مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان
صفحه بایگانی دسته

علوم سوم

درس 10 علوم سوم ابتدایی نیرو همه جا 2

درس 10 علوم سوم ابتدایی نیرو همه جا 2 در یک نگاه در این درس دانش آموزان از طریق انجام دادن فعالیت ها و آزمایش ها نیروهایی که بدون تماس به جسمی به آن اعمال می…

درس 9 علوم سوم ابتدایی نیرو همه جا

درس 9 علوم سوم ابتدایی نیرو همه جا در یک نگاه در این درس دانش آموزان با انجام دادن بازی ها و کارهای مختلف و همچنین فعالیت هایی مشاهده و تجربه می کنند که برای…

درس 2 علوم سوم ابتدایی خوراکی ها

هدف های پیامد محور درس 2 علوم سوم ابتدایی خوراکی ها در پایان این درس انتظار می رود دانش آموزان بتوانند: ١ غذاهایی که در وعده های غذایی روزانه مصرف می کنند را…

درس 1 علوم سوم ابتدایی زنگ علوم

هدف های پیامد محور درس 1 علوم سوم ابتدایی زنگ علوم در پایان این درس انتظار می رود دانش آموزان بتوانند: 1 پرسش های مورد نظر خود را تنظیم و منابع و ابزار جمع…

آزمایش های علوم سوم ابتدایی

آزمایش های علوم سوم ابتدایی: توصیه ها فراگیری علوم تجربی به کودکان کمک می کند تا روش های شناخت دنیای اطراف خود را بهبودبخشند. برای این منظور آنها باید مفاهیمی…