مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس ۱۴ مطالعات سوم ابتدایی خانه ام را دوست دارم

0

انتظارات یادگیری درس ۱۴ مطالعات سوم ابتدایی خانه ام را دوست دارم:

انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:
چند مورد از اهمیت ها و کارکردهای خانه برای مثال محافظت از گرما و سرما، دور هم جمع شدن، خوابیدن، غذا خوردن، باهم بودن و بازی و تفریح و … را بیان کنند.

احساس و تعلق خود را نسبت به خانهٔ خود بیان کنند.

کتاب جامع سوم سری EQ

درس‌نامه کامل + سوالات فراوان + پاسخ‌های روان
  • &#۱۰۰۰۴;مورد تایید آموزش و پرورش
مشاهده

مواد و وسایل مورد نیاز: کتاب درسی، کاغذ و مدادرنگی برای نقاشی دانش آموزان

آموزش درس ۱۴ مطالعات سوم ابتدایی خانه ام را دوست دارم

آماده کنید درس ۱۴ مطالعات سوم ابتدایی خانه ام را دوست دارم

از دانش آموزان بخواهید که ابتدا خانه ای را نقاشی کنند

و اعضای خانواده را در حال فعالیت های مختلف در آن خانه نمایش بدهند.

سپس بگویند چرا اعضای این خانواده به خانه نیاز دارند؟

اگر نقاشی وقت زیادی از کلاس می گیرد می توانید این نقاشی را قبل از شروع درس بدهید.

از آنجایی که ممکن است همهٔ دانش آموزان علاقه یا استعداد این نقاشی را نداشته باشند،

خود شما عکس یا نقاشی که در آن اعضای خانواده در حال انجام فعالیت های مختلف در خانه هستند تهیه و در کلاس نمایش دهید.

آموزش دهید درس ۱۴ مطالعات سوم ابتدایی خانه ام را دوست دارم

نقاشی های دانش آموزان هر گروه را به نمایش بگذارید.

سپس از گروه ها بخواهید دربارهٔ نقاشی خود و علل نیاز اعضای خانواده ای که کشیده اند به خانه توضیح دهند.

در این بخش بچّه ها به تعدادی از نیازها یا کارکردهای خانه اشاره خواهند کرد.

به آنها بگویید اکنون می خواهید شعری برایشان بخوانید.

هدف این شعر انتقال مطالب مربوطبه کارکردهای خانه به زبان شعر و تقویت مهارت های سواد خواندن و درک مقصود شاعر و به عبارت دیگر پرورش هوش بیانی زبانی است.

با توجه به اینکه ارج نهادن به خانه به عنوان جایگاه خانواده، هدف اصلی و ارزشی این درس است،

شعر زبان مناسبی است که به معلم امکان می دهد که کودکان را با احساسات لطیف به سوی مقصد رهنمون کند.

خانه کدام نیازهای ما را برآورده می کند؟

کدام نیازها در این شعر بیان شده است؟

در این شعر بیت های اول و دوم محل استراحت و فارغ شدن از کارهای روزانه،

بیت سوم محل بازی، بیت چهارم محیط زیبا و آکنده از محبت، بیت پنجم محل غذا خوردن و لذت از دور هم بودن،

بیت هفتم محلی که ما را از سرما و گرما حفظ می کند و بیت هشتم محل آرامش و آسایش اعضای خانواده است.

توجه:

به خاطر سپردن همه کارکردها الزامی نیست و فقط ذکر چند مورد از آنها کافی است.

سپس روی تصویر درس تمرکز کنید و از طریق پرسش و پاسخ بچّه ها را به گفت وگو دربارهٔ تصویر ترغیب کنید.

در این تصویر اعضای خانواده در خانه دور هم جمع شده اند.

آنها در حال ورق زدن آلبوم عکس و گفت وگو هستند.

به نظر شما درباره چه چیزی صحبت می کنند؟

خاطرات سفر یا یک مهمانی؟

درباره هریک از کارکردهای خانه پرسش های دیگری طرح کنید.

برای مثال خانه جایی برای عبادت است.

چگونه بچه ها به نماز، خوردن سحری و افطاری به اتفاق، یا شکرگزاری در هنگام خوردن غذا و نظایر آن اشاره می کنند.

به پایان ببرید درس ۱۴ مطالعات سوم ابتدایی خانه ام را دوست دارم

درس را خلاصه کرده و اهمیت های خانه را روی تخته بنویسید.

محل غذا خوردن، عبادتکردن، استراحت و خوابیدن، بازی کردن، با اعضای خانواده بودن، حفاظت از گرما و سرما، یاد گرفتن و …

سپس درس را با یک نتیجه گیری عاطفی و برانگیزاننده پایان دهید. در خلال این نتیجه گیری دانش آموزان را ترغیب کنید

که احساس خود را دربارهٔ ارزش خانه یا تعلق به خانه بیان کنند.

سؤال کنید حال بگویید چرا خانه تان را دوست دارید؟

فرصت بدهید به دور از عبارت های کلیشه ای، احساسات واقعی خود را بیان کنند و به احساس مسئولیت درباره خانه و خانواده ترغیب شوند.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.