مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس ۱۴ مطالعات چهارم ابتدایی سفری به کرمانشاه

1

انتظارات یادگیری درس ۱۴ مطالعات چهارم ابتدایی سفری به کرمانشاه

انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:

١ چند مورد از ویژگی های شهر کرمانشاه را بیان کنند.
٢ چگونگی به وجود آمدن حکومت ساسانیان و علل سقوط آن را توضیح دهند.
٣ اصول دین زرتشت را نام ببرند.
٤ با توجه به نمودار زمانی سلسله های ایران باستان و متن کتاب، مهمترین ویژگی های هر سلسله را استخراج کنند و بنویسند.
٥ نقشهٔ ایران کنونی را با نقشهٔ قلمرو ساسانیان مقایسه کنند.
٦ سوغات و صنایع دستی محل زندگیشان را شناسایی کنند.
٧ به طور گروهی برای گردشگران، یک پوستر در زمینهٔ معرفی محل زندگی خود درست کنند.

جزوه پاسخ فعالیت های مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی

جزوه پاسخ فعالیت های کتاب اجتماعی چهارم ابتدایی

مشاهده

مواد و وسایل مورد نیاز:

کتاب درسی، کاربرگهٔ شمارهٔ ۹، مقوا و مداد رنگی برایدرست کردن نمودار خط زمان، تصاویری از آثار باستانی و جاذبه های گردشگری کرمانشاه،چند نمونه سوغات و صنای عدستی محل زندگی دانش آموزان.

آموزش درس ۱۴ مطالعات چهارم ابتدایی سفری به کرمانشاه

آماده کنید

این درس نیز طبق روال درس های قبل به صورت داستان گویی ارائه می شود.

ابتدا با پرسش وپاسخ از طریق بچه ها داستان را مرور کنید و نتیجه بگیرید

که پویا، توماس، محسن و علیرضا خوابیدندتا صبح زود به همدان برگردند و از اینجا به بعد داستان را ادامه می دهیم.

آموزش دهید با صدای بلند و رسا بقیهٔ داستان را بخوانید

و سعی کنید بچه ها را از ادامهٔ داستان که تصمیم گیری برای سفر به یک شهر دیگر است، به وجد بیاورید.

توجه بچه ها را به تصویر بنای تاریخی طاق بستان که سن گنگارهٔ تاجگذاری پادشاهان ساسانی را نشان می دهد، جلب کنید.

پس از آن در مورد به وجود آمدن سلسلهٔ ساسانیان توضیح دهید.

دراین بخش نظر دانش آموزان را به نقشهٔ قلمرو ساسانیان جلب کرده و وسعت قلمرو ایران را در زمان ساسانیان به آنها نشان دهید.

از بچه ها بخواهید تیسفون، پایتخت ساسانیان را روی نقشه پیدا کرده و نشان دهند.

انتظار می رود با استفاده از مقوا و مداد رنگی یا کاغذ رنگی،
نمودار زمان صفحهٔ ۶۲ کتاب را روی یک مقوای بزرگ ترسیم کنید

تا دانش آموزان بتوانند نظم و توالی سلسله های ایران باستان را به ذهن بسپارند.

بحث پیشرفت معماری و هنر سنگ تراشی دوره ساسانیان را برای دانش آموزان مطرح کنید

و تصویر نقش برجستهٔ پیروزی شاپور اول بر امپراتور روم را به آنها نشان بدهید
و بگویید در آن دوره شاهان دستور می دادند حوادث مهم را روی سنگ ها حجاری کنند.

در مورد اقدامات عمدهٔ خسرو انوشیروان از شاهان معروف ساسانی،

ساختن کاخ های باشکوه،تأسیس دانشگاه جند یشاپور و رونق پزشکی در آن دوره را در حین خواندن داستان از طریق پرسش و پاسخ مطرح کنید.

همچنین اصول دین زرتشت  و دربارهٔ دین زرتشت و کتاب مقدس زرتشتیان توضیح دهید.

در این درس، علل سقوط ساسانیان از زبان مادر محسن بیان شده است.

وقتی داستان را قرائت کردید، از دانش آموزان بپرسید:
مادر محسن چه دلایلی برای از بین رفتن ساسانیان بیان کرد؟

فعالیت شمارهٔ ۱ صفحهٔ ۶۲
اجازه بدهید یک بار از روی متن بخوانند و سپس جواب را خلاصه کنند و فهرست وار بنویسند.

توجه کنید که خلاصه کردن یک متن و فهم آن به صورت درست و بیان کردن فهرست وار یکی از مهار تهای خواندن و درک مطلب است.

٭ با ادامهٔ داستان، بحث را به غذاهای محلی، صنایع دستی و سوغاتی بکشانید

و چند نمونه از صنایع دستی و سوغات محل زندگی خود را که به کلاس آورده اید، روی میز بگذارید به دانش آموزان نشان دهید.

اگر در میان این سوغاتی ها، مواد خوراکی هم باشد، بگذارید دانش آموزان به هم تعارف کنند و از آنها بخورند.

٭ در پایان این داستان با انجام فعالیت ۲ یعنی کاربرگهٔ شمارهٔ ۹ در واقع دانش آموزان، ی
ک بار ویژگی های مهم سلسله های ایران باستان را با توجه به نمودار خط زمان، مرور می کنند و می نویسند.

اجازه بدهید دانش آموزان همفکری کنند و به طور گروهی مهم ترین ویژگی های هر یک از سلسله های ایران باستان را در نمودار کاربرگهٔ شمارهٔ ۹ بنویسند.

به پایان ببرید

پاسخ های دانش آموزان در کاربرگهٔ شمارهٔ ۹را وارسی کرده و دوباره ویژگی های سلسله های ایران باستان و ترتیب و توالی آنها را روی نمودار زمان مرور کنید.

به عنوان تکلیف پایانی از دانش آموزان بخواهید فعالیت  ۱، ۲ و  ۳ به کار ببندیم صفحه ۶۴ را به طور گروهی انجام دهند.

ممکن است به هر گروه انجام یک فعالیت را بسپارید و فرصت بدهید

تا دربارهٔ بناهای تاریخی شهر یا محل زندگی خود، پرس وجو کنند و تصویر مناسبی گردآوری کنند،
دربارهٔ سوغاتی های شهر و استان خود تحقیق کنند و یا دستور العملی برای گردشگران بنویسید.

1 دیدگاه
  1. 66 می گوید

    خیلی خوب

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.