مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

نگاره ۶ فارسی اول دبستان بازی، تماشا

0

اهداف درس نگاره ۶ فارسی اول دبستان بازی،بازی، تماشا

١ آشنايی با بوستان (پارک) و قسمت های مختلف آن
٢ تقويت مهارت های زبانی
٣ رعايت مقررات عمومی در بوستان و توجه به تابلوها (مراقبت از فضای
سبز، رعايت بهداشت، آب خوردن از محل آب آشاميدنی و…)
٤ آشنايی با نحوهٔ استفاده از وسايل بازی در بوستان و رعايت نوبت
٥ تقويت روحيهٔ ياری رساندن به گروه همسالان
٦ توانايی رسم خطوط خميده از چپ به راست
٧ توانايی تلفظ کليد واژه های چمن، چای، بادکنک و…
٨ توجه به رعايت صرفه جويی در اماکن عمومی

روش تدريس پيشنهادی: (روش همياری)

نکته: بهتر است معلم توجه دانش آموزان را به موارد زير در تصوير جلب کند:
پارک (بوستان)، گل، چمن، سبزه، تاب، سرسره، ليوان، آب، بچه ها، بادکنک، نيمکت، امين،آزاده، بابا، مادر

مطابقت تصوير با واژه و بيان شفاهی

تصاوير موجود در زير نگاره: آب، تاب، باد، بادکنک، چای چتر
ببين و بگو: هدف از اين بخش تصوير خوانی، بيان شفاهی، جمله سازی و درک ارتباط تصاوير است.
(حرکت چشم از راست به چپ) فعاليت گروهی
تصوير ۱ پسری پوست موز را روی زمين می اندازد.
تصوير ۲ پارکبان به او تذکر می دهد.
تصوير ۳ پسر از کار خود ناراحت و پشيمان می شود.
تصوير ۴ او پوست موز را از روی زمين برمی دارد و در سطل زباله می اندازد.
جمع بندی: دانش آموزان دربارهٔ تصاوير در گروه بحث می کنند و نمايندهٔ هر گروه داستان را در
پنج مرحله بيان می کند.
گوش کن و بگو: با توجه به هدف هر سؤال، پاسخ هايی منطقی دانش آموزان پذيرفته شود.

سؤالات پيشنهادی

١ در بوستان چه چيزهايی می بينی؟ گل، چتر، سبزه، تاب، سرسره، ليوان، آب، الاکلنگ،طناب و …
٢ بچه ها در اين بوستان به چه بازی هايی مشغول اند
الف) بادکنک بازی می کنند
ب) سرسره بازی می کنند
ج) تاب بازی می کند
د) يک بچه بادکنک بازی می کند
ه) بعضی ها توپ بازی می کنند.
٣ کودک از کجا آب می خورد؟
با ليوان از آب خوری، چون تابلوی آب آشاميدنی دارد.
بگرد و پيدا کن:
کلمات اين بخش: آب،نيمکت، سرسره، گل، تاب، بادکنک، درخت، توپ
کتاب خوانی: معلم با کمک دانش آموزان يک کتاب انتخاب می کند و در کلاس می خواند.

آموزش نگاره ۶ فارسی اول دبستان:بازی، بازی تماشا

[box type=”download” align=”” class=”” width=””]دانلود pdf فایل آموزش نگاره ۶ فارسی اول دبستان[/box]

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.