مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

سوالات درس به درس علوم دوم ابتدایی

3

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید :

درس  اول علوم دوم

1 – برای اینکه محیط اطراف را بهتر بشناسیم چه باید کنیم ؟

باید مشاهده ی دقیق داشته باشیم . مشاهده = نگاه کردن

کتاب سوالات درس به درس با پاسخ علوم دوم ابتدایی

جزوه سوالات درس به درس با پاسخ علوم دوم ابتدایی

مشاهده

2 – حواس پنجگانه را نام ببرید؟
چشایی ) مزه کردن  – لامسه ) لمس کردن  – بویایی ) بو کردن  – بینایی ) دیدن  – شنوایی ) شنیدن

درس دوم علوم دوم

1 – انسان چگونه هوا را آلوده می کند ؟
با استفاده زیاد از ماشین – با استفاده نادرست از بخاری های گازی و نفتی – با ساختن کارخانه ها نزدیک شهرها

2 – چگونه می توانیم هوایی سالم داشته باشیم ؟
کارخانه ها را از شهرها دور بسازیم – برای رفت و آمد از وسایل حمل و
نقل عمومی مثل اتوبوس استفاده کنیم – درختان زیادی بکاریم.

3 – هوای آلوده چه اثراتی بر زندگی جانوران و گیاهان دارد؟
باعث می شود آنها از بین بروند .

4 – همه جانداران برای زندگی سالم به … آب …… نیاز دارند .

5 – انسان از آب چه استفاده هایی میکند ؟
برای کشاورزی – برای شستشو )حمام – وضو – شستن ماشین – شستن لباس و ظرف – برای غذا پختن – خوردن(

6 – جانوران و گیاهان از آب چه استفاده هایی میکنند؟
برای خوردن و بهداشت و شنا کردن و پیدا کردن غذا از آب استفاده می کنند .
مثلا بعضی جانوران غذای خود را از آب به دست می آورند، مثل مرغابی

7 – اگر آب رودخانه خشک شود ، برای جاندارانی که درآن رودخانه و اطراف آن زندگی میکنند جه اتفاقی می افتد؟
همه ی جانداران از بین می روند .

8 – اگر آب رودخانه ها کثیف شود،جاندارانی که در ان زندگی می کنند ، .. می میرند ……. و … بیمار …. می شوند .

9 – چند راه برای صرفه جویی در مصرف آب نام ببرید ؟
هنگام حمام کردن آب را زیاد باز نگذاریم – وقتی ماشین می شوریم به جای شلنگ از سطل استفاده کنیم – هنگام مسواک
زدن و ظرف شستن آب را باز نگذاریم – به گیاهان هنگام ظهر آب ندهیم

10 – انسان چگونه آب را آلوده می کند ؟
با ریختن آشغال با فرستادن آبهای کثیف مثل فاضلاب کارخانه ها و مواد
سمی به داخل رودخانه ها

11 – آب در کجا قابل آشامیدن می شود ؟
و چگونه ؟
در تصفیه خانه ها ابتدا آب را از صافی های مخصوص عبور
می دهند ومواد اضافی آب را میگیرند و بعد به آب مواد میکروب کش میزنند تا تمیز و قابل آشامیدن شود .

درس 3 علوم دوم

1 – روز و شب چگونه به وجود می آیند ؟
زمین به دور خود می چرخد و در اثر این چرخش روز و شب به وجود می آید.

2 – توجه :نور خورشید همیشه یک طرف زمین را روشن می کند . آن طرف زمین که رو به خورشید است روز است.
طرف دیگر هم شب هست. زمین در هر 24 ساعت یک بار به دور خود می چرخد .

3 – برای اندازه گیری سردی و گرمی از چه چیزی استفاده می کنند ؟ از دماسنج

4 – آیا صبح که خورشید طلوع می کندزمین به طور ناگهانی گرم می شود ؟ نه خیر آرام آرام گرم می شود.

5 – آیا عصرکه خورشید غروب می کنند زمین به طور ناگهانی سرد می شود؟ نه خیر آرام آرام سرد می شود.

6 – نور خورشید بر زندگی ما و سایر جانداران چه اثری دارد ؟ باعث رشد گیاهان و جانوران می شود . زمین را گرم و روشن می کند.

7 – زمین چند نوع حرکت دارد ؟ دو نوع .

 زمین به دور خود می چرخد. (که شب و روز به وجود می آید .
 زمین به دور خورشید می چرخد )که فصل ها به وجود می آید.

8 – آیا گرمای زمین در همه ی ساعت ها یکسان است ؟نه خیر . معمولا روزها گرم تر از شب ها است .

9 – دما چیست ؟ به درجه ی گرمی و سردی هوا دما می گویند .
 در هوای گرم ، مایع درون دماسنج ….. بالا ….. می رود .
در هوای سرد، مایع درون دماسنج….. پایین …..می رود.

-10 چرا دمای نقاط مختلف زمین با هم تفاوت دارد ؟ حرکات زمین باعث می شود تا نور و گرمای خورشید به طور مساوی به همه ی نقاط زمین نرسد.

-11 خورشید چگونه زمین را گرم می کند ؟ با گرما و نور خود

-12 همه ی جانداران به… گرما …… و… نور ….خورشید نیاز دارند.

-13 چرا گیاهان به نور خورشید نیاز دارند ؟ گیاهان برای رشد و غذاسازی به نور خورشید نیاز دارند.

-14 کدام جانداران در شب ها فعالیت می کنند؟ جغد و خفاش

درس 4 علوم دوم

-1 فصل ها چگونه ایجاد می شوند ؟ چرخش زمین به دور خورشید باعث ایجاد فصل ها می شود.

-2 فصل ها را به ترتیب نام ببرید ؟ بهار – تابستان – پاییز – زمستان

-3 در زمستان نور بیشتری به داخل اتاق می رسد یا تابستان ؟ در تابستان . چون خورشید به طور راست می تابد.

4 – باد چگونه تشکل می شود ؟ از جابه جایی هوای سرد و هوای گرم باد به وجود می آید .

5 – جهت وزش باد چگونه است ؟ همیشه از محل سرد به طرف محل گرم است .

6 – وسیله ای که جهت وزش باد را نشان می دهد چه نام دارد ؟ بادنما .

7 – آیا راههای دیگری برای نشان دادن جهت وزش باد می شناسید ؟ بله . از روی جهت حرکت برگها – از روی جهت حرکت پرچم مدرسه

8 – باد دارای . جهت ……. و …. سرعت …… است .

9 – آیا با فرفره می توان فهمید سرعت باد زیاد است یا کم ؟ بله . اگر فرفره تند بچرخد یعنی سرعت باد زیاد است .

10 – طوفان چیست ؟ به بادهای شدید طوفان می گویند .

11 – طوفان چه زیان هایی وارد می کند ؟
 به ساختمان ها خسارت وارد می کند.
 در دریا ها موج های بسیار بزرگ به وجود می آورد
 سبب غرق شدن کشتی ها می شود .

12 – باد با جابه جا کردن ماسه ها …. تپه های ماسه ای ….. را به وجود می آورد .

13 – تپه های ماسه ای چگونه باعث خسارت می شوند ؟ گاهی تپه های ماسه ای روی جاده ها یا زمین های کشاورزی یا روستا ها را می پوشاند .

14 – موج چگونه به وجود می آید ؟ هرگاه باد بر سطح آب بوزد توده ای از آب را جابه جا می کند و موج تولید می کند .

15 – انسان از باد چه استفاده هایی می کند ؟
 حرکت کشتی های بادبانی
 خشک کردن لباس های خیس
 تولید برق
 آسیاب کردن گندم

درس 5 علوم دوم

1 – صدا چگونه تولید می شود ؟ بر اثر لرزش اجسام صدا به وجود می آید .

2 – بیشتر از . .. صدا …… و …. نور …… برای ارسال و دریافت پیام ها استفاده می شود .

3 – چند وسیله نام ببر که دارای نور یا صدا هستند ؟
 تلفن همراه – رادیو – تلویزیون – رایانه –

4 – صدا های گوناگون را نام ببر ؟ نازک – کلفت – بلند – آهسته

5 – دو صدای نازک مثال بزن ؟ صدای گنجشک – صدای جبغ بچه ها .

6 – دو صدای کلفت مثال بزن ؟ صدای طبل – صدای مرد ها –

7 – چگونه می توانیم صدای نازک تولید کنیم ؟ب
 با لرزش تند( سریع ) اجسام
 جسمی که می لرزد کوتاه باشد .

8 – چگونه می توانیم صدای کلفت تولید کنیم؟
 با لرزش کند( آرام ) اجسام
 جسمی که می لرزد بلدتر باشد .

9 – چند صدای پیام رسان نام ببرید؟

زنگ ساعت – زنگ موبایل – صدای اذان – صدای تلفن – صدای آمبولانس – زنگ در بوق قطار

10 – نقاره زدن (شیپور ) در حرم امام رضا ( ع )مثالی از صدای ….. پیام رسان ….. است .

11 – چرا هر چه جسم بزرگتر باشد و یا سریع تر بلرزد صدای بلند تری تولید می کند ؟ چون با لرزش صدای بیشتری جا به جا می کند .

12 – آمبولانس با کمک … نور … و … صدا …. راه را باز می کند .

13 – اگر راننده ناشنوا باشد چگونه متوجه نزدیک شدن آمبولانس می شود ؟ با دیدن نور چراغ گردان آمبولانس .

14 – عابر نابینا چگونه متوجه نزدیک شدن آمبولانس می شود ؟ با شنیدن صدای آژیر آمبولانس

15 – وظیفه ی راننده هنگام نزدیک شدن آمبولانس چیست ؟ از مسیر آمبولانس کنار برود و راه را باز کند .

16 – در محل زندگی شما به وسیله ی صدا چه پیام هایی را به مردم اطلاع می دهند ؟ میوه فروش – سبزی فروش –
صدای اذان مسجد وقت نماز را به مردم اطلاع می دهد .

-17 کدام صدا ها برای شما آزار دهنده هستند ؟ صدای موتور سیکلت – صدای هواپیما – صدای مته در حال کندن آسفالت خیابان – صدای جیغ زدن

-18 کدام صدا ها برای شما خوش آیند هستند ؟ صدای پرندگان – صدای اذان – صدای آهنگ ملایم – صدای باران – صدای دریا

درس 6 علوم دوم ابتدایی

-1 پلیس در خیابان های خلوت برای راهنمایی راننده ها از چه وسیله ای استفاده می کند ؟ سوت

-2 آیا در خیابان ها ی شلوغ پلیس می تواند از سوت برای راهنمایی راننده ها استفاده کند ؟ چرا ؟خیر – به دلیل سر و صدای زیاد.

-3 پلیس در خیابان های شلوغ برای راهنمایی راننده ها از چه وسیله ای استفاده می کند ؟ چراغ راهنما.

-4 هر نور چراغ راهنما چه پیامی را به راننده ها می دهد ؟
چراغ راهنما سه رنگ دارد: قرمز – زرد – سبز
پیام رنگ قرمز : توقف کامل
پیام رنگ زرد : احتیاط و کم کردن سرعت برای توقف
پیام رنگ سبز: اجازه ی حرکت

-5 وقتی چراغ مخصوص عابر پیاده قرمز است ، وظیفه ی ما چیست ؟ باید بایستیم.

-6 برای دیدن اجسام.. نور …..لازم است.

-7 از نور چه استفاده هایی می کنیم ؟ برای دیدن چیزها ، برای رساندن پیام.

-8 چند چیز نام ببر که نور می دهد ؟ خورشید – لامپ – چراغ قوه و….

-9 چشمه ی نور چیست ؟

به اجسامی که از خود نور بدهند چشمه ی نور می گویند.

-10 چندچشمه ی نور نام ببرید؟ خورشید – لامپ روشن – آتش – شمع روشن.

-11 چند نوع چشمه ی نور داریم ؟ دو نوع . چشمه ی نور طبیعی و چشمه ی نور مصنوعی.

-12 چشمه ی نور طبیعی یعنی چه ؟ چیزهایی که به طور طبیعی از خود نود دارند .مثل : خورشید.

-13 چشمه ی نورمصنوعی یعنی چه ؟چیزهایی که به طور طبیعی از خود نود ندارندو ساخته ی دست انسان
هستند .مثل : لامپ – چراغ قوه – شمع روشن – آتش.
-14 کدام یک چشمه ی نور است ؟ چشم انسان◯ عینک ◯ شمع روشن ◯

-15 چرا در روز روشن که لامپ ها روشن نیستند، می توانیم ببینیم ؟ چون نور خورشید همه جا را روشن می کند.

-16 آیا نور از همه ی اجسام عبور می کند ؟ نه خیر . نور از بعضی اجسام عبور می کند ولی از بعضی دیگر عبور نمی کند.

-17 چند چیز نام ببر که نور از آنها عبور می کند ؟ شیشه – آب -ظرف های بلوری و شفاف- شیشه ی عینک – تنگ ماهی.

-18 چند چیز نام ببر که نور از آنها عبور نمی کند ؟ کتاب – دیوار – مقوای تیره.

-19 به اجسامی که نور از آنها عبور می کند چه می گویند ؟ شفاف

-20 به اجسامی که نور از آنها عبور نمی کند چه می گویند ؟ کدر ( تیره.)

-21 سایه چگونه تشکیل می شود ؟ وقتی نور از جسمی عبور نکند در پشت آن سایه درست می شود.

-22 آیا اجسام شفاف سایه دارند ؟ نه خیر – چرا ؟ چون اجسام شفاف نو را از خود عبور می دهند.

-23 آیا سایه ی تمام اجسامی که در مقابل نور قرار می دهیم ، مثل هم تیره است ؟

نه خیر – سایه ی بعضی از اجسام پر رنگ هستند و سایه ی یعضی از اجسام کم رنگ هستند.
-24 آیا در روز آفتابی می توانید سایه ی خودتان را از بین ببرید ؟ بله . چگونه ؟ اگر بین چشمه نور خورشید و خودمان مانعی قرار دهیم .

-25 در گذشته با استفاده از سایه…. ساعت آفتاب ……درست می کردند و زمان را از روی آن تعیین می کردند.

-26 در گذشته انتقال پیام چگونه انجام می شده است ؟ به وسیله ی افراشتن پرچم – به وسیله ی چراغ – به وسیله ی روشن کردن آتش )دود – به وسیله ی بوق کشتی

27 – سرعت انتقال پیام در کدام بیشتر است ؟ ◯ نور ◯ صدا

28 – امروزه از صدا و نور چه استفاده هایی می شود ؟ برقراری ارتباط با دیگران – کسب اطلاعات

29 – چند وسیله ی هشدار دهنده با نور نام ببرید ؟ چراغ راهنمایی – چراغ ترمز خودرو – تابلو های هشدار دهنده ی نوری و …

 

درس 7 علوم دوم ابتدایی

1 – بوی دود و صدای بوق خودرو ها برای انسان … آزار دهنده ….. است .

2 – مسیر حرکت خودروها در جاده ها شلوغ تر است یا در شهر یا در روستا ها ؟ در شهرها

3 – دود خودروها چه زیان هایی دارد ؟ باعث الودگی هوا می شود و برای سلامتی انسان ها ،گیاهان ، جانوران ضرر دارد .

4 – سوخت چیست ؟ سوخت ماده ای است که برای تولید گرما آن را می سو زانند .

5 – سوخت ها ی مهم را نام ببرید ؟ نفت – بنزین – گازوئیل – گاز – زغال .

 

6 – از سوخت چه استفاده هایی می شود ؟

حمل و نقل – پخت و پز – گرم کردن .

7 – در جایگاه سوخت چه سوخت هایی وجود دارد؟ نفت – بنزین – گازوئیل – گاز

8 – اگر سوخت ها نبودند چه مشکلاتی پیش می آمد ؟ وسایل نقلیه نمی توانستد حرکت کنند – پخت و پز انجام نمیشد – برای گرم کردن خانه ها و مدرسه و محل کار با مشکل روبه رو می شدیم .
9 – آیا ما حق داریم هر چه می خواهیم از سوخت ها استفاده کنیم؟ نه خیر – باید در مصرف آن صرفه جویی کنیم .

10 – چگونه می توانیم در مصرف سوخت ها صرفه جویی کنیم؟

 به جای استفاده از ماشین شخصی از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنیم.

 از هدر رفتن گرما در خانه و مدرسه و محل کار جلوگیری کنیم.
 استفاده از نور و گرمای خورشید و باد به جای سوخت ها .
 استفاده از وسایل نقلیه : ماشین – اتوبوس – مترو – قطار – موتور – هواپیما

11 – سوخت هواپیما چیست؟ نوعی بنزین که مخصوص هوپیما است .

12 – سوخت خودرو ها چیست ؟ بنزین و در برخی موارد گاز است .

13 – سوخت کامیون چیست ؟ گازوئیل .

14 – همه ی وسایل نقلیه برای حرکت به چه چیزی نیاز دارند؟

به سوخت .
15 – آیا موافقید که برای پختن غذا از چوب استفاده کنیم ؟ چرا؟ خیر – چون باعث آلودگی هوا می شود و درختان از بین می روند

16 – امروزه در بعضی از کشور ها از … . نور … و … گرمای …… خورشید برای گرم کردن آب و پختن غذا و تولید برق استفاده می شود.

17 – چرا بهتر است به جای سوخت ها از نور و گرمای خورشیدو باد استفاده کنیم ؟
 سوخت ها هدر نمی روند.

 هوا آلوده نمی شود.
 خورشید و باد هیچ وقت تمتم نمی شوند .
18 – کدام یک را اگر زیاد استفاده کنیم تمام می شود ◯ باد ◯ خورشید ◯ ؟ گرما ◯ نفت

19 – مصرف کردن کدام یک باعث هدر نرفتن سوخت ها می شود ◯ بنزین ◯ گاز ◯ نفت ◯ ؟ باد

20 – مصرف کردن کدام یک باعث آلودگی هوا می شود ◯ گاز ◯ باد ◯ ؟ گرمای خورشید

21 – از نور و گرمای خورشید چه استفاده هایی می شود ؟ گرم کردن آب )بگرمکن خورشیدی( – پختن غذا – تولید برق.

22 – در زمان های گذشته یرای پختن غذا و گرم کردن خانه ها از چه چیزی استفاده می کردند ؟ پختن غذا هیزم ) چوب ( – زغال – گرم کردن خانه ها بخاری های نفتی – کرسی.

23 – طبقه بندی کنید .
نیاز به سوخت دارند. نیاز به سوخت ندارند.
هواپیما قایق پارویی
قطار کالسکه
اتوبوس فرغون
ماشین دوچرخه
کشتی سبد چرخ دار خرید

درس  9 علوم سرگذشت دانه

1 – میوه ی درخت قبلا چه شکلی بوده است ؟ گل یا شکوفه

2 – چه قسمتی از گیاه تبدیل به میوه می شود ؟ گل

3 – گل بعد از تبدیل شدن به میوه چه تغییری می کند ؟ خشک می شود و از بین می رود .

4 – دانه ها از لحاظ تعداد به چند نوع می باشند ؟ دو نوع

 یک دانه : آلبالو – زرد آلو – گیلاس – هلو
 بیش از یک دانه : هندوانه – پرتقال – – کیوی – سیب – خیار – گوجه فرنگی .

5 – دانه ها در کجا قرار دارند ؟ در درون میوه.

6 – کار دانه چیست ؟ اگر دانه را بکاریم گیاه جدید به وجود می آید .

7 – دانه ها از چه لحاظ با هم تفاوت دارند ؟ رنگ – نرمی و سفتی – شکل – وزن – اندازه – خوراکی بودن یا نبودن .

8 – یک مثال برای دانه ی نرم بزنید ؟ باقلا یک مثال برای دانه ی سفت بزنید ؟ هلو

9 – چند دانه ی خوراکی نام ببرید ؟ گندم – جو – برنج – نخود – بادام – گردو .

10 – چند دانه ی غیر خوراکی نام ببرید ؟ دانه ی آلبالو ، گیلاس ، هلو .

11 – دانه ها از لحاظ قسمت چند نوع هستند ؟

سه نوع
 تک قسمتی : برنج – گندم – جو .
 دو قسمتی : نخود – لوبیا – عدس .
 چند قسمتی : دانه ی کاج .

12 – چند دانه نام ببر که از آنها روغن خوراکی به دست می آید ؟ آفتابگردان – سویا .

13 – چند دانه نام ببر که از آنها لوازم آرایشی به دست می آید ؟ بادام – بادام زمینی .

14 – یک دانه نام ببر که از ان نوشیدنی به دست می آید؟ دانه قهوه .

15 – چند دانه نام ببر که استفاده ی دارویی دارد ؟ دانه به و خاکشیر .

16 – قسمت های مختلف دانه که در همه ی دانه ها وجود دارد کدامند ؟ پوسته – اندوخته – گیاهک

17 – کدام جانوران را می شناسید که غذای آن ها میوه یا دانه است ؟ گنجشک – مرغ و خروس – سنجاب – موش و ….

18 – چرا دانه های گیاهان باید پراکنده شوند ؟ برای آنکه در جای مناسب برویند و به گیاه تبدیل شوند .

19 – دانه ها چگونه پراکنده می شوند ؟ به کم باد یا آب یا جانوران یا یا انسان ها

20 – انسان و جانوران چگونه به پراکنده شدن دانه ها کمک می کنند ؟
بعضی از دانه ها به پشم جانوران یا لباس انسان ها می چسبند و به کمک آنها جابه جا می شوند .

21 – آیا دانه ها در هر جایی می توانند رشد کنند ؟

نه خیر – برای رشد کردن دانه ها باید در جای مناسبی که در آنجا نور و آب هست قرار بگیرد .

22 – گیاهان چگونه به وجود می آیند ؟ 1( از راه رویش دانه ها 2) از راه قلمه زدن .

23 – قلمه چیست ؟
به قسمتی از گیاه که بعد از کاشتن رشد می کند و گیاه جدیدی به وجود می آورد ، قلمه
می گویند .

24 – چند گیاه نام ببر که از راه قلمه زدن زیاد می شوند ؟ شمعدانی – حسن یوسف و …..

25 – چگونه گیاهان به ما و جانوران کمک می کنند؟

 ما می توانیم گیاهان را به عنوان غذا استفاده کنیم.
 برای ما اکسیژن تولید می کنند.
 از گیاهان در زیبا سازی خانه ها و فضا های دیگر استفاده می کنیم .

درس 10 علوم ” درون آشیانه “

1 – چرا چرخ ریسک به این نام خوانده می شود ؟ چون آشیانه اش را می بافد .

2 – چرخ ریسک از چه چیزهایی برای ساختن آشیانه اش استفاده می کند ؟ شاخه ها و برگ های نازک .
3 – چرخ ریسک چگونه شاخه ها و برگ های گیاهان را به هم می بافد ؟ با نوکش .

4 – چرخ ریسک درون آشیانهی خود را با چه چیزهایی پر میکند؟ با پرهای نرم خود یا پرندگان دیگر و یا با قسمتهای نرم گیاهان .

5 – چرا چرخ ریسک درون آشیانه ی خود را با چیزهای نرم پر می کند ؟ برای آنکه جای تخم هایش نرم باشد .
6 – چه کسی به چرخ ریسک این توانایی را داره است ؟ خدای توانا .

7 – درباره آشیانه سازی یک جانور اطلاعات جمع آوری کنید ؟

( اینجا در ومورد چند جانور اطلاعات نوشته ایم)
 بعضی از پرندگان مانند دارکوبها و هدهدها در سوراخهایی که تنهی درختان درست میکنند، آشیانه می سازند.
 گنجشک های خانگی ، بعضی از جغدها از سوراخ های موجود در سقف منازل قدیمی برای آشیانه سازی سازی استفاده می کنند.

 کلاغ ها لانه های کاسه ای شکل از گل و چوب و گیاه می سازند.

 پرندگان خوش آواز لانه های کاسه ای شکل کوچک روی شاخه های درختان کوتاه می سازد.
 لک لک ها روی مناره های بلند، درختان بزرگ و حتی روی بام لانه های بسیار بزرگی می سازند همه ساله آن را تعمییر می کنند .

8 – چرا جانوران برای خود لانه می سازند؟ برای آن که از خود و بچه ها یشان مراقبت کنند .

9 – سه جانور نام ببر که برای خود لانه می سازند؟ مورچه – زنبور – چرخ ریسک .

10 – آیا همه ی جانوران برای خود لانه می سازند ؟ خیر – جانوران بزرگ برای خود لانه نمی سازند .

11 – چرا جانوران بزرگ برای خود لانه نمی سازند ؟ چون می توانند از خود و بچه ها یشان مراقبت کنند .

12 – چند جانور نام ببر که نیازی به لانه سازی ندارند ؟ ببر – شیر – فیل – شتر و …..

13 – لانه برای جانوران چه فایده ای دارد ؟
 از خود و بچه هایشان مراقبت می کنند.
 درون لانه تخم می گذارند و از آنها مراقبت می کنند.
 درون لانه غذا ذخیره می کنند .

14 – دو جانور نام ببر که زیر خاک لانه می سازند ؟ مورچه و خرگوش .

15 – آیا مورچه برای خود لانه می سازد ؟ بله – در کجا ؟ زیر خاک – زیر تخته سنگ ها و درون درخت ها .

16 – مورچه ها چه می خورند ؟

دانه و بعضی از گیاهان را می خورند .
17 – کدام جانوران ممکن است مورچه ها را شکار کنند ؟ مورچه خوار و پرندگان .

18 – آیا خرگوش برای خود لانه می سازد ؟ بله در کجا ؟ در زیر خاک .

19 – بچه ی خرگوش چه غذایی می خورد ؟ شیر و وقتی که بزرگ شد برگ و ساقه و دیگر قسمت های گیاهان را می خورد.

20 – خرگوش چگونه از بچه های خود مراقبت می کند ؟ آنها را در لانه هایی در زیر خاک به دنیا می آورد و به آنها شیر می دهد تا بزرگ شوند .

21 – کدام جانوران ممکن است خرگوش را شکار کنند ؟ روباه و عقاب .

22 – کانگورو ها در کجا از بچه ی خود مراقبت می کنند ؟ در کیسه ای در جلوی شکم خود و در آنجا به بچه شیر می دهند.

23 – بچه کانگوروها چه چیزی می خورند ؟ شیر و وقتی بزرگ شدند از گیاهان استفاده می کنند .
24 – دو جانور نام ببر که به صورت دسته جمعی زندگی می کنند ؟ مورچه – زنبور عسل .

25 – ما از چه راههایی می توانیم به جانوران کمک کنیم تا سالم بمانند ؟ محیط زندگی انها را آلوده نکنیم – جنگل ها را از بین نبریم – آب رودخانه ها و دریاها را آلوده نکنیم و ….

26 – مراحل زندگی کرم ابریشم را به ترتیب نام ببرید ؟
 کرم ابریشم از تخم بیرون می آید .
 کرم ابریشم برگ های توت را می خورد .
 روی یک شاخه پیله درست می کند .
 کرم تبدیل به پروانه می شود و پروانه پیله را سوراخ می کند و ازآن خارج می شود .
خلاصه : تخم، نوزاد کرمی شکل، پیله، پروانه

27 – زندگی کرم ابریشم از …. تخم … آغاز می شود . کرم ابریشم درون …… پیله …… به پروانه تبدیل می شود .

28 – مراحل زندگی قورباغه را به ترتیب نام ببرید ؟
 نوزاد قورباغه از تخم بیرون می آید.
 پس از مدتی دم خود را از دست می دهد.
 دست و پایش رشد می کند .
 از آب خارج می شود و در خشکی زندگی می کنند .

29 – قورباغه ها در کجا تخم می گذارند ؟

در آب .
30 – مراحل زندگی لاکپشت را به ترتیب نام ببرید ؟
 لاکپشت ها در گودال تخم می گذارند و روی آن را با خاک می پوشانند .
 بعد مدتی بچه لاکپشت ها از خاک بیرون می آیند .
 بچه لاکپشت ها به سوی دریا می روند و در انجا رشد می کنند .

31 – کدام جانور درون پیله رشد می کند ؟ کرم ابریشم .

32 – نوزاد کدام جانور بعد از مدتی دم خود را از دست می دهد و دست و پاهایش رشد می کنند ؟ قورباغه .

33 – کدام جانور ابتدا در آب و سپس در خشکی زندگی می کند ؟ قورباغه .

درس 11 علوم دوم ابتدایی

1 – دوره های مختلف زندگی را نام ببرید ؟ جنینی – نوزادی – کودکی – نوجوانی – جوانی – میانسالی – سالمندی( پیری)

2 – شما اکنون در کدام دوره ی زندگی خود قرار دارد ؟ کودکی .

3 – رشد یعنی چه ؟ بزرگ شدن موجودات زنده را رشد می گویند .

4 – آیا رشد همه ی افراد یکی است ؟ نه خیر . چرا ؟ به علت تغذیه و فعالیت های بدنی متفاوت ، بعضی ها بیشتر و بعضی ها کمتر رشد می کنند .

همچنین آب و هوای سالم در رشد انسان ها موثر می باشد .

5 – چند نمونه از نشانه های رشد در دوره ی نوزادی و کودکی را نام ببرید ؟ افزایش قد و وزن – در آمدن دندان های شیری – جایگزینی دندان های شیری با دندان های دایمی .

6 – چند نمونه از تغییرات بدنی خود را از نوزادی تا هشت سالگی نام ببرید ؟ زیاد شدن وزن – افزایش قد – در آمدن دندان .

7 – از نوزادی تا هشت سالگی چه کارهایی یاد گرفته ای؟ راه رفتن بدون کمک دیگران – نوشتن – حفظ کردن شعر – لباس پوشیدن و …..

8 – چه روش هایی برای سالم رشد کردن پیشنهاد می کنید ؟ تغذیه ی مناسب – استراحت کافی – رعایت بهداشت – ورزش – زندگی در آب و هوای سالم .

9 – چرا باید از دندان های شیری خود مراقبت کنیم ؟ برای اینکه دندان های دایمی درست در بیایند و خوب رشد کنند .

10 – برای مراقبت از دندان ها چه کارهایی باید انجام دهیم ؟ مسواک زدن به موقع – استفاده از نخ دندان – زیاد نخوردن شیرینی و شکلات .

 

11 – چه غذاهایی باعث رشد بدن می شوند ؟

شیر و لبنیات
12 – خوردن لبنیات چه فایده هایی دارد ؟ کمک می کند تا دندان ها و استخوان های ما خوب رشد کنند و محکم شوند .

13 – ما باید لبنیات ….. پاکیزه ……. و … سالم ……. مصرف کنیم .

14 – چند غذا نام ببر که از گیاهان به دست می آیند ؟ نان – انواع مربا ها و …..

15 – چند غذا نام ببر که ازجانوران به دست می آیند ؟ شیر – کره – انواع گوشت .

16 – ما غذا های خود را از کجا تامین می کنیم ؟ از گیاهان و جانوران .

17 – آیا می شود به جای لبنیات از بستنی استفاده کرد ؟ نه خیر . چون بستنی علاوه بر شیر، چربی و شکر دارد
که زیاده روی در مصرف بستنی برای سلامتی ضرر دارد .

درس  12 علوم دوم

1 – ماده یعنی چه ؟ تمام چیزهای اطراف ما ماده نام دارد . ماده جا می گیرد .

2 – چند ماده که در اطراف خود می بینی نام ببر؟ میز – صندلی – لباس – مداد – آب و …..
3 – به چه موادی جامد میگویند ؟

به موادی که شکل معین (مشخص)دارند، جامد میگویند . مثل: میز، کتاب، قند

4 – به چه موادی مایع می گویند ؟

به موادی که شکل معیین ( مشخص ) ندارند و شکل ظرفی را می گیرند که در آن
ریخته می شوند . مثل : آب – چای – نوشابه و ….

5 – به چه موادی گاز میگویند؟ گازها شکل مشخصی ندارند. بعضی از گازها به چشم دیده نمیشوند . مثل: هوا، گاز شهری
6 – کدام ماده هم به صورت مایع و هم به صورت جامد و هم به صورت گاز در محیط زندگی ما وجود دارد؟
آب: وقتیجامد است به صورت یخ، وقتی گاز است به صورت بخار و وقتی مایع است به صورت آب خوردنی
7 – به موادی که در هوا پخش می شوند چه می گویند ؟ گاز .

8 – وقتی که آب بخار می شود به چه شکلی در می آید ؟ گاز .

9 – مواد جامد چگونه به مایع تبدیل می شوند ؟ بر اثر گرما . (ذوب شدن یخ و شکلات و کره ) .

10 – مواد مایع چگونه به جامد تبدیل می شوند ؟ بر اثر سرما . ( تبدیل شدن آب به یخ ) .

11 – چند ماده ی خوراکی جامد نام ببر ؟ شکر – آجیل – شکلات .

12 – چند ماده ی خوراکی مایع نام ببر؟ آب – سرکه – چای – آبلیمو

13 – آیا مواد تغییر حالت می دهد ؟ بله . چگونه ؟ بر اثر گرما و سرما مواد تغییر حالت می دهند .

14 – اگر یک ماده ی جامد را به اندازه ی کافی … گرم …….. کنیم به مایع تبدیل می شوند .

درس 13 علوم دوم

1 – مهمترین ماده ای که روی مواد مختلف تاثیر می گذارد ، چیست ؟ آب .

2 – مواد مختلف را چگونه نگهداری می کنند ؟

 بعضی مواد را در جای خشک نگهداری می کنیم .
 بعضی مواد را در جای خنک یا سرد نگهداری می کنیم .
 بعضی مواد را دور از نور نگهداری می کنیم و ….

3 – چند ماده نام ببر که باید آنها را در جای خشک نگهداری کنیم ؟ نان – حبوبات – آجیل – داروها .

4 – چند ماده نام ببر که باید آنها را در جای خنک یا سرد مثل یخچال نگهداری کنیم ؟ میوه – سبزی – گوشت – انواع لبنیات .

5 – چند ماده نام ببر که باید آنها را در جای تاریک و دور از نور نگهداری کنیم ؟ بعضی از داروها – سیب زمینی – پیاز .

6 – آب چه تاثیری روی بعضی از مواد دارد ؟

آب موجب تغییر شکل بعضی از مواد می شود .
7 – چرا بعضی از داروها را در شیشه های تیره به فروش می رسانند ؟ برای آنکه ان داروها اگر در برابر نور قرار بگیرند فاسد می شوند .

8 – هر یک از مواد غذایی زیر را باید کجا نگهداری کنیم؟
آجیل : جای سرد و خشک، گوشت: یخچال، حبوبات: جای خشک، نان: جای خشک، میوه: سرد

9 – شوینده ها(مایع ظرف شویی – پودر لباسشویی) بر چربیها چه اثری دارند؟
شوینده ها چربی ها را از بین می برند .

10 – شوینده ها در آب سرد چربی ها را بهتر از بین می برند یا در آب گرم ؟ در آب گرم .
11 – آیا می توانیم بیش از حد از شوینده ها استفاده کنسم ؟ نه خیر – چون اثر بد بر محیط زیست دارند .
12 – زباله ها به چند گروه تقسیم می شوند ؟ به سه گروه .
زباله های تر – زباله های خشک قابل استفاده – زباله های خشک غیر قابل قابل استفاده .
13 – برای زباله ی تر یک مثال بزنید ؟ باقی مانده ی مواد غذایی .
14 – آیا زباله های تر قابل استفاده هستند ؟ نه خیر .
15 – برای زباله ها ی خشک و قابل استفاده یک مثال بزنید ؟ کاغذ – شیشه – فلزات – مواد پلاستیکی .

16 – برای زباله ها ی خشک وغیر قابل استفاده یک مثال بزنید ؟ پوشک بچه – زباله های بیمارستانی .

17 – بازیافت یعنی چه ؟ استفاده ی دوباره از مواد دور ریختنی .

18 – جدا کردن مواد دور ریختنی چه فایده ای دارد ؟
محیط زیست کمتر آلوده می شود و می توانیم از بعضی زباله ها مثل کاغذ دوباره استفاده کنیم و در نتیجه به حفظ محیط زیست کمک کنیم .

درس  14 علوم دوم ابتدایی

1 – اصلی ترین ماده ی غذایی کشور ما چیست ؟ نان

2 – مراحل تهیه نان را به ترتیب نام ببرید؟
 درو کردن گندم
 آسیاب کردن گندم و تهیه آرد.
 خمیر کردن آرد
 پختن خمیر در نانوایی

3 – درو کردن چگونه انجام میشود؟ گندمها به وسیله ی داس یا به کمک ماشین مخصوص (کمباین) جمع آوری می شود .

4 – در مرحله ی آسیاب کردن چه کاری انجام می شود ؟ پوسته ی گندم جدا می شود و گندم به کمک آسیاب به ذرات ریز تر تبدیل می شود .

5 – برای خرد کردن دانه های گندم آن را … آسیاب ……. می کنند.

6 – در مرحله ی خمیر کردن چه کاری انجام می شود ؟ آرد گندم با آب به کمک مخلوط کن مخلوط می شود .

7 – خمیرکردن آرد چگونه انجام می شود ؟ به صورت دستی یا به کمک مخلوط کن .

8 – انواع آسیاب ها را نام ببرید؟ آسیاب آبی – آسیاب بادی – آسیاب برقی – آسیاب دستی .

9 – چند نمونه از روش های پخت نان را نام ببرید ؟ در تنور خانگی – در تنور نانوایی – در تنور صنعتی ( دستگاه )

10 – ضایعات نانی چیست ؟ قسمت هایی از نان که پخت خوبی نداشته باشد را ضایعات نانی می گویند .

11 – از ضایعات نان چه استفاده ای می شود ؟ برای خوراک دام و حیوانات خانگی مثل مرغ و خروس

3 دیدگاه ها
 1. Zahra می گوید

  واقعا خسته نباشید خیلی مفید بود❤

 2. آنیتا می گوید

  بسیار بسیار متشکریم

 3. Sahar می گوید

  واقعا عالی
  مرسی زحمتی که کشیدید و این اطلاعات و قرار دادید برای ما

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.