مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

نگاره 5 فارسی اول دبستان از کلاس ما چه خبر

0 ۳,۳۱۱

اهداف نگاره 5 فارسی اول دبستان از کلاس ما چه خبر

۱- آشنایی با کلاس درس و قوانین آن
۲- آشنایی با معلم و نقش او در آموزش
۳- رعایت ادب و احترام نسبت به معلم
۴- ایجاد ارتباط مؤثر دانش آموزان با یکدیگر
۵- توانایی تلفظ کلمات کلید واژه های پرچم، امام، مداد و…
واژه های جدید
امام مداد میز پرچم نیمکت آبی

روش تدریس پیشنهادی: (روش همیاری)

نکته: بهتر است معلم توجه دانش آموزان را به موارد زیر جلب کند:
امام، تختهٔ کلاس، مداد، پنجره، آموزگار، میز، دانش آموزان، نیمکت، کتاب، گلدان، گچ،تخته پاک کن

مطابقت تصویر با واژه و بیان شفاهی

تصاویر موجود در زیر نگاره: امام، مداد، میز، پرچم، نیمکت، آبی
ببین و بگو: هدف از این تمرین، تصویرخوانی، بیان شفاهی، جمله سازی و درک ارتباط تصاویر است.
(تصاویر گروهی)حرکت چشم از راست به چپ مورد توجه قرار گیرد.
تصویر ۱: دانش آموز روی نیمکت در کلاس اجازه می گیرد. (آموزش رعایت نظم و نوبت)
تصویر ۲: دانش آموز با لیوان مخصوص به خود آب می خورد. (آموزش بهداشت فردی)
تصویر ۳: دانش آموز پس از خوردن آب، شیر آب را می بندد. (آموزش صرفه جویی و پرهیز از اسراف)
تصویر ۴: دانش آموز اجازه می گیرد تا سر جایش بنشیند. (آموزش ادب و احترام)
گوش کن و بگو: با توجه به هدف هر سؤال، پاسخ های منطقی دانش آموزان پذیرفته شود.
١ در کلاس چه می بینی؟ تخته و گچ، معلم، دانش آموزان، میز، مداد، ضبط صوت، کتاب،
نیمکت و… معلم درس می دهد.
٢ روی میز معلم چه چیزهایی است؟ کتاب، گلدان، ضبط صوت، پرچم و…
بگرد و پیدا کن:کلمات این بخش گل، امام، گلدان، میز، آموزگار، مداد، دست، نیمکت

سؤال های پیشنهادی

١ چگونه از دفتر و کتاب هایت نگهداری می کنی؟
آنها را خیس و کثیف نمی کنم.
آنها را پرت نمی کنم.
آنها را جلد می کنم و در کیفم یا در قفسه می گذارم.
۲ برای بیرون رفتن از کلاس چه می کنی؟ از معلم خود اجازه می گیرم.
۳ برای تمیز نگه داشتن کلاس چه می کنی؟ کلاس را تمیز نگه می دارم و به دوستانم نیز تذکر
می دهم که در حفظ و نظافت آن کوشا باشند.
بازی: کامل کردن اشکال ناقص روی تابلو با چشمان بسته
تذکر مهم: در تدریس نگاره، کوشش شود تا دانش آموزان به شیوهٔ مشارکت و همیاریفعالیت های مختلف درس را انجام دهند
و فرصت مناسب برای خلاقیت آنها نیز فراهم شود.

آموزش نگاره5 فارسی اول دبستان

آموزش نگاره5 فارسی اول دبستان 1
آموزش نگاره5 فارسی اول دبستان 1

تدریس نگاره5 فارسی اول دبستان

آموزش نگاره5 فارسی اول دبستان
آموزش نگاره5 فارسی اول دبستان
آموزش نگاره5 فارسی اول ابتدایی
آموزش نگاره5 فارسی اول ابتدایی

تدریس تصویرک های زیر نگاره5 فارسی اول دبستان

آموزش نگاره5 فارسی اول دبستان

آموزش نگاره5 فارسی اول دبستان پنج
آموزش نگاره5 فارسی اول دبستان
[box type=”download” align=”aligncenter” class=”” width=””]دانلود pdf آموزش نگاره5[/box]

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.