چرا خاک برای کشاورزی مهم است؟

۴ – سه عامل مؤثر در تشکیل خاک را نام ببرید.

۵ – چرا گیاخاک باعث تقویت خاک می شود؟

۶ – عوامل مؤثر در فرسایش خاک را نام برده و از هر کدام دو مثال بزنید.

۷ – به چه علت چرای بی رویه ی دام ها باعث فرسایش خاک می شود؟

۸ – برای جلوگیری از فرسایش خاک در مزارع، کشاورزان چه کارهایی باید انجام دهند؟ ۳ مورد بنویسید.

۹ – دو راه جلوگیری از فرسایش خاک در کوهستان را بنویسید.

آموزش درس ۱۰ علوم پنجم ابتدایی 

درس ۱۱  علوم پنجم ابتدایی بکارید و بخورید

۱- اجزاء تشکیل دهنده ی خاک باغچه را نام ببرید.

۲ – فواید گیاهان را در سطح کره ی زمین نام ببرید؟

۳ – شرایط لازم برای رشد یک دانه را نام ببرید.

۴ – وجود رس فراوان در خاک کشاورزی چه مشکلی برای گیاه به وجود می آورد؟

۵- اگر مواد آلی خاک کشاورزی کم شود چه باید کرد؟

آموزش درس ۱۱ علوم پنجم ابتدایی 

درس ۱۲ علوم پنجم ابتدایی از ریشه تا برگ

۱-تعریف کنید
– رگ برگ
– آوند
– روزنه
– تارکشنده

۲- اگر تارهای کشنده ی ریشه آسیب ببیند چه اتفاقی برای گیاه می افتد؟

۳ – اگر زیر و روی برگ را روغن بمالیم بعد از یک روز چه اتفاقی می افتد؟

۴ – وظیفه ریشه را بنویسید؟

۵ – چرا موقع عوض کردن گلدان باید گل را با خاک اطراف ریشه اش به گلدان جدید منتقل کنیم؟

۶ – وقتی انتهای ساقه ی جعفری را درون محلول آب قند بگذارید، برگ های جعفری چه مزه ای پیدا می کند؟

۷ – رضا گل سفیدی را درون لیوانی پر از محلول جوهر قرمز قرار داد. بعد از یک روز چه اتفاقی برای گل رضا می افتد؟

۸ – گیاهان برای رشد به چه موادی نیاز دارند؟

آموزش درس ۱۲ علوم پنجم ابتدایی 

7 دیدگاه ها
 1. الینا می گوید

  ای کاش جواب همشون هم گفته بودید

 2. سارا می گوید

  خیلی خوب

 3. نیلوفر فاطمی می گوید

  بسیار عالی

 4. ماهان می گوید

  سلام بچه ها باید چطوری دانلود کرد

  1. ماهان می گوید

   اگر میشه زود میگید

 5. Ronay می گوید

  عالیییییییی بی نظیر

 6. النا می گوید

  جواب این سوالا رو میخوام

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.