مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

کتاب های اول ابتدایی

0

 

برای دریافت هر کتاب روی اسم آن کلیک کنید

 

کتاب ریاضی اول ابتدایی

 

فایل بخش های کتاب:
ضمیمهحجم
 مقدمه۴۸۸.۳ کیلوبایت
 بخش اول۷.۲ مگابایت
 بخش دوم۲.۱۸ مگابایت
 بخش سوم۶.۶۴ مگابایت
 بخش چهارم۳.۸۳ مگابایت
 بخش پپجم۳.۷۹ مگابایت
 بخش ششم۱.۹۳ مگابایت
 بخش هفتم۲.۳۲ مگابایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمهحجم
 ریاضی اول دبستان۲۷.۸۱ مگابایت

 

کتاب فارسی خوانداری اول ابتدایی(بخوانیم)

فایل بخش های کتاب:
ضمیمهحجم
 مقدمه۸۱۸.۱۶ کیلوبایت
 بخش اول۳.۱۸ مگابایت
 بخش دوم۳.۲۳ مگابایت
 بخش سوم۳.۷۶ مگابایت
 بخش چهارم۱.۹۱ مگابایت
 بخش پنجم۱.۴ مگابایت
 بخش ششم۱.۵ مگابایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمهحجم
 فارسی(اول)۱۰.۴۶ مگابایت

 

کتاب نگارش فارسی اول ابتدایی (بنویسیم)

فایل بخش های کتاب:
ضمیمهحجم
 مقدمه۷۳۶.۸۲ کیلوبایت
 بخش اول۲.۰۸ مگابایت
 بخش دوم۱.۴۴ مگابایت
 بخش سوم۸۳۸.۲۴ کیلوبایت
 بخش چهارم۷۹۶.۹۳ کیلوبایت
 بخش پنجم۷۷۷.۲۳ کیلوبایت
 بخش ششم۹۶۶.۱۴ کیلوبایت
 بخش هفتم۱.۲۱ مگابایت
 بخش هشتم۸۰۵.۳۴ کیلوبایت
 بخش نهم۷۹۵.۹۷ کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمهحجم
 نگارش فارسی(اول)۴.۷۱ مگابایت

 

کتاب علوم اول ابتدایی

فایل کامل کتاب:
ضمیمهحجم
 علوم تجربی(اول)۹.۳۶ مگابایت

 

کتاب قرآن اول ابتدایی

فایل بخش های کتاب:
ضمیمهحجم
 مقدمه۱.۵ مگابایت
 بخش اول۱.۲۷ مگابایت
 بخش دوم۱.۳۷ مگابایت
 بخش سوم۱.۱۳ مگابایت
 بخش چهارم۱.۴۴ مگابایت
 بخش پنجم۱.۳۳ مگابایت
 بخش ششم۱.۳۷ مگابایت
 بخش هفتم۱.۸۱ مگابایت
 بخش هشتم۱.۱۵ مگابایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمهحجم
 آموزش قرآن (اول)۷.۹۹ مگابایت

 

 

 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.