مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس چهارم علوم اول ابتدایی دنیای جانوران

0 ۷۸۴

اهداف/ پیامد ها درس چهارم علوم اول ابتدایی دنیای جانوران

در پایان این درس انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:
سطح ١ ویژگی رشد، حرکت و غذا خوردن و برخی از تفاوت های ظاهری یک جانور محیط اطراف خود را بیان کنند.
سطح ٢ در فهرستی سه ویژگی اصلی دو یا چند جانور را مقایسه کنند و به این ترتیب گوناگونی جانوران را نشان دهند.
سطح ٣ جانوران را با توجه به تفاوت ها و شباهت های آنها طبقه بندی کرده و در این طبقه بندی به گوناگونی آنها هم توجه کنند.

نکات و فعالیت های پیشنهادی درس چهارم علوم اول ابتدایی دنیای جانوران

فعالیت اول درس چهارم علوم اول ابتدایی دنیای جانوران

• برای این که بتوانید جو مورد اعتمادی ایجاد کنید.
درحالی که در کنار دانش آموزان ایستاده اید از آنان بخواهید تا هر کس به
نوبت نام یک جانور را بیان کند.
یکی از جانورانی را که فکر می کنید دانش آموزان با آن بهتر ارتباط برقرار می کنند، انتخاب کنید
مثل:آهو، کبوتر، شیر یا… به آنها بگویید که تصور کنند من یک (آهو) هستم
به آن بگویید: دوست دارید درباره ی من چه چیزهایی بدانید؟
به نوبت سؤال ها را بشنوید اما پاسخ سؤال ها را بیان نکنید.
شما می توانید سؤال را به خود آنان برگردانید و بخواهید تا خودشان پاسخ دهند.
ممکن است سؤال هایی را که می پرسند پراکنده باشد مثل: آهو شب ها کجا می خوابد؟ چه غذایی می خورد؟ چند تا بچه دارد؟ و…
و هم چنین بخواهید تا به سؤال های همدیگر دقت کنند و سؤال های تکراری نپرسند.
شما هم به سؤال هایی که می پرسند با دقت و با دید مثبت توجه کنید.
به این ترتیب آنها تشویق می شوند تا با دید بازتر، سؤال های متنوع تری بپرسند.
با اجرای این فعالیت زمینه ای مناسب برای تحقیق و بررسی درباره ی جانوری که انتخاب کرده اند فراهم می شود.

فعالیت دوم درس چهارم علوم اول ابتدایی دنیای جانوران

• یک جانور یا تصویری از جانور را در داخل جعبه ای مثل جعبه ی کفش قرار دهید.
به طوری که از بیرون معلوم نباشد.
به دانش آموزان بگویید سؤال هایی بپرسند که پاسخ آن فقط بله یا خیر باشد
و هم چنین زمانی می توانند نام آن جانور را بیان کنند که کاملاً مطمئن شده باشند.
اگر کبوتر یا تصویر آن را در جعبه قرار داده اید. ممکن است سؤال ها و پاسخ ها به این ترتیب باشد:
از اندازه ی کف دست بزرگ تر است؟ بله
رنگ آن سیا ه است؟ خیر
دن دان دارد؟ خیر
همه ی ما آن را دیده ایم؟ بله
تخم می گذار د؟ بله
و …
چنانچه تا آخرین فرد کلاس نتوانستند به پاسخدرست برسند. شما برای شناخت جانور آنان را راهنمایی کنید
و سپس فعالیت را از ابتدا ادامه دهید این فرایند تا رسیدن به پاسخ ادامه می یابد.

فعایت سوم درس چهارم علوم اول ابتدایی دنیای جانوران

• بامقوای نازک یا کاغذ، سه یا چهار کلاه نواری بهاندازه ی سر دانش آموزان تهیه کنید
و تصویر یک جانور را بر روی هر کلاه بچسبانید. سه یا چهار دانش آموز را انتخاب کنید و آنها را در جلوی کلاس و روبه روی بقیه بنشانید.
کلاه ها را بر روی سر دانش آموزان طوری قرار دهید کهآنان متوجه نام جانوری که روی کلاه نوشته شده نشوند.
حال این دانش آموزان را در جلوی کلاس و روبه روی بقیه بنشانید
و از آنان بخواهید برای حدس زدن نام جانورخود از دانش آموزان دیگر به نوبت سؤال بپرسند
اگر پاسخ بلی باشدیتوانند پرسش دیگری هم بپرسند و اگر جواب نه باشد باید منتظر نوبت بعدی بمانند.
این فعالیت زمانی تمام می شود که دانش آموزان نام جانور روی کلاه خود را حدس بزنند.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.