مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان
صفحه بایگانی دسته

علوم دوم

درس اول علوم دوم ابتدایی زنگ علوم

درس اول علوم دوم ابتدایی زنگ علوم در یک نگاه در این درس، دانش آموزان یاد می گیرند هنگام مشاهدهٔ پدیده های طبیعی از چند حس خود استفاده کنند، مشاهدات خود را…