مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس چهاردهم علوم دوم ابتدایی از گذشته تا آینده (نان)

0

درس چهاردهم علوم دوم ابتدایی از گذشته تا آینده (نان) در یک نگاه

در این درس، تلاش شده دانش آموزان با یکی دیگر از تأثیرات فناوری بر زندگی بشر یعنی تهیهٔ نان آشنا شده،

سیر تغییر و تکامل آن را در طول تاریخ بشناسند و با برقراری ارتباط بین امکانات گذشته و حال، آینده را پیش بینی کنند.

کتاب سوالات درس به درس با پاسخ علوم دوم ابتدایی

جزوه سوالات درس به درس با پاسخ علوم دوم ابتدایی

مشاهده

اهداف/ پیامدها درس چهاردهم علوم دوم ابتدایی از گذشته تا آینده (نان)

در پایان این درس انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:

۱ اطلاعاتی در مورد چگونگی تهیهٔ نان در زندگی روزمرهٔ خود جمع آوری، ثبت و گزارش کنند.

۲ اطلاعاتی در مورد تغییرات فناوری یک نمونه نان در یک بازه زمانی جم عآوری، ثبت و گزارش نمایند.

۳ اطلاعاتی در مورد عوامل تأثیرگذار بر فناوری یک نمونه نان در یک بازه زمانی جمع آوری، ثبت و گزارش نمایند

دانستنی ها درس چهاردهم علوم دوم ابتدایی از گذشته تا آینده (نان)

تاریخچۀ نان:

انسان ب هتدریج خوشه های نارس غله ها را خورد. برای خوشمزه شدن آن را کوبید و به صورت خمیر درآورد، با آتش برشته کرد، خورد و…

دانش آموزان را ترغیب کنید با مشاهده دقیق تصویر ارائه شده در صفحه ۹۸ کتاب درسی شگفتی های نان را در گروه به گفتگو بگذارند

و اهمیت آن را در زندگی خود بررسی و بیان کنند.

شرایط نگهداری آرد:

آرد را می توان در کیسه های کتانی، کاغذی و یا در سیلو نگهداری کرد.

محل نگهداری آن باید بدونبو و بدون حشره باشد.

علاوه بر این، محل نگهداری باید قابل تهویه بوده و در برابر نم، گرما و پرتوهای آفتاب محفوظ باشد.

آماده سازی خمیر:

یکی از مرحل ههای مهم فناوری تولید نان، آماده کردن خمیر است.

تفاوت بین خمیرهای تهیهٔ نان در موارد زیر است:

۱ قوام، سفتی و شلی
۲ مدت زمان اختلاط

۳ روش تهیه در دستگاه مخلوط کن
۴ نسبت ترکیب مواد اولیه
۵ زمان و شیوهٔ افزودن مواد اولیه

آماد ه سازی خمیر ممکن است به دو روش معمولی دستی یا سنتی و یا با استفاده از دستگاه، صورت گیرد.

روش های دستگاهی نیز ممکن است پیوسته یا ناپیوسته عمل کنند

خمیر رسیده، ویژگی های زیر را داراست:

۱ حرکت و جابه جایی آن کاهش یافته و سطح آن خشک است.
۲ خمیر، حال شل و روان ندارد و پایداری ساختار آن زیاد است.

پخت خمیر:

در روش پخت معمولی برای نان ۵۰۰ گرمی در دمای ۲۲۰ تا ۲۳۰ درجهٔ سانتی گراد، حدود ۳۵ دقیقه زمان نیاز است

مدت زمان پخت به عواملی مانند نوع آرد، میزان فشردگی خمیر و ترکیب خمیر بستگی دارد.

زمان پایان پخت از روی زمان یا ضربه زدن با پشت انگشت، تعیین جرم نان و شدت رنگ نان، تشخیص داده می شود.

نگهداری:

نان های داغ و تازه نباید روی هم انباشته شوند. برای نگهداری موقت نان دمای محیط باید حدود ۱۸ تا ۲۰ درجهٔ سانتی گراد و رطوبت نسبی هوا ۷۰ % باشد.

نکات آموزشی و فعالیت های پیشنهادی درس چهاردهم علوم دوم ابتدایی از گذشته تا آینده (نان)

دانش آموزان را ترغیب کنید تا با پرسش و گفتگو و انجام مصاحبه با بزرگ ترها از چگونگی روند تهیهٔ نان در گذشته و حال آگاهی یابند.

یک جلسه را برای گفتگو در کلاس بگذارید و دربارهٔ علت تغییر در روند تهیهٔ نان با بچه ها گفتگو کنید و از آنها بخواهید

آیندهٔ این تغییرات را پیش بینی کنند. با بردن دانش آموزان به یک نانوایی در فرصت مناسب از نانوا بخواهید

دربارهٔ شغل خود از نظر چگونگی فعالیت، ساعت کار، اقتصاد نان و زحماتی که برای آماد هسازی می کشد،

برای آنها صحبت کند. برای تأمین تندرستی انسان، بهداشت نان و چگونگی نگهداری و بسته بندی آن را به دانش آموزان آموزش دهید.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.