مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

روش های آسان و فوری ایجاد انگیزه در دانش آموزان

0

اصول مرتبط با ایجاد انگیزه در دانش آموزان

یادگیری باید هدفی را دنبال کند. معلمان و دانشآموزان با همکاری یکدیگر، اهداف بلندمدتی را برای خود و کلاس درس خود تعیین نمایند؛

به دلیل اینکه فعالیت ها و کارهای کلاسی با زندگی دانش آموزان در ارتباط است و بر اساس اهداف دانش آموزان، توسط آنها انجام می گیرد.

دانش آموزان نیازمند مهارت ها، آگاهی و دانش ضروری جهت تکمیل و به انجام رساندن فعالیت های کلاسی و دستیابی به اهداف خویش هستند.

باید به دانش آموزان در دستیابی به اهداف کوتاه مدت به منظور توسعه توانایی ها کمک شود که آنها برای موفقیت و کامیابی به کمک معلمان احتیاج دارند.

جهت گیری های معین و مشخص، دامنه اختیارات و توانایی های آنها را توسعه میدهد.

اگر دانش آموزان دقیقاً از اینکه باید چه اعمالی را به منظور کامل کردن تکالیف خود انجام دهند، مطلع باشند،

در این صورت آنها فعالیت ها و تکالیف خود را با علاقه و اشتیاق و با اعتماد به نفس بیشتر انجام خواهند داد.

دانش آموزان تمایل دارند حین انجام فعالیت ها و تمرین ها در کلاس لذت ببرند و از حس شوخ طبعی و خنده و سرگرمی با معلم و همکلاسی هایشان بهره ببرند.

معلمانی که فعالیت های یادگیری لذت بخشی را برای دانش آموزان در نظر گیرند،

معتقدند که دانش آموزان بیشتر از هر زمان دیگری بر انجام کارهای کلاسی خویش متمرکز می شوند.

فعالیت هایی برای دانش آموزان طراحی کنید که مهارت های اندیشیدن و تفکر کردن را در آنها تقویت کند.

دانش آموزان همواره در صدد یافتن پاسخ هایی برای سؤالات نامحدود تلاش می کنند و بیشتر علاقمند به فعالیت هایی هستند

که نیازمند به تفکر دقیق و موشکافانه دارند تا تنها به خاطر آوردن واقعیتها.

برانگیختن حس کنجکاوی یکی از عناصر اصلی در ایجاد انگیزه در دانش آموزان و تشویق کردن آنها محسوب می شود.
زمانی که دانش آموزان تلاش کنند اطلاعات بیشتری درباره مطالب آموزشی از معلمان بگیرند،

در حقیقت به سراغ مسائل و تمرین های دشوارتری خواهند رفت تا حس کنجکاوی خود را راضی نمایند.

دانش آموزان باید در فعالیت های کلاسی گروهی و جمعی شرکت داده شوند.

زمانی که دانش آموزان با  همکاری یکدیگر به فعالیتهای کلاسی می پردازند،

انگیزه، پیشرفت و موفقیت به سرعت افزایش می یابند.

راهبردها و روشهای آسان و فوری ایجاد انگیزه

زمانی که کل دانش آموزان کلاس در تنظیم هدفی مشترک به توافق رسیدند، پاداشی گروهی برای آنها درنظر بگیرید.

از جوایز و پاداش های قابل لمس و محسوس استفاده کنید.

توضیحات و نقطه نظرات مثبت و سازندهای را به صورت مکتوب به دانش آموزان اعطا کنید.

کارها و فعالیتهای دشوار کلاس را به فعالیتهای خوشایند و لذتبخش برای دانش آموزان تغییر دهید.

شما می توانید این کار را از طریق تشویق کردن فراگیران در انجام چنین فعالیتهایی به صورت گروهی انجام دهید.

آثار دانش آموزان را در معرض نمایش قرار دهید.

دانش آموزان تان را تشویق کنید تا همواره عملکرد و رفتار هم کلاسی های خویش را مورد تحسین و تمجید قرار دهند.

فهرستی از فعالیت ها و دستاوردهای کوچک را در اختیار آنان قرار دهید تا دانش آموزان با مشاهده آنها، درصدد دستیابی به اهداف و فعالیت های بزرگتر گام بردارند.

سعی کنید در لحظات پایانی کلاس، به منظور پایان کارتان، برای برانگیختن حس کنجکاوی آنان، معما یا سؤالی را مطرح کنید.

سعی کنید فعالیت های دانش آموزان را مستندسازی کنید.

از دانش آموزان بخواهید مطالب درسی خود را به یکدیگر آموزش دهند.

اشیاء قابل توجه به منظور آموزش دانش آموزان، به عنوان بخشی از مطلب درسی استفاده کنید.

زمانی از کلاس را به تفریح و سرگرمی اختصاص دهید.

به منظور ارتقای درک دانش آموزان از مطالب درسی، از ابزار تصویری استفاده نمایید.

به منظور حل مسائل و ارائه پاسخ ها، به تدریج آنها را راهنمایی کنید. هر بار یک سرنخ در اختیار آنها  بگذارید.

 

توصیه هایی در زمینه استفاده از انگیزه در آموزش

انگیزه درونی کاملاً با انگیزه بیرونی متفاوت است؛

به این منظور که عموماً برای تلاش و یا موفقیت هایدانش آموزان، پاداش های محسوس و ملموس نمی توان درنظر گرفت.

خاصیت خود فعالیتهای کلاسی ذاتاً برای دانش آموزان جالب توجه است و آنها را به سوی فعالیت های کلاسی ترغیب می کند.

 

توصیه ها و پیشنهادهای زیر را در این زمینه در نظر داشته باشید:

از دانش آموزان بخواهید تا مسئولیت بخشی از آموزش را برعهده بگیرند.

از آنها بخواهید سؤالات امتحانی طرح نمایند. درباره اینکه چه مطالبی را باید هنگام مرور مطالب درسی درنظر گرفت

و یا حتی چگونه می توان بخشی از درس را آموزش داد، توصیه هایی را به آنها ارائه دهید.

سعی کنید تکالیف زمان بری را برای دانش آموزان تعیین نکنید

تا دانش آموزان به سرعت قادر به رسیدگی به تمامی امور و فعالیتهای خویش باشند.

به طور متناوب به ارزشیابی دانش آموزان بپردازید

تا آنها از این موضوع مطلع گردند که به منظور دستیابی به موفقیت، دقیقاً باید چه اعمالی انجام دهند.

این کار باعث می شود که آنان در برابر کارها و فعالیتهای خویش، احساس مسئولیت نمایند.

نمونه هایی از آثار برجسته دانش آموزان دیگر را به عنوان الگو به آنها نشان دهید تا نه تنها از نحوه عملکرد خویش مطلع گردند

بلکه از این که همکلاسیهای آنان چه اعمالی برای رسیدن به موفقیت انجام می دهند، آگاهی یابند.

جلسه متناوبی را به همراه دانش آموران تان، به منظور بحث و گفتگو درباره مشکلات، پیشرفت و موفقیت آنان برگزار کنید.

از روش های متعدد و گوناگون استفاده کنید

تا دانش آموزان در کلاس احساس راحتی و موفقیت حین انجام فعالیتهای کلاسی داشته باشند.

حتی الامکان فرصت هایی را به منظور استفاده از قوه تخیل و خلاقیت برای دانش آموزان فراهم کنید.

اگر شاگردان مجبور به ایجاد آثاری به عنوان نتایج حاصل از فعالیت های تخیلی و خیال پردازانه خویش باشند،

باجدیت تمام دست به انجام فعالیت های خویش خواهند زد.

آموزش خود را به صورت مرحله ای تنظیم نمایید تا انجام و تکمیل موفقیت آمیز هریک از تکالیف وابسته به مرحله قبلی باشد.

با انجام این عمل، اعتبار تکالیف فعلی و اهمیت تکالیف پیشین افزایش خواهد یافت.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.