مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس ۸ مطالعات سوم ابتدایی چرا همکاری می کنیم؟

0

انتظارات یادگیری درس ۸ مطالعات سوم ابتدایی چرا همکاری می کنیم؟

انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:

اردو یا مراسمی در داخل یا خارج مدرسه اجرا و به خوبی با هم تقسیم کار و همکاری کنند.
لزوم و فایده همکاری را بیان کنند.

کتاب جامع سوم سری EQ

درس‌نامه کامل + سوالات فراوان + پاسخ‌های روان
  • &#۱۰۰۰۴;مورد تایید آموزش و پرورش
مشاهده

در کارهای خانه با اعضای خانوادهٔ خود همکاری کنند.

جدول مربوط به فعالیت های اعضای یک خانواده را بخوانند. جدول مشابه را برای خانوادهٔ خود تهیه و تکمیل کنند.

مواد و وسایل موردنیاز: کتاب درسی، کاربرگهٔ شمارهٔ ٥ و ٦، وسایل و ابزار لازم برای اجرای یک اردو یا مراسم مشابه در داخل یا خارج مدرسه

[Stellar_video_player id=”25″]

آموزش درس ۸ مطالعات سوم ابتدایی چرا همکاری می کنیم؟

آماده کنید

بهترین شروع برای این درس، انجام فعالیت عملی آغاز درس است.

اردو یا مراسمی را برای بچّه ها اجرا کند. اگر محدودیت هایی برای بردن بچّه ها به یک پارک یا ناحیهٔ خوش آب و هوادارید،

می توانید یک برنامهٔ صبحانه یا ناهار در مدرسه را تدارک ببینید.

بچّه ها را به چند گروه تقسیم کنید. به هر گروه یک مسئولیت بدهید

مانند پهن کردن سفره، چیدن وسایل و خوراکی ها روی سفره، پذیرایی از هم کلاسی ریختن چای و …
جمع کردن سفره، ریختن زباله ها در سطل، شستن ظرف ها و…

بهتر است برای کمک به حفظ محیط زیست از یک سو و آموزش مهارت های خودیاری، از ظروف یک بار مصرف استفاده نکنید.

آموزش دهید

اکنون که مراسم اردو به پایان رسیده، از هر گروه بخواهید مجدداً وظایف خود را بگوید سپس بپرسید این همکاری چه فایده ای داشت؟

اگر قرار باشد دوباره اردویی داشته باشیم و یک گروه همهٔ کارها را انجام دهند، چه می شود؟

بچّه ها را هدایت کنید برای درک و لزوم همکاری خود دلیل بیاورند.

برای مثال: کارها با سرعت بیشتر و زمان کمتر انجام می شود.

کارها با همکاری بهتر انجاممی شود، و خستگی افراد بسیار کمتر می شود

و از همه مهم تر ما دوست نداریم دیگران کار کنند و ما فقط مصرف کننده باشیم.

در مرحله بعد فعالیت عکس خوانی را انجام دهید و از آنها بخواهید تصاویر صفحه ٢٥ را توضیح بدهند.
سپس از دانش آموزان بخواهید موارد مشابه در خانوادهٔ خود را بیان کنند.

برای مثال دانش آموزی که در آموختن درس به خواهر یا برادر خود کمک می کند.

دانش آموزی که از فرزند کوچک خانواده نگهداری و مراقبت و با این کار به مادرش کمک می کند،
دانش آموزی که در امور خانه همکاری دارد و …

این بیان کردن خاطرات نوعی ترغیب و تشویق همهٔ دانش آموزان به موضوع همکاری در خانه است.

دانش آموزان را درباره لزوم همکاری در خانه هدایت کنید با پرسش های ١ و ٢ فعالیت ص ٢٥  دلایل مربوط به لزوم همکاری را دوباره بیان کنند.

به پایان ببرید

با جمع بندی مطالب مربوط به همکاری دلایلی چون علاقه به دیگران، پرهیز از تنبلی و مصرف کننده بودن، انجام کارها با سرعت و کیفیت بهتر و خستگی کمتر افراد در فرآیند همکاری را مرور کنید.

سپس از دانش آموزان بخواهید کاربرگهٔ شمارهٔ ٥ و ٦ کتاب را در خانه کامل کنند و تقسیم کار و همکاری را در خانهٔ خودشان نشان دهند.

آنها را راهنمایی کنند در ستون های بالای جدول کارهای مهمی را که در خانه شان وجود دارد شناسایی کنند و بنویسند.

در خانواده های مختلف و در مناطق مختلف مثل شهر و روستا و … این کارها ممکن است تناوب داشته باشد.

بهتر است از بچه ها بخواهید کاربرگه ها را با  رؤیت والدین به شما تحویل دهند.

حُسن تکمیل این کاربرگه ها توسط بچّه ها این است که بهتر به میزان همکاری و یا عدم همکاری خود پی می ببرند

و درصدد اصلاح رفتار برمی آیند و بهتر متوجه مسئولیت های خود می شوند.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.