مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس ۱۸ مطالعات چهارم ابتدایی پوشش گیاهی و…

0

انتظارات یادگیری درس ۱۸ مطالعات چهارم ابتدایی پوشش گیاهی و…:

انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:

۱ ویژگی های پوشش گیاهی و جانوری در ناحیهٔ آب و هوای گرم و خشک را بیان کنند.
۲ ویژگی های پوشش گیاهی و جانوری در ناحیهٔ آب و هوای کوهستانی را بیان کنند.
۳ ویژگی های پوشش گیاهی و جانوری در ناحیهٔ آب و هوای معتدل خزری را بیان کنند.
۴ با توجه به تصاویر پوشش گیاهی و زندگی جانوری، یک ناحیهٔ آب و هوایی را تشخیص دهند.
۵ از هر ناحیه آب و هوایی دو نمونه گیاه و جانور را نام ببرند و زیست بوم ها را با هم مقایسه کنند.

جزوه پاسخ فعالیت های مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی

جزوه پاسخ فعالیت های کتاب اجتماعی چهارم ابتدایی

مشاهده

مواد و وسایل مورد نیاز:

کتاب درسی، تصاویری از جانوران و پوشش گیاهی منطقهٔ زندگی دانش آموز و سایر مناطق، در صورت امکان فیلم مستند دربارهٔ زندگی جانوری و پوشش

آموزش درس ۱۸ مطالعات چهارم ابتدایی پوشش گیاهی و…

آماده کنید

بهتر است ابتدا یک بازدید علمی از پوشش گیاهی منطقهٔ زندگی خودتان ترتیب دهید.

در شهرهامی توانید بچه ها را به پارک های نزدیک مدرسه ببرید.

ممکن است دانش آموزان بارها به پارک رفته باشند اما به تنوع گیاهان یا جانوران پارک دقت نکرده باشند.

در این بازدید آنها را با انواع گیاهان آشنا کنید و اجازه دهید آنها را مشاهده و دربارهٔ نوع گیاهان سؤال کنند.

سپس از دانش آموزان بپرسید:
چه جانورانی در اطراف شما زندگی می کنند؟
چه جانورانی در خیابان زندگی می کنند؟
کدام یک از جانوران و گیاهان را دوست دارید؟

به آنها یادآوری کنید که در کتاب علوم خود در کلاس دوم با منابع جاندار و بی جان آشنا شده اند
و در درس گذشته یاد گرفته اید که شهر یا روستای محل زندگی شما در یک ناحیهٔ آب و هوایی خاص قرار دارد.

به آنها بگویید در هر ناحیه، گیاهان و جانوران مخصوص به آن ناحیه وجود دارد.

از دانش آموزان دربارهٔ محل زندگی برخی از گونه های جانوری سؤال کنید،

برای مثال: خرس قطبی، شتر، نهنگ ، قورباغه، روباه و…

سپس ذهن آنان را به این نکته که چرا در برخی نواحی، فقط گونه های خاصی می توانند زندگی کنند، معطوف کنید.

دانش آموزان را گروه بندی کنید. تعدادی تصویر از نواحی مختلف آب و هوایی با پوشش های بچسبانید؛

سپس مجموعه کارت هایی را که در آنها تصویر جانوران وجود دارد، در اختیار دانش آموزان قرار دهید
و از آنها بخواهید که هر گروه با توجه به تصویر ناحیه ای که در اختیار دارد،

عکس حیوانات مربوط به آن را روی کاغذ و آن ناحیه بچسباند.

آموزش دهید

از تصاویر درس، کمک بگیرید. تصویرخوانی یکی از رو شهای یادگیری درس مطالعاتاجتماعی است.

به علت آشنایی دانش آموزان با انواع آب و هوا در درس گذشته، با دیدن این تصاویرمی توانند بین پوشش گیاهی و زندگی جانوری، ارتباط برقرار کنند.

ابتدا تصاویری از نواحی خشک به آنها نشان دهید، سپس گونه های گیاهی را معرفی کنید:

به بوته های خاردار و نوع برگ های سوزنی که نسبت به گیاهان پهن برگ در مقابل تبخیر و کم آبی مقاومت بیشتری دارند، اشاره کنید.

ویژگی های شتر را توضیح دهید

تصاویر پوشش گیاهی انتخاب شده، زمینهٔ مناسبی برای نشان دادن انواع زندگی جانوری است،

مثلاً دامنه های زاگرس به واسطهٔ جنگل های وسیع بلوط و پستهٔ کوهی، مکان مناسبی برای زندگی جانورانی چون بزکوهی، گوزن و روباه است.

همچنین در مراتع سرسبز رشته کوه های البرز و زاگرس، فعالیت های دامپروری، انجام می گیرد.

در ناحیهٔ معتدل خزری به واسطهٔ باران فراوان و انبوه ی جنگل، زندگی جانوری از تنوع بیشتری برخوردار است.

خرس، انواع لا کپشت، گراز، انواع پرندگان چون قرقاول، مرغابی دوزیستان:

قورباغه و انواع ماهی که تصویر برخی از آنها در کتاب آمده است.

توصیه می شود یک فیلم کوتاه مستند دربارهٔ زندگی جانوران یک منطقهٔ آب و هوایی در کلاس،نمایش دهید.

قبل از تماشای فیلم، چند پرسش طرح کنید و از دانش آموزان بخواهید با دقت، فیلم را تماشا کنند و به پرسش های شما پاسخ دهند.

به پایان ببرید

با انجام فعالیتهای صفحهٔ ۸۳ ، درس را به پایان ببرید، زیرا این فعالیت، خلاصه مطالب درس است.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.