مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

نگاره ۵ فارسی اول دبستان از کلاس ما چه خبر

0

اهداف نگاره ۵ فارسی اول دبستان از کلاس ما چه خبر

۱- آشنايی با کلاس درس و قوانين آن
۲- آشنايی با معلم و نقش او در آموزش
۳- رعايت ادب و احترام نسبت به معلم
۴- ايجاد ارتباط مؤثر دانش آموزان با يکديگر
۵- توانايی تلفظ کلمات کليد واژه های پرچم، امام، مداد و…
واژه های جديد
امام مداد ميز پرچم نيمکت آبی

روش تدريس پيشنهادی: (روش همياری)

نکته: بهتر است معلم توجه دانش آموزان را به موارد زير جلب کند:
امام، تختهٔ کلاس، مداد، پنجره، آموزگار، ميز، دانش آموزان، نيمکت، کتاب، گلدان، گچ،تخته پاک کن

کتاب دیکته شب اول ابتدایی

کتاب دیکته ی شب اول ابتدایی

مشاهده

مطابقت تصوير با واژه و بيان شفاهی

تصاوير موجود در زير نگاره: امام، مداد، ميز، پرچم، نيمکت، آبی
ببين و بگو: هدف از اين تمرين، تصويرخوانی، بيان شفاهی، جمله سازی و درک ارتباط تصاوير است.
(تصاوير گروهی)حرکت چشم از راست به چپ مورد توجه قرار گيرد.
تصوير ۱: دانش آموز روی نيمکت در کلاس اجازه می گيرد. (آموزش رعايت نظم و نوبت)
تصوير ۲: دانش آموز با ليوان مخصوص به خود آب می خورد. (آموزش بهداشت فردی)
تصوير ۳: دانش آموز پس از خوردن آب، شير آب را می بندد. (آموزش صرفه جويی و پرهيز از اسراف)
تصوير ۴: دانش آموز اجازه می گيرد تا سر جايش بنشيند. (آموزش ادب و احترام)
گوش کن و بگو: با توجه به هدف هر سؤال، پاسخ های منطقی دانش آموزان پذيرفته شود.
١ در کلاس چه می بينی؟ تخته و گچ، معلم، دانش آموزان، ميز، مداد، ضبط صوت، کتاب،
نيمکت و… معلم درس می دهد.
٢ روی ميز معلم چه چيزهايی است؟ کتاب، گلدان، ضبط صوت، پرچم و…
بگرد و پيدا کن:کلمات اين بخش گل، امام، گلدان، ميز، آموزگار، مداد، دست، نيمکت

سؤال های پيشنهادی

١ چگونه از دفتر و کتاب هايت نگهداری می کنی؟
آنها را خيس و کثيف نمی کنم.
آنها را پرت نمی کنم.
آنها را جلد می کنم و در کيفم يا در قفسه می گذارم.
۲ برای بيرون رفتن از کلاس چه می کنی؟ از معلم خود اجازه می گيرم.
۳ برای تميز نگه داشتن کلاس چه می کنی؟ کلاس را تميز نگه می دارم و به دوستانم نيز تذکر
می دهم که در حفظ و نظافت آن کوشا باشند.
بازی: کامل کردن اشکال ناقص روی تابلو با چشمان بسته
تذکر مهم: در تدريس نگاره، کوشش شود تا دانش آموزان به شيوهٔ مشارکت و همياریفعاليت های مختلف درس را انجام دهند
و فرصت مناسب برای خلاقيت آنها نيز فراهم شود.

آموزش نگاره۵ فارسی اول دبستان

آموزش نگاره5 فارسی اول دبستان 1
آموزش نگاره۵ فارسی اول دبستان ۱

تدریس نگاره۵ فارسی اول دبستان

آموزش نگاره5 فارسی اول دبستان
آموزش نگاره۵ فارسی اول دبستان
آموزش نگاره5 فارسی اول ابتدایی
آموزش نگاره۵ فارسی اول ابتدایی

تدریس تصویرک های زیر نگاره۵ فارسی اول دبستان

آموزش نگاره5 فارسی اول دبستان

آموزش نگاره5 فارسی اول دبستان پنج
آموزش نگاره5 فارسی اول دبستان
[box type=”download” align=”aligncenter” class=”” width=””]دانلود pdf آموزش نگاره۵[/box]

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.