مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس ۲ مطالعات سوم ابتدایی من بزرگ تر شده ام

0

انتظارات یادگیری درس ۲ مطالعات سوم ابتدایی من بزرگ تر شده ام

انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:
برخی تغییرات بدنی، تغییر نیازها و توانایی های خود را با دلیل یا مدرک بیان کنند و آنها را از یکدیگر تمیز دهند.

مدارک و شواهدی از تغییرات خود پیدا کنند و به کلاس بیاورند و آنها را به طور متوالی  مرتب کنند.
روی یک خط زمان، تصویرها یا فعالیت های خود را برحسب گذشته، حال و آینده قرار دهند.
آیندهٔ خود را مجسم و به نحوی با نقاشی، متن کوتاه و … بیان کنند.

کتاب جامع سوم سری EQ

درس‌نامه کامل + سوالات فراوان + پاسخ‌های روان
  • &#۱۰۰۰۴;مورد تایید آموزش و پرورش
مشاهده

مواد و وسایل موردنیاز: کتاب درسی، گلدان یا ظرف کشت بذر یا گیاه، تصاویری از مراحل رشد یک گیاه یا حیوان  به صورت اسلاید یا نقاشی روی مقوا، کاربرگه های کتاب، کاربرگه تمرین و فهم خط زمان  وسایل و مدارک و شواهد مربوط به رشد خودکه هر دانش آموز به کلاس آورده است.

[Stellar_video_player id=”20″]

آموزش درس ۲ مطالعات سوم ابتدایی من بزرگ تر شده ام

آماده کنید

از یک یا دو هفته قبل از شروع این درس با کمک دانش آموزان دانه لوبیا یا ترجیحاً گندم یا ماش را در بشقابی خیس کنید

و با قرار دادن پارچه مرطوب بر روی آن در کلاس، گندم ها را سبز کنید، از بچه ها بخواهید هر دو روز یک بار تغییرات را یادداشت کنند

یا مثلاً قد گیاه سبز شده را با خط کش اندازه بگیرند. به آنها مراقبت از گیاه یا به عبارت دیگر نیازهای گیاه مثل آب و نور خورشید را یادآوری کنید.

با انجام این فعالیت، دانش آموزان برای درک دو مفهوم نیاز و تغییر در این درس آماده می شوند.

یکی دیگر از اقداماتی که از قبل باید برای آن برنامه ریزی شود این است که از بچّه ها بخواهید
وسایل و مدارکی از سال های کودکی خود جستجو و در کیسه ای قرار دهند و به کلاس بیاورند.

این مدارک ممکن است دست خط کلاس اوّل، نقاشی های دورهٔ مهدکودک یا پیش دبستان، شیشه شیرنوزادی، لباس و وسایل اسباب بازی یا عکس های آنها در سنین مختلف باشد.

آموزش دهید

با استفاده از رشد گیاهی که دانش آموزان پرورش داده اند و نمایش اسلاید یا تصاویری برروی مقوا  و با پرسش و پاسخ

از آنها بخواهید هر مرحله را با مرحله قبل مقایسه کنند تا مفهوم تغییر  را دریابند.

دانش آموزان در پایهٔ دوم با مفهوم رشد در درس علوم آشنا شده اند.

دوباره پنج خصوصیت موجودات زنده (غذاخوردن، تنفس، تولیدمثل، حرکت و رشد) را مرور کنید و نتیجه بگیرید که انسان هم رشد می کند.

با توجه به فعالیت کاوشگری که دربارهٔ تغییرات قد و وزن انجام شده است از آنها بخواهید این ارقام را مقایسه کنند.

از دانش آموزان بخواهید مدارک و شواهدی را که با خود آورده اند روی میز به طور متوالیمرتب کنند.

از طریق پرسش و پاسخ مفهوم تغییر و اینکه اینها یک مدرک مستند می باشد

و نشان می دهند که شما در گذشته چگونه بوده اید و تغییر کرده اید را به آنها بفهمانید.

سپس با پرسش و پاسخ تغییر نیازها و درخواست تأمین آنها  و تغییر توانایی ها  را به بحث بگذارید.

به منظور توجه دادن دانش آموزان به ارج نهادن برای کسانی که کودک را پرورش می دهند

آنها را متوجه زحمات پدر و مادر و خانواده کنید و همچنین بخواهید نام دونفر از کسانی را به آنهاخواندن و نوشتن یاد دادند

در این مرحله خط زمان و مفهوم گذشته، حال و آینده را آموزش دهید.

با انجام این فعالیت دانش آموزان برای انجام فعالیت های صفحه ٦ و کاربرگهٔ شماره  ١ آماده می شوند

این فعالیت ها را در کلاس انجام دهید. روی کاربرگهٔ شمارهٔ  ١ نوشتن یک کار کافی است.

برای مثال:
من دیروز با مادرم به بازار رفتم. من امروز ورزش می کنم. من فردا با پدرم به پارک خواهم رفت.

من دیروز درس خواندم. من امروز امتحان املاء دارم. من فردا امتحان ریاضی خواهم داد.

به پایان ببرید

از دانش آموزان بخواهید کاربرگهٔ شمارهٔ ٢ را در منزل کامل کنند، عکس های خود را بچسبانند

و آنهایی که می توانند یک نقاشی از آیندهٔ خود ترسیم و اگر علاقه ندارند به صورت متن چند جمله ای دربارهٔ آینده خود بنویسند.

این فعالیت جنبه خلاقیتی دارد.

با خلاصه کردن مطالب، نتیجه بگیرید که هریک از دانش آموزان منحصر به فرد هستند.

همه ما با یکدیگر شباهت ها و تفاوت هایی داریم و همه انسان ها مخلوق خداوند هستند.

به دانش آموزان بگویید فرض کنید به یک برنامه تلویزیونی دعوت شده اید و قرار است جلوی دوربین تلویزیون، خودتان را به همهٔ مردم معرفی کنید.

با توجه به مشخصات برگه ١ و ٢ که کامل کرده اید، تمرین کنید و این کار را انجام بدهید.

چند دانش آموز داوطلب که آمادگی دارند ممکن است در همان جلسه این کار را به خوبی انجام دهند.

سایرین به نوبت در جلسات بعد پس از تمرین این کار را انجام می دهند.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.