مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

نگاره 5 فارسی اول دبستان از کلاس ما چه خبر

0

اهداف نگاره 5 فارسی اول دبستان از کلاس ما چه خبر

۱- آشنايی با کلاس درس و قوانين آن
۲- آشنايی با معلم و نقش او در آموزش
۳- رعايت ادب و احترام نسبت به معلم
۴- ايجاد ارتباط مؤثر دانش آموزان با يکديگر
۵- توانايی تلفظ کلمات کليد واژه های پرچم، امام، مداد و…
واژه های جديد
امام مداد ميز پرچم نيمکت آبی

روش تدريس پيشنهادی: (روش همياری)

نکته: بهتر است معلم توجه دانش آموزان را به موارد زير جلب کند:
امام، تختهٔ کلاس، مداد، پنجره، آموزگار، ميز، دانش آموزان، نيمکت، کتاب، گلدان، گچ،تخته پاک کن

دیکته شب اول ابتدایی 1024x699 - نگاره 5 فارسی اول دبستان از کلاس ما چه خبر

کتاب دیکته ی شب اول ابتدایی

مشاهده

مطابقت تصوير با واژه و بيان شفاهی

تصاوير موجود در زير نگاره: امام، مداد، ميز، پرچم، نيمکت، آبی
ببين و بگو: هدف از اين تمرين، تصويرخوانی، بيان شفاهی، جمله سازی و درک ارتباط تصاوير است.
(تصاوير گروهی)حرکت چشم از راست به چپ مورد توجه قرار گيرد.
تصوير ۱: دانش آموز روی نيمکت در کلاس اجازه می گيرد. (آموزش رعايت نظم و نوبت)
تصوير ۲: دانش آموز با ليوان مخصوص به خود آب می خورد. (آموزش بهداشت فردی)
تصوير ۳: دانش آموز پس از خوردن آب، شير آب را می بندد. (آموزش صرفه جويی و پرهيز از اسراف)
تصوير ۴: دانش آموز اجازه می گيرد تا سر جايش بنشيند. (آموزش ادب و احترام)
گوش کن و بگو: با توجه به هدف هر سؤال، پاسخ های منطقی دانش آموزان پذيرفته شود.
١ در کلاس چه می بينی؟ تخته و گچ، معلم، دانش آموزان، ميز، مداد، ضبط صوت، کتاب،
نيمکت و… معلم درس می دهد.
٢ روی ميز معلم چه چيزهايی است؟ کتاب، گلدان، ضبط صوت، پرچم و…
بگرد و پيدا کن:کلمات اين بخش گل، امام، گلدان، ميز، آموزگار، مداد، دست، نيمکت

سؤال های پيشنهادی

١ چگونه از دفتر و کتاب هايت نگهداری می کنی؟
آنها را خيس و کثيف نمی کنم.
آنها را پرت نمی کنم.
آنها را جلد می کنم و در کيفم يا در قفسه می گذارم.
۲ برای بيرون رفتن از کلاس چه می کنی؟ از معلم خود اجازه می گيرم.
۳ برای تميز نگه داشتن کلاس چه می کنی؟ کلاس را تميز نگه می دارم و به دوستانم نيز تذکر
می دهم که در حفظ و نظافت آن کوشا باشند.
بازی: کامل کردن اشکال ناقص روی تابلو با چشمان بسته
تذکر مهم: در تدريس نگاره، کوشش شود تا دانش آموزان به شيوهٔ مشارکت و همياریفعاليت های مختلف درس را انجام دهند
و فرصت مناسب برای خلاقيت آنها نيز فراهم شود.

آموزش نگاره5 فارسی اول دبستان

نگاره5 یک - نگاره 5 فارسی اول دبستان از کلاس ما چه خبر
آموزش نگاره5 فارسی اول دبستان 1

تدریس نگاره5 فارسی اول دبستان

نگاره 5دو - نگاره 5 فارسی اول دبستان از کلاس ما چه خبر
آموزش نگاره5 فارسی اول دبستان
نگاره 5 سه - نگاره 5 فارسی اول دبستان از کلاس ما چه خبر
آموزش نگاره5 فارسی اول ابتدایی

تدریس تصویرک های زیر نگاره5 فارسی اول دبستان

نگاره 5 چهار - نگاره 5 فارسی اول دبستان از کلاس ما چه خبر

نگاره5 پنج - نگاره 5 فارسی اول دبستان از کلاس ما چه خبر
نگاره5 شش - نگاره 5 فارسی اول دبستان از کلاس ما چه خبر
[box type=”download” align=”aligncenter” class=”” width=””]دانلود pdf آموزش نگاره5[/box]

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.