مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

کتاب های اول ابتدایی

0

 

برای دریافت هر کتاب روی اسم آن کلیک کنید

 

کتاب ریاضی اول ابتدایی

 

فایل بخش های کتاب:
ضمیمهحجم
 مقدمه488.3 کیلوبایت
 بخش اول7.2 مگابایت
 بخش دوم2.18 مگابایت
 بخش سوم6.64 مگابایت
 بخش چهارم3.83 مگابایت
 بخش پپجم3.79 مگابایت
 بخش ششم1.93 مگابایت
 بخش هفتم2.32 مگابایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمهحجم
 ریاضی اول دبستان27.81 مگابایت

 

کتاب فارسی خوانداری اول ابتدایی(بخوانیم)

فایل بخش های کتاب:
ضمیمهحجم
 مقدمه818.16 کیلوبایت
 بخش اول3.18 مگابایت
 بخش دوم3.23 مگابایت
 بخش سوم3.76 مگابایت
 بخش چهارم1.91 مگابایت
 بخش پنجم1.4 مگابایت
 بخش ششم1.5 مگابایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمهحجم
 فارسی(اول)10.46 مگابایت

 

کتاب نگارش فارسی اول ابتدایی (بنویسیم)

فایل بخش های کتاب:
ضمیمهحجم
 مقدمه736.82 کیلوبایت
 بخش اول2.08 مگابایت
 بخش دوم1.44 مگابایت
 بخش سوم838.24 کیلوبایت
 بخش چهارم796.93 کیلوبایت
 بخش پنجم777.23 کیلوبایت
 بخش ششم966.14 کیلوبایت
 بخش هفتم1.21 مگابایت
 بخش هشتم805.34 کیلوبایت
 بخش نهم795.97 کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمهحجم
 نگارش فارسی(اول)4.71 مگابایت

 

کتاب علوم اول ابتدایی

فایل کامل کتاب:
ضمیمهحجم
 علوم تجربی(اول)9.36 مگابایت

 

کتاب قرآن اول ابتدایی

فایل بخش های کتاب:
ضمیمهحجم
 مقدمه1.5 مگابایت
 بخش اول1.27 مگابایت
 بخش دوم1.37 مگابایت
 بخش سوم1.13 مگابایت
 بخش چهارم1.44 مگابایت
 بخش پنجم1.33 مگابایت
 بخش ششم1.37 مگابایت
 بخش هفتم1.81 مگابایت
 بخش هشتم1.15 مگابایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمهحجم
 آموزش قرآن (اول)7.99 مگابایت

 

 

 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.