مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس ۱۶ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی آب و هوا

0

انتظارات یادگیری درس ۱۶ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی آب و هوا

انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:
١ نمودارهای دما و بارش را بخوانند.
٢ از روی نمودارهای دما و بارش، شرایط آب و هوایی یک ناحیه را تشخیص دهند.
٣ با دماسنج یا باران سنج، مقدار دما و بارش را در یک مکان اندازه گیری کنند.
٤ وضعیت هوا را در شهر یا ناحیهٔ خودشان برای مدتی خاص ثبت کنند
٥ تأثیرات آب و هوا را بر فعالیت های روزانه زندگی بیان کنند.

مواد و وسایل مورد نیاز: چند دماسنج، باران سنجی که خودتان یا دانش آموزان ساخته اند، کتاب درسی، کاربرگهٔ شمارهٔ ۱۱ و ۱۲

جزوه پاسخ فعالیت های مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی

جزوه پاسخ فعالیت های کتاب اجتماعی چهارم ابتدایی

مشاهده

آموزش درس ۱۶ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی آب و هوا

آماده کنید

با توجه به اوضاع جوی در روزی که این درس را تدریس می کنید، از دانش آموزان بپرسید:

امروز هوا چگونه است؟

گرم یا سرد؟

بارانی یا آفتابی؟

زمان تدریس این درس تقریباً فصل زمستان است، از قوهٔ تخیل آنها استفاده کنید

و بگویید اگر الان فصل تابستان بود، هوا چگونه بود؟

شروع سال تحصیلی  هوای شهر یا روستای شما چگونه بود؟

قبل از تدریس چند دماسنج را به همراه بیاورید.

یکی از آنها را روی دیوار کلاس، دومی را در راهروی مدرسه و سومی را در حیاط نصب کنید.

از دانش آموزان بخواهید هر سه دماسنج را بخوانند و اعداد را یادداشت کنند، روی تابلو بنویسند و با یکدیگر مقایسه کنند.

دما در کجا کمتر و در کجا بیشتر است؟ چرا؟

خواندن دماسنج یک مهارت است که باید آموزش داده شود.

به دانش آموزان بگویید که دماسنج می تواند دمای هوا تا ۶۰ + درجه سانت یگراد و ۳۰ – درجه سانتی گراد را نشان دهد و در دمای ۰ درجه، آب یخ می زند. واحد انداز هگیری دما، درجهٔ سانتی گراد است.

از دانش آموزان بپرسید که هوا چه تأثیری بر زندگی روزانه ما دارد؟

در هوای گرم از لبا سهای سبک، خنک و روشن استفاده می کنیم، در هوای بارانی از چتر و چکمه و…

معمولاً در روزهای بارانی یا برفی، رفت وآمد با سختی انجام می گیرد و سطح خیابان ها و کوچه ها، لغزنده می شود.

در هوای توفانی باید مراقب باد و جابه جایی اشیا باشیم.

معمولاً در روزهای برفی یا توفانی نمی توانیم برای گردش یا سفر به بیرون از شهر برویم.

روزهای آفتابی برای گردش یا شنا مناسب است. در روزهای آفتابی که گرما شدید است

ممکن است دچار آفتاب سوختگی و یا گرمازدگی شویم.

آموزش دهید

با یک شیشهٔ خالی و نوار چسب مدرج که در برابر آب مقاوم است و یک قیف که در دهانهٔ شیشه قرار می گیرد، یک باران سنج بسازید.

اگر در روزهایی که این درس را تدریس می کنید باران بارید،آب باران را ذخیره کنید و به کلاس بیاورید.

در صورتی که بارندگی ندارید، به طور مصنوعی در باران سنج، مقداری آب بریزید و بگذارید درجه را بخوانند.

واحد اندازه گیری بارش میلی متر را توضیح دهید.

توضیح دهید که آب وهوای نواحی مختلف ایران متفاوت است و برای اینکه تفاوتها را تشخیص دهیم

باید از میزان دما و بارندگی آن ناحیه، اطلاع داشته باشیم،

بنابراین اطلاعات دما و میزان بارش می تواند آب و هوای یک ناحیه را مشخص کند.

با استفاده از جدول دمای هوای شهر یزد در صفحهٔ ۷۳ و نمودار دما،مهارت های، خواندن نمودار را آموزش دهید.

پس از خواندن نمودار دما و بارش، می توان نتیجه گیری کرد که یزد شهری گرم و خشک است.

به پایان ببرید

با انجام کاربرگهٔ شمارهٔ ۱۱ و رسم نمودار، یادگیری را تعمیق دهید.

توصیه کنید دانش آموزان دماسنجی بخرند و در خانه نصب کنند

دانش آموزان به مدت یک هفته دمای شهر یا روستایشان را ثبت کنند و به کلاس بیاورند.

به عنوان تکلیف پایانی از دانش آموزان بخواهید کاربرگهٔ شمارهٔ ۱۲ را انجام دهند.

برای مثال در ستون شنبه بنویسند آفتابی، بارانی یا نیمه ابری، دمای هوا ۲۰ درجه و برای جریان باد یکی از گزینه های نسیم، باد شدید،باد متوسط،باد ملایم، توفان یا باد نمی وزد را انتخاب کنند.

بهتر است این گزارش ها را با یکدیگر انطباق دهید، طبیعتاً باید گزارشها یکسان باشند

زیرا داده های آب و هوا در یک منطقهٔ مشترک ثبت شده است.

اما اگر تفاوتی هم وجود داشت از دانش آموزان بخواهید که دلیل آن را توضیح دهند.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.