مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

کتاب های اول ابتدایی

0 ۲,۷۳۵

 

برای دریافت هر کتاب روی اسم آن کلیک کنید

 

کتاب ریاضی اول ابتدایی

 

فایل بخش های کتاب:
ضمیمه حجم
 مقدمه 488.3 کیلوبایت
 بخش اول 7.2 مگابایت
 بخش دوم 2.18 مگابایت
 بخش سوم 6.64 مگابایت
 بخش چهارم 3.83 مگابایت
 بخش پپجم 3.79 مگابایت
 بخش ششم 1.93 مگابایت
 بخش هفتم 2.32 مگابایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمه حجم
 ریاضی اول دبستان 27.81 مگابایت

 

کتاب فارسی خوانداری اول ابتدایی(بخوانیم)

فایل بخش های کتاب:
ضمیمه حجم
 مقدمه 818.16 کیلوبایت
 بخش اول 3.18 مگابایت
 بخش دوم 3.23 مگابایت
 بخش سوم 3.76 مگابایت
 بخش چهارم 1.91 مگابایت
 بخش پنجم 1.4 مگابایت
 بخش ششم 1.5 مگابایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمه حجم
 فارسی(اول) 10.46 مگابایت

 

کتاب نگارش فارسی اول ابتدایی (بنویسیم)

فایل بخش های کتاب:
ضمیمه حجم
 مقدمه 736.82 کیلوبایت
 بخش اول 2.08 مگابایت
 بخش دوم 1.44 مگابایت
 بخش سوم 838.24 کیلوبایت
 بخش چهارم 796.93 کیلوبایت
 بخش پنجم 777.23 کیلوبایت
 بخش ششم 966.14 کیلوبایت
 بخش هفتم 1.21 مگابایت
 بخش هشتم 805.34 کیلوبایت
 بخش نهم 795.97 کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمه حجم
 نگارش فارسی(اول) 4.71 مگابایت

 

کتاب علوم اول ابتدایی

فایل کامل کتاب:
ضمیمه حجم
 علوم تجربی(اول) 9.36 مگابایت

 

کتاب قرآن اول ابتدایی

فایل بخش های کتاب:
ضمیمه حجم
 مقدمه 1.5 مگابایت
 بخش اول 1.27 مگابایت
 بخش دوم 1.37 مگابایت
 بخش سوم 1.13 مگابایت
 بخش چهارم 1.44 مگابایت
 بخش پنجم 1.33 مگابایت
 بخش ششم 1.37 مگابایت
 بخش هفتم 1.81 مگابایت
 بخش هشتم 1.15 مگابایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمه حجم
 آموزش قرآن (اول) 7.99 مگابایت

 

 

 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.