مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان
صفحه بایگانی دسته

علوم سوم

درس 2 علوم سوم ابتدایی خوراکی ها

هدف های پیامد محور درس 2 علوم سوم ابتدایی خوراکی ها در پایان این درس انتظار می رود دانش آموزان بتوانند: ١ غذاهایی که در وعده های غذایی روزانه مصرف می کنند را در قالب گروه های چهارگانه طبقه…