مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان
صفحه بایگانی دسته

فارسی پنجم

درس دهم فارسی پنجم ابتدایی نام نیکو

اهداف درس دهم فارسی پنجم ابتدایی نام نیکو 1 تقویت روحیهٔ مطالعهٔ سرگذشت مشاهیر و مفاخر فرهنگی 2 آشنایی با سبک زندگی و شیوهٔ رفتاری الگوهای علمی و فرهنگی 3…