مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

نگاره ۸ فارسی اول دبستان دنيای قشنگی

0

اهداف درس نگاره ۸ فارسی اول دبستان چه دنيای قشنگی!

۱ آشنايی با باغ وحش
۲ آشنايی با حيوانات وحشی
۳ تقويت علاقه نسبت به حيوانات
۴ آشنايی با مکان و نوع زندگی حيوانات
۵ آموزش رعايت نکات ايمنی در باغ وحش
۶ توجّه به قدرت خداوند در تنوّع حيوانات
۷ توانايی رسم خطوط منحنی با دو حرکت
۸ توانايی تلفظ کليد واژه های درس چون خرگوش، خرس، پلنگ و…

روش تدريس پيشنهادی: (روش همياری)

نکته: بهتر است معلّم توجّه دانش آموزان را به موارد زير در تصوير جلب کند:
قفس، ميمون، شير، پلنگ، ببر، طاووس، لک لک، دانش آموزان، خانواده، آهو، خرگوش،گوزن، فيل، گرگ، خرس

کتاب دیکته شب اول ابتدایی

کتاب دیکته ی شب اول ابتدایی

مشاهده

مطابقت تصوير با واژه و بيان شفاهی

تصاوير موجود در زير نگاره: خرگوش، خرس، شتر، پلنگ، شير، گرگ
ببين و بگو: هدف از اين بخش تصويرخوانی، بيان شفاهی، جمله سازی و درک ارتباط تصويری است. (فعّاليّت گروهی)
تصوير ۱ دانش آموزان با نظم همراه آموزگار خود وارد باغ وحش می شوند. (دقّت درآفرينش حيوانات)
تصوير ۲ يکی از کارکنان با غوحش در حال غذا دادن به خرگو شهاست. (مهربانی با حيوانات)
تصوير ۳ فيل در حال شستن خود با خرطوم است. (رعايت بهداشت حتّی در جانوران)
تصوير ۴ ميمون در حال خوردن موز است و بچّ هها دور قفس جمع شده اند. (مهربانی با حيوانات)
جمع بندی: دانش آموزان دربارهٔ تصاوير در گروه بحث و گفت وگو می کنند و نمايندهٔ هر گروه در
کلاس صحبت می کند.

فعالیت های نگاره ۸ فارسی اول دبستان چه دنيای قشنگی!

گوش کن و بگو: با توجّه به هدف هر سؤال، پاسخ های منطقی دانش آموزان پذيرفته شود.
۱ کدام يک از حيوانات علف م یخورند؟ (با توجّه به دانست ههای دان شآموزان پاسخ داده شود).
۲ کدام يک از حيوانات شاخ دارد؟ گوزن
بگرد و پيدا کن:
کلمات اين بخش: ميمون، پلنگ، فيل، گرگ، خرگوش، شير، شتر، خرس
به دوستانت بگو: پاسخ های مورد انتظار از سؤالات اين بخش را در زير می آوريم:
۱ اگر به باغ وحش بروی چه کارهايی می کنی؟
نزديک نشدن به قفس جانوران
احترام به نگهبان باغ وحش
اذيت نکردن جانوران و…
٢ کدام يک از حيوانات باغ وحش را بيشتر دوست داريد؟ چرا؟
دانش آموزان با توجّه به علايق خود، به قدرت، زيبايی، پرواز و… اشاره می کنند
و سپس سعی می کنند صدای جانور مورد علاقه خود را تقليد کنند.
کتاب خوانی: معلم با کمک دانش آموزان يک کتاب انتخاب می کند و در کلاس می خواند.

آموزش نگاره ۸ فارسی اول دبستان

[box type=”download” align=”” class=”” width=””]دانلود فایل pdf آموزش نگاره ۸ فارسی اول دبستان[/box]

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.