مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

مهارت های نوشتن فارسی اول ابتدایی

0 ۳۳۱

در مهارت های نوشتن فارسی اول ابتدایی، برای هر روز یک صفحه تمرین، در نظر گرفته شده است
که به طور موازی و یکسان همهٔ مهارت های دست ورزی و نوشتاری را تقویت می کنند.
به همین سبب تلاش شده است از تنوع کافی برخوردار باشند.

مقدمهمهارت های نوشتن فارسی اول ابتدایی

نوشتن، عالی ترین مرحله از مراتب زبان آموزی است؛ فعّالیّتی پیچیده و وابسته به مبادی و مقدمات بسیار.
بی تردید از آن هنگام که ارتباط میان انسان ها برقرار شده است، تا امروز؛ نوشتن همچنان جایگاه وپایگاه خویش را حفظ کرده است
و پیش بینی ها نشان می دهد که از این پس نیز وضعیت همچنان خواهد
بود؛
بنابراین دلایل، هر شهروند شایسته ای باید این مهارت را بیاموزد و لزوم آموختن آن، چنان بدیهی است که نیاز به ذکر دلیل ندارد.
با همهٔ اهمیتی که برای نوشتن ذکر کردیم، نباید آن را تنها مهارت زبان آموزی دانست و بیش از حد لازم بر آن تکیه کرد و سه مهارت دیگر را زیر پا گذاشت.
زیانی که در سال های اخیر از بابت این طرز تفکر بر ما وارد شده، اندک نیست؛
چرا که در یک تلقی سنتی همهٔ کوشش آموزگار ابتداییمصروف ارتقای مهارت نوشتن می شد
و گوش دادن و سخن گفتن هرگز در برنامهٔ درسی جایی نداشت،
خواندن نیز فقط تا آنجا اهمیت می یافت که در خدمت نوشتن قرار می گرفت؛
غافل از اینکه بزرگترینعنصر در شخصیت انسان از هر طبقه ای که باشد زبان و سخن اوست و طرز سخن گفتن او.

نکته مهم 1

ممکن است کسی اصلاً توان نوشتن نداشته باشد یا داشته باشد
اما آن را به ندرت به ظهور برساندیا حتی به ظهور برساند، ولی کمتر کسی توفیق خواندن نوشته های او را پیدا کند؛
ولی همین آدم ازبرقراری ارتباط شفاهی با دیگران ناگزیر است و شخصیت واقعی او در سخن گفتن متجلی می شود.
این سخن به معنای کم اهمیت شمردن مهارت نوشتن نیست، بلکه به معنای توجّه به جنبه های دیگرمهارت کلامی است
و تأکید اینکه نباید با بزرگ کردن یک مهارت خاص، مهارت های دیگر را به
فراموشی سپرد.
به هر حال، نوشتن جای خود را دارد و در نوع خود بسیار هم مهم است و به همین دلیل آموزشآن باید به طور دقیق، مستمر و پیگیر صورت گیرد
و تمهیدی اندیشیده شود که ارتکاب اشتباهات ازابتدا به حداقل برسد.
برای رسیدن به این هدف باید راه های زیادی را طی کرد.
کودکانی که دست کم یک دورهٔ پیش دبستانی را گذرانده اند، کمتر برای آموزگاران دردسر فراهم می کنند.
اما آنان که از چنین تجربه ای برخوردار نیستند، باعث بروز مشکلات روزافزونی برای خود و آموزگار و اولیا می شوند.

نکته  مهم 2

در اینجا قصدسخن گفتن از خط، اصول، مبانی، انواع شیوه های نوشتن، مقدمات و مبانی نوشتن و تأثیر آن را نداریم؛
اما فقط یادآوری این دو نکتهٔ کوچک را لازم می دانیم که توانایی نوشتن در تکوین شخصیت کودک و میزان اعتماد به نفس وی تأثیر دارد
و دانش آموزانی که دچار مشکلاتی در زمینهٔ نوشتن می شوند،ممکن است با مسایل روانی همچون کاهش عزت نفس روبه رو شوند.
محققان علت این امر را ناتوانی آنان در بیان افکار معلوماتشان از راه نوشتن می دانند.

نگاره ها مهارت های نوشتن فارسی اول ابتدایی

هر صفحهٔ این بخش شامل سه بخش است:

1 بخش کامل کن

بخش نخست با نام« کامل کن »به وسیلهٔ دو نماد آنچه را که قرار است
نوآموز بنویسد، در ابعاد  بزرگتر و نمایش جهت شروع و ختم به صورت نقطه چین به نوآموز می نمایاند.
پیشنهاد می شود معلم روش و تنها به دلیل ایجاد مهارت به دست می آید به نوآموز آموزش دهد
تا با هدایت وی این نقطه چین را از آغاز تا پایان، بدون برداشتن قلم پر رنگ کند.

2 بخش کامل کن و رنگ کن

بخش دوم هر صفحه بخش« کامل کن و رنگ کن »است و شامل یک طرح ناتمام است که نوآموز آن را کامل می کند
و در حین کامل کردن آن، نمونه های مشابهی از شکلی را که امروز فرا گرفته،در جریان یک بازی آموزشی کشف می کند.

هدف از رنگ کردن این شکل، آن است که روش درست قلم به دست گرفتن و محدودهٔ نوشتن، به طور کامل تحت تسلط وی درآید.

3 بخش بنویس

بخش سوم صفحهٔ« بنویس » نام دارد. نماد نوشتاری ابتدا به رنگ توسی و محو (ترام) است.
توجه: قبل از آنکه مداد را به کودک بدهیم و بگوییم« بنویس »باید اطمینان پیدا کنیم که:
عضلات کوچک دست و انگشتانش به اندازهٔ کافی رشد کرده است؛
میان حرکت دست و چشم او هماهنگی برقرار است؛
کودک برای نوشتن آمادگی ذهنی و روانی لازم را دارد؛
اگر تمامی این مهارت ها در کودک رشد کرده باشد، آنگاه می توانیم از او انتظار نوشتن داشتهباشیم.
برای فراهم کردن شرایط نوشتن به پرسش های زیر پاسخ دهیم:
در هر میز چند نفر باید بنشیند؟
کودک باید از چه نوع کاغذی برای نوشتن استفاده کند؟
کاغذ را چگونه باید روی میز بگذارد؟
کاغذ را با چه زاویه ای از خود نگاه دارد؟
چپ دست ها چه باید کنند؟
بعد از یافتن پاسخ مناسب برای سؤال های فوق، یک کاغذ به کودک بدهیم و او را آزاد بگذاریمتا هرطور که می خواهد کاغذ را خط خطی کند؛

شیوهٔ درست به دست گرفتن قلم 

چگونگی جای گرفتنقلم در میان انگشتان، از گام های نخست آشنایی دانش آموز با نوشتن است.
در ضمن این کار، باید به حالت ها و حرکات ظریف دست ها و انگشتان او دقت کنیم.
به فاصلهٔ کاغذ و قلم نگاه کنیم. حالت سه ١ و ٣ که قلم را در میان می گیرند و ۴ و ۵ را که سومی بر آنها تکیه می کند در نظر ، انگشت اصلی ٢
بگیریم.
فاصلهٔ نوک مداد را از کاغذ تا انگشت ها در نظر بگیریم.
یاد بدهیم که به مداد فشار زیاد واردنکند بلکه آن را طوری به دست بگیرد که بتواند آزادانه بین سه انگشت بچرخاند.
توجه: این بخش با تمرین هایی بسیار متنوّع شامل شش صفحه برای هر هفته است.
قسمت اصلی، چند سطر نخست صفحه با عنوان بنویس است که کار واقعی نوشتن خط تحریری با آن شروع می شود و ادامه می یابد.
تمامی واژه هایی که نوآموز در کتاب فارسی خواندن آنها را فرا گرفته است،
در کتاب مهارت های نوشتاری فارسی، نوشتن آنها را تمرین می کند و فرا می گیرد.

آموزش نشانه ها  ٢

در این بخش از کتاب، حجم نوشته های تحریری افزایش می یابد و تمرین ها به تناسب پیشرفت تحصیلی نوآموز، تنوع بیشتری پیدا می کند.

چند یادآوری از مهارت های نوشتن فارسی اول ابتدایی

١ تمرین های کتاب کار جنبهٔ نوشتاری دارد و به تقویت مهارت نوشتن می پردازد
که شامل رونویسی، املا، مرتب کردن کلمات، کلمه سازی، جمله سازی و … است.
٢ هر صفحهٔ کتاب با عنوان« سلام »شروع و به یک جملهٔ زیبا ختم می شود.
٣ در پایان نشانه های«١»سه صفحه، تمرینات دوره ای در نظر گرفته شده است.
۴ پایان نشانه های«٢»چهار صفحه، تمرینات دوره ای در نظر گرفته شده است.
۵ خانه های خالی عمودی در هر صفحه، برای این است که کار دانش آموز در پایان هر روز مورد ارزیابی قرار گیرد.
 
 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.