مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

نگاره ۹ فارسی اول دبستان مسجد محلّه

0

اهداف درس نگاره ۹ فارسی اول دبستان مسجد محلّه

۱ آشنايی با قرآن
۲ آشنايی با مسجد
۳ دقّت و توجّه و علاقه مندی به رعايت نظم و ترتيب و بهداشت در مسجد
۴ آشنايی با مؤذن، امام جماعت، وسايل موجود در مسجد
۵ آشنايی با نحوهٔ وضو گرفتن
۶ توانايی رسم خطوط شکسته ترکيبی با دو حرکت
۷ توانايی تلفظ کلمات درس نظير قرآن، مسجد و…

روش تدريس پيشنهادی: (روش همياری)

نکته: بهتر است معلّم توجّه دانش آموزان را به موارد زير نيز جلب کند:
اسامی: مسجد، در، مهر، نماز جماعت، صف نماز، پرده، پدر، پسر، تسبيح، مؤذّن، مادر،
دختر، دوست، جای مهر، گلدسته، گنبد، جانماز، پنجره، قرآن، امام جماعت

کتاب دیکته شب اول ابتدایی

کتاب دیکته ی شب اول ابتدایی

مشاهده

مطابقت تصوير با واژه و بيان شفاهی

تصاوير موجود در زيرنگاره: مسجد، جانماز، پنجره، قرآن، پرده، اذان
تصاوير پيشنهادی: قرآن، در، مُهر، نمازجماعت، صف نماز، پدر، پسر، تسبيح، مؤذّن،امام جماعت، جاکفشی
ببين و بگو: هدف از اين بخش، تصويرخوانی، بيان شفاهی، جمله سازی و درک ارتباط تصويری است. (فعّاليّت گروهی)
تصوير ۱ دو بچّه کنار آب در مسجد وضو می گيرند. برای خواندن نماز آماده می شوند.(رعايت بهداشت)
تصوير ۲ نمازگزاران در کنار هم به تلاوت قرآن مشغول هستند. (توجّه به اهميّت خواندنقرآن)
جمع بندی: دانش آموزان دربارهٔ تصاوير در گروه، بحث و گفت وگو می کنند و داستان کوتاهی می سازند
و نمايندهٔ هر گروه داستان را در دو مرحله بيان می کند.
گوش کن و بگو: با توجّه به هدف هر سؤال، پاسخ های منطقی دانش آموزان پذيرفته شود.
۱ مردم در مسجد چه می کنند؟ (هدف اشاره به نماز جماعت)
خدا را عبادت می کنند.
نماز جماعت می خوانند.
رأی می گيرند.
مشورت می کنند.
قرآن می خوانند.
اگر کسی بميرد، در مسجد برايش دعا می کنند.
۲ داخل مسجد چه چيزهايی می بينی؟ منبر، قرآن، مهر، تسبيح، جانماز، کتاب دعا، چادر نماز،
جای مهر، فرش، پرده، مردان، زنان، بچّه ها و…

سؤال پيشنهادی

مردم قبل از نماز چه کارهايی انجام می دهند؟ (چون بچّه ها به سن تکليف نرسيده اند،فقط آنهارا با موارد زير آشنا می کنيم).
/ نيّت می کنند. / وضو می گيرند. / لباس پاکيزه می پوشند.
بگرد و پيدا کن
کلمات اين بخش: منبر، قرآن، مسجد، پرده، جانماز
به دوستانت بگو: پاسخ های مورد انتظار از سؤالات اين بخش را در زير می آوريم.
۱ اسم مسجد محل خود را بگو. (پاسخ شخصی)
۲ آيا تا به حال به مسجد رفته ای؟ چرا؟
بله (شرکت در مراسم ختم، نماز خواندن، رأی دادن بزرگ ترها و…)
نمايش: بچّه ها وضو گرفتن را نمايش دهند. (اگر همراه با آب باشد، بهتر است.)
تذکر مهم: از شيوه های مختلف تدريس به صورت همياری و مشارکت و… استفاده شود،
زيرا اين کار بر شادابی و طربناکی کودکان و تنوع شيوه های آموزش می افزايد و يادگيری و تعليم را گوارا می سازد.

آموزش نگاره ۹ فارسی اول دبستان

[box type=”download” align=”” class=”” width=””]دانلود فایل pdf آموزش نگاره ۹ فارسی اول دبستان[/box]

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.