مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

نگاره 7 فارسی اول دبستان چه روستایی!

0 ۵,۱۹۱

اهداف درس نگاره 7 فارسی اول دبستان چه روستایی!

1 آشنایی با روستا و روستانشینان
۲ آشنایی با خانه های روستایی و پدیده های موجود در روستا
۳ آشنایی با روحیهٔ همکاری در روستا
۴ آشنایی با وسایل کشاورزی در روستا و محصولات روستایی
۵ آشنایی و علاقه مندی به حیوانات اهلی، فایده و نقش آنها در روستا
۶ توانایی رسم خطوط منحنی از راست به چپ و از بالا به پایین
۷ توانایی تلفظ کلید واژه های روستا، اتاق، اردک و…

روش تدریس پیشنهادی: (روش همیاری)

نکته: بهتر است معلّم توجّه دانش آموزان را به موارد زیر در تصویر جلب کند:
خانه، روستا، خانهٔ روستایی، مرد، زن، کشاورز، مرغ، خروس، جوجه، تراکتور، مزرعه،رودخانه، کوه، پل، جاده، درخت، لانهٔ گنجشک، گوسفند، گاو، برگ

مطابقت تصویر با واژه و بیان شفاهی

تصاویر موجود در زیرنگاره: اتاق، اردک، گاو، گوسفند، رودخانه، پل، برف، علف، سرو
ببین و بگو: هدف از این بخش، تصویرخوانی، بیان شفاهی، جمله سازی و درک ارتباط
تصاویر است. (فعّالیّت گروهی)
تصویر ۱ پدر در مزرعه کار می کند. (آشنایی با مزرعه، کشاورزی، وسایل کشاورزی و…)
تصویر ۲ بچّه ها در کار مزرعه به پدر کمک می کنند: (آموزش همکاری و همیاری)
تصویر ۳ موقع ظهر است، پدر با بچّ هها مشغول خواندن نماز است. (تربیت دینی و مذهبی)
تصویر ۴ زیر سایهٔ درخت در مزرعه همگی مشغول صرف ناهار هستند. (آموزش تغذیهٔ
مناسب)
جمع بندی: دانش آموزان دربارهٔ تصویرها در گروه بحث و گفت وگو می کنند
و داستان کوتاهیمی سازند و نمایندهٔ هر گروه داستان را در چهار مرحله بیان می کند.
گوش کن و بگو: با توجّه به هدف هر سؤال، پاسخ های منطقی دانش آموزان پذیرفته شود.
١ در روستا چه حیواناتی دیده می شوند؟ جوجه، خروس، گاو، گوسفند و مرغ
٢ کشاورز در روستا چه می کند؟ کشاورزی می کند.گندم و جو می کارد.زمین را شخم می زند.
از حیوانات نگهداری می کند. میوه و سبزی می کارد.

سؤال پیشنهادی نگاره 7 فارسی اول دبستان چه روستایی!

چرا کشاورز در روستا سگ و گوسفند دارد؟ از سگ برای نگهبانی، از گوسفند برایاستفاده از گوشت، شیر، پشم و… نگهداری می کند.
بگرد و پیدا کن:
کلمات این بخش: جوجه، خروس، اردک، بلبل، درخت، رودخانه
به دوستانت بگو: پاسخ های مورد انتظار از سؤالات این بخش را در زیر می آوریم:
١ اگر دیدی جوجهٔ پرنده ای روی زمین افتاده، چه می کنی؟ (هدف تقویت روحیّهٔ مراقبت ازحیوانات و…)
آن را از روی زمین بر می دارم و به خانه می برم.
از او مراقبت می کنم.
آن را در لانه اش می گذارم …
۲ فکر می کنی در تهیهٔ نان چه کسانی همکاری می کنند؟ (آشنایی با مراحل تهیهٔ نان و تقویت روحیهٔ همکاری و مشارکت در کارها)
کشاورز
نانوا و …
سؤال پیشنهادی
۱ دوست داری در خانه از چه حیوانی مراقبت کنی؟
هدف
۱ آزار نرساندن به حیوانات
۲ شناخت حیوانات اهلی
۳ آزار نرساندن به همسایه ها و…
۲ فکر می کنی در تهیّهٔ نان چه کسانی همکاری می کنند؟ (از کاشت گندم تا پخت نان اشاره
شود)
نمایش: نشان دادن برخی از کارهای کشاورز در مزرعه
تذکر مهم: کار کردن در کلاس به شیوهٔ گروهی و همیاری هدف اصلی این کتاب است.
درتدریس همیشه آن را مدنظر قرار دهید، زیرا مشارکت دانش آموزان در فرآیند یاددهی یادگیری بر تأثیر آموزش می افزاید و یادگیری را آسان تر و ماندگارتر می سازد.

آموزش نگاره 7 فارسی اول دبستان

[box type=”download” align=”” class=”” width=””]دانلود فایل pdf آموزش فارسی اول دبستان[/box]

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.