مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

نگاره ۱۰ فارسی اول دبستان نوروز

0

اهداف درس نگاره ۱۰ فارسی اول دبستان نوروز

آشنايی با نام وسايل سفرهٔ هفت سين، از قبيل سنجد، سير، سکه، سمنو، سرکه، سبزه، آيينه، شمعدان، شمع؛

آشنايی با برخی از وسايل تزئينی سفرهٔ هفت سين؛
گفت وگو دربارهٔ مفهوم عيد؛

کتاب دیکته شب اول ابتدایی

کتاب دیکته ی شب اول ابتدایی

مشاهده

آشنايی با مفهوم خانوادهٔ گسترده و پدربزرگ و مادربزرگ؛
گفت وگو دربارهٔ خاطره ای از سفرهٔ هفت سين؛

آشنايی با رسم عيدی دادن و عيدی گرفتن؛
آموزش آداب معاشرت؛

آموزش دوستی و همدلی؛
آشنايی با مفهوم سال نو؛

آشنايی با مقررات رفتن به مهمانی و ديد و بازديد؛
آشنايی با کارهايی که هنگام تحويل سال نو انجام می شود؛

مهارت سپاسگزاری و تشکر از نعمت های خدا؛
مهارت احترام گذاشتن به بزرگ ترها.

روش تدريس پيشنهادی: (روش همياری)

نکته: بهتر است معلم توجه دانش آموزان را به موارد زير جلب نمايد.

عيد نوروز،سفرهٔ هفت سين، دعای تحويل سال، قرآن،پدر بزرگ، مادر بزرگ، شمع، آينه، تُنگماهی، شيرينی، سبزه، سنجد، سکّه، سرکه، سمنو، سيب، سير

مطابقت تصوير با واژه و بيان شفاهی

تصاوير موجود در زير نگاره: سنجد، سيب، قرآن، سبزه، سير، سکّه، سرکه، سمنو

تصاوير پيشنهادی: سفره، ساعت، شيرينی، پدربزرگ، مادربزرگ، تخم مرغ، مادر، پدر،
خواهر، برادر

ببين و بگو: هدف از اين بخش تصويرخوانی، بيان شفاهی، جمله سازی و درک ارتباط تصويری به شيوهٔ فعّاليّت گروهی است.

تصوير ۱ آزاده در حال شيرينی آوردن برای اعضای خانواده است. (آموزش مهارت های اجتماعی)
تصوير ٢ سفرهٔ هفت سين، (هدف آشنايی با عيد باستانی نوروز و زمان تحويل سال و دعای تحويل سال) در صورت امکان دعای تحويل سال خوانده شود.

بسم ا… الرّحمن الرحيم
يا مقلّب القلوب و الابصار
يا مدبّراللّيل و النهار
يا محوّل الحول و الاحوال
حوّل حالنا الی احسن الحال

تصوير ۳ پدر برای تبريک سال نو بچّه ها را می بوسد. (احترام و ارتباط عاطفی و آموزش روحيّهٔ سپاسگزاری)

تصوير ٤ بچّه ها از بزرگ ترها (پدر بزرگ) عيدی می گيرند و از آن ها تشکّر می کنند.(تقويت روحيّهٔ سپاس گزاری)

جمع بندی: دانش آموزان دربارهٔ تصاوير درگروه بحث و گفت وگو می کنند و داستان کوتاهیمی سازند و نمايندهٔ هر گروه داستان را در چهار مرحله بيان می کند.

فعالیت های نگاره ۱۰ فارسی اول دبستان نوروز

گوش کن و بگو: با توجّه به هدف هر سؤال، پاسخ های منطقی دانش آموزان پذيرفته شود.
۱ سر سفرهٔ هفت سين چه چيزهايی می بينی؟

قرآن، آيينه، سبزه، ماهی، سير، سکّه، سرکه، سمنو، سيب، سنجد، تخم مرغ رنگ شده، شيرينی
۲ پدربزرگ مشغول چه کاری است؟ دعا کردن، قرآن خواندن و…

۳ کنار سفرهٔ هفت سين چه کسانی را می بينی؟ پدربزرگ، مادربزرگ، مادر، پدر، آزاده، امين

بگرد و پيدا کن:
کلمات اين بخش: سيب، قرآن، آينه، ماهی، سنجد، سير، سبزه، مادربزرگ، پدربزرگ

به دوستانت بگو: پاسخ های مورد انتظار از سؤالات اين بخش را در زير می آوريم:

۱ در سال نو به ديدن چه کسانی می روی؟
دوستان و آشنايان / فاميل / پدربزرگ و مادربزرگ / همسايه ها و بزرگ ترها / بيماران در بيمارستان ها
۲ شما سَِر سفرهٔ هفت سين چه می گذاريد؟ (متناسب با شرايط زندگی و سنّت هر منطقه پاسخ داده شود)
۳ هنگام تحويل سال نو چه کارهايی می کنی؟
دعا برای پدر و مادر و…
دعا برای معلّم و…
دعا برای رهبر انقلاب و…
دعا برای شفای بيماران
پوشيدن لباس نو
روبوسی با پدر و مادر و تشکر کردن از آن ها
گرفتن عيدی
اگر به جای آزاده يا امين بودی، هنگام تحويل سال از خدا چه می خواستی؟ (پاسخ آزاد)

نمايش: مهمانی رفتن، بچّه ها دوتا دوتا يا سه تا سه تا، برای رفتن به مهمانی آماده می شوند. با
هم صحبت می کنند و چند نفر هم به عنوان ميزبان منتظر آمدن آنها هستند.

(هدف اصلی از اين بخشايجاد ارتباط عاطفی بين گروه همسالان و افزايش مهارت های اجتماعی است)

کتاب خوانی: کتابی را انتخاب کنيد و در کلاس بخوانيد.

آموزش نگاره ۱۰ فارسی اول دبستان

[box type=”download” align=”” class=”” width=””]دانلود فایل pdf آموزش نگاره ۱۰ فارسی اول دبستان[/box]

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.