مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

راهکارهای مدیریت کلاس درس جلوگیری از سوء رفتارها

0

پیش اقدامات احتیاطی مدیریت کلاس درس به منظور جلوگیری از سوء رفتار دانش آموزان

۱. همواره در برخورد با سوء رفتار آماده باشید. از دلیل بدرفتاری دانش آموزان مطلع شوید.

اگر شما دلایل بدرفتاری دانش آموزان را کشف کنید،

در این صورت پیشگیری از بروز بدرفتاری در بین دانش آموزان از جانب شما به عنوان یک معلم آسانتر خواهد بود.

با تشخیص اینکه چه عاملی موجب بروز بدرفتاری در دانش آموزان است،

شما رافع مسائل و مشکلات موجود در کلاس خواهید بود.

۲. با استفاده از راهبردها، از بروز بدرفتاری جلوگیری کنید.

دانش آموزان را به انجام کارها و فعالیتهای کلاس (مدیریت کلاس درس)  تشویق کنید تا به سوء رفتار.

شما می توانید این کار را از طریق فعالیتهای یادگیری متعدد و مطابق با روشهای یادگیری متفاوت انجام دهید.

در ساعات پایانی کلاس، به جای اختصاص دادن وقت آزاد برای دانش آموزان، از فعالیتهای ساخت یافته استفاده کنید.

زمانی که قصد دارید فعالیت کلاسی جدیدی را به دانش آموزان معرفی کنید، نه تنها باید به طور کامل فعالیت مذکور را برای آنان توضیح دهید،

بلکه باید رفتار و اعمال مورد انتظار از شاگردان را نیز به روشنی شرح دهید.

گفتن واژه نه را به روشی خوشایند و با خونسردی و بی پرده بیاموزید.

از آنان انتظار رفتاری مناسب و برجسته داشته باشید.

اگر تمایل دارید رفتار مناسب دانش آموزان تا پایان سال تحصیلی ادامه داشته باشد، حین مشاهده رفتار شایسته، آن را مورد تحسین قرار دهید.

سعی کنید در مقام یک معلم، در برابر دانش آموزان جدی باشید.

معلم جدی بودن، هیچگونه عواقب ناشایستی به همراه نخواهد داشت، اما در عوض نداشتن جدیت کافی برای نظم کلاس مسأله ساز خواهد بود.

۳. مدیریت شخصی دانش آموزان را مورد حمایت قرار دهید.

هدف غایی و نهایی همه معلمان، قطع نظر از سن دانش آموزان، آموزش آنها در کنترل نمودن رفتار و اعمال خویش به طور موفقیت آمیز است.

زمانی که دانش آموزان تبدیل به افراد خویشتن داری می شوند،

در این صورت معلمان فرصتهای بسیاری را جهت یادگیری دانش آموزان به جای کنترل کردن رفتار آنان در اختیار خواهند داشت.

۴. نظام نامه اخلاقی مدرسه ای که در آن مشغول به کار هستید را اجرا کنید

بسیاری از معلمان باتجربه از برخی از همکاران خویش، به خصوص معلمان تازه کار، شکایت می کنند؛

به این دلیل که برخی از آنان فرصتهای بسیاری را در پرورش رفتارهای شایسته در دانش آموزان از طریق رعایت نکردن نظامنامه اخلاقی مدرسه

یعنی قوانین، خط مشی ها و دستورالعمل هایی که به هر یک از شاگردان مربوط میشود، از دست میدهند.

اگر شما و تمام همکارانتان با یکدیگر به منظور اجرای نظامنامه اخلاقی مدرسه متحد شده اید و در صدد پیشرفت مدرسه خویش هستید،

در این صورت مزایای ارزشمندی نصیب مدرسه خواهد شد.

۵. قوانین کلاسی برای دانش آموزان وضع کنید و آن را آموزش دهید

به منظور تعیین قوانین کلاسی از دستورالعمل های زیر پیروی کنید (مدیریت کلاس درس):

قوانین باید به اندازهای کامل و گسترده باشند که طیف وسیعی از بدرفتاری دانش آموزان را دربرگیرد.

همواره قوانین با لحنی خوشایند و مثبت گرایانه شرح داده شوند.

قوانین باید به اندازهای ساده باشند که از جانب دانش آموزان به راحتی قابل درک و یادآوری باشند.

پیروی از آنها در کنار پیامدهای عاقلانه، مناسب و اثربخش برای دانش آموزان باشد. –

مطابق با خط مشیهای آموزش و پرورش باشد.

۶. استفاده از راهبردهای اجرای قوانین کلاسی

از اجرای قوانینی که در روبرو شدن با آنها و حتی تأکید بر آنها دچار مشکلات زیادی می شوید و احساس راحتی نمی کنید، امتناع کنید.

همواره سعی کنید دلیل قانون شکنی دانش آموزان را قبل از روبرو شدن با پیامدها و نتایج حاصل از آن، کشف نمایید.

زمانی که یکی از دانش آموزان کلاس بدرفتاری می کند،

سعی کنید بین قانون کلاسی و رفتار دانش آموز از  طریق پرسیدن این سؤال که سوءرفتار وی کدام یک از قوانین کلاس را زیر پا گذاشته است، ارتباط برقرار کنید.

سعی کنید در اجرای قوانین ثابت قدم باشید. در نحوه اجرای قوانین از نوعی پایداری و تداوم برخوردار باشید.

سعی کنید از نقطه نظرات دانش آموزان در زمینه عواقب حاصل از قانون شکنی در کلاس استفاده کنید.

عواقب و پیامدهای حاصل از قانون شکنی در کلاس را به صورت صعودی مرتب کنید؛

به این منظور که از  عواقب کم اهمیتتر و جزئیتر شروع کنید و به ترتیب با پیامدهای شدیدتر، سلسله مراتب عواقب و پیامدها را تکمیل کنید.

فراموش نکنید که پاداش، تشویق و تحسین کردن دانش آموزان نیز نوعی پیامد و عواقب تلقی می شوند.

از  این ابزار ارزشمند به منظور پرورش و تأکید رفتارهای دانش آموزان استفاده کنید.

۷. استفاده از راهبردهای کنترل رفتار دانش آموزان

هنگام کنترل رفتار دانش آموزان در کلاس، به روشی مثبت رفتار کنید.

به خاطر داشته باشید که باید به  دانش آموزان کمک کنید تا این که آنها را هنگام مشاهده سوءرفتار، غافلگیر کنید.

سعی کنید در کلاس و در بین نیمکت های دانش آموزان راه بروید.

کنترل کردن رفتار و عملکرد تمام دانش آموزان، تنها از طریق نشستن پشت میزکار خود، تقریباً غیرممکن است.

هنگام قدم زدن در کلاس با تک تک دانش آموزان ارتباط برقرار کنید.

از دانش آموزان بخواهید پس از تکمیل و اتمام کار خود، شما را به منظور مشاهده کارشان، سر نیمکت خود بخوانند.

شما هم پس از مشاهده کار دانش آموز، از علامت ها و نشانه هایی استفاده کنید که نشان دهنده کنترل کار آنها باشد.

از یک زمانسنج استفاده کنید و یا زمانی را برای تکمیل کار دانش آموزان تعیین کنید و روی تخته بنویسید تا آنها قادر به کنترل و مدیریت زمان باشند.

به دانش آموزان خود بیاموزید که خودشان به کنترل رفتار و عملکرد خویش هنگام انجام کارها و فعالیتهای کلاسی بپردازند.

آنها می توانند عملکرد یکدیگر را مورد ارزیابی قرار دهند

و همچنین مشخص کنند که چقدر دانش آموزان ساکت و منضبطی هستند و تا چه اندازه در کار خویش و از لحاظ رفتاری پیشرفت کرده اند.

۸. استفاده از راهبردهای جلب توجه دانش آموزان به فعالیت های کلاسی

امروزه معلمان آگاه و فرهیخته مجموعه عظیمی از روش ها و فنونی را که موجب حفظ تمرکز دانش آموزان بر یادگیری سازنده و اثربخش می شود، استفاده می کنند.

به محض شناسایی دانش آموزانی که به راحتی از انجام و تکمیل فعالیت های کلاسی خود گمراه می شوند،

از توصیه ها و پیشنهادهای زیر استفاده کنید:

تذکراتی را روی کاغذ یادداشت کنید و آنها را بر روی میز دانش آموزانی که از مسیر فعالیت های کلاسی خارج می شوند، قرار دهید.

سرعت و زمان انجام تکالیف و تمرینهای کلاسی را تغییر دهید.

از دانش آموزان بپرسید آیا تمایل دارند به منظور تکمیل تمرین ها و فعالیتهای کلاسی، ازهمکلاسی های خود کمک بگیرند.

از نگاه معلم مآبانه خود جهت جلب توجه دانش آموزان به سوی ادامه کار و تکمیل تمرینهای خویش استفاده کنید.

اگر تلاش شما در چندین مورد در راستای تکمیل و انجام فعالیتهای کلاسی بی نتیجه ماند، با والدین وی تماس بگیرید.

اهداف بلند مدت و کوتاه مدت دانش آموزان را به آنها گوشزد کنید.

از دانش آموزان بپرسید تکمیل و یا انجام فعالیتهای کلاسی و تمرینها چقدر زمان میبرد و آنها چقدر زمان احتیاج دارند.

به دانشآموزانی که احساس می کنید در انجام فعالیتها دچار مشکل هستند و نتیجه خوشایند نمی رسند،پیشنهاد کمک کنید.

سعی کنید نزدیک به دانش آموزان خاطی در کلاس حرکت کنید و قدم بزنید.

سعی کنید محتاطانه و عاقلانه عوامل گمراه کننده و اخلالگر را برطرف کنید

لحنی دوستانه و خوشایند، رفتارهای مثبتی را که تمایل دارید در بین دانش آموزان مشاهده کنید، به  آنها گوشزد کنید.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.