مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس ۱۳ مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی بازیافت

0

انتظارات یادگیری درس ۱۳ مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی بازیافت

انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:

درباره نکات مربوط به گذاشتن زباله در بیرون از خانه پرس و جو کنند و این نکات را بیان کنند.
برخی زباله های قابل بازیافت را نام ببرید.
معنی بازیافت را توضیح دهند.
در خانه و مدرسه برای کمک به بازیافت به طور عملی همکاری کنند.

کتاب جامع سوم سری EQ

درس‌نامه کامل + سوالات فراوان + پاسخ‌های روان
  • &#۱۰۰۰۴;مورد تایید آموزش و پرورش
مشاهده

مواد و وسایل مورد نیاز: کتاب درسی، در صورت امکان فیلم آموزشی انواع زباله های قابل بازیافت مثل بطری های پلاستیکی، بطری های شیشه ای قوطی های فلزی کنسرو، روزنامه، جعبه های
مقوایی، ظروف یکبار مصرف، قوطی های آب میوه کاغذی، سطل های تفکیک زباله

[Stellar_video_player id=”28″]

آموزش درس ۱۳ مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی بازیافت

آماده کنید درس ۱۳ مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی بازیافت

درس را با یک فعالیت کاوشگری آغاز کنید.

از جلسهٔ قبل به دانش آموزان بگویید که یک شب با رعایت نکات بهداشتی

و کمک پدر یا مادر زباله هایی را خانواده که در کیسه نایلونی ریخته و می خواهد بیرون بگذارد مشاهده کنند و روی یک کاغذ فهرستی از آنها بنویسند و به کلاس بیاورند.

برای مثال: پوست خیار، پوست کدو، باقیمانده غذا، مقوای جعبه کفش، مقوای جعبه شیرینی،خرده کاغذ، کیسهٔ پلاستیک و …

همچنین از خانواده بپرسند برای بیرون گذاشتن زباله چه نکاتی را رعایت فعالیت ٢ صفحه ٤٠ می کنند؟

آموزش دهید درس ۱۳ مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی بازیافت

با توجه به فعالیت کاوشگری که بچّه ها انجام داده اند درس را دنبال کنید.

از دانش آموزان بخواهید فهرست مشاهدات خود از زباله های خانه را بخوانند،

سپس جمع بندی کنید بچّه های همهٔ خانواده ها هرروز مقداری چیزهای مختلف که شما نام بردید

دور می ریزند که به آن زباله می گویند اما در بین آن چه شما مطرح کردید نکات مشترکی بودید.

برای مثال همهٔ شما به پوست میوه، باقیماندهٔ غذا، کاغذ جعبه و بطری پلاستیکی و … اشاره کردید.

اکنون از دانش آموزان بخواهید قسمت دوم نتیجه تحقیق خود را در کلاس بازگو کنند.

نکاتی که خانواده ها رعایت می کنند می تواند شامل این موارد باشد:

زباله ها را در کیسه های سالم قرار دهیم که بقایای آنها یا شیرابه ها به بیرون منتقل نشود و محیط را آلوده نکند.

از گذاشتن زباله جلوی در خانه همسایگان خودداری کنیم.

اگر در نزدیکی محل زندگی شما سطل های بزرگ جمع آوری زباله وجود دارد کیسه زباله را در آنجا بگذاریم.

زباله را قبل از ساعت معینی که مأموران شهرداری برای جمع آوری و …

بدین ترتیب با استفاده از نتایج کاوشگری دانش آموزان، نکات مربوط به بیرون گذاشتن زباله را در کلاس مرور کنید.

در مرحله بعد از دانش آموزان بخواهید مجسم کنند که در جایی زندگی می کنند که شهرداری وجود ندارد

و کسی زباله های آنها را جمع آوری نمی کند و مردم هم هرروز زباله های خود را بیرون می گذارند. چه اتفاقی پیش می آید؟

دانش آموزان را برای درک خدمات شهرداری و همچنین رفتگران زحمتکش شهرداری آماده و لزوم قدردانی از این زحمات را مطرح کنید.

در مرحلهٔ بعد موضوع بازیافت را آموزش دهید. از دانش آموزان بخواهید دوباره فهرست مشاهدات خود از زباله های منزل را بخوانند.

سپس مواد قابل بازیافت  را که با خود به کلاس برده اید روی میز بچینید و درمعرض تماشای بچّه ها قرار دهید.

برای مثال: بطری پلاستیکی شیر و آب معدنی و آب میوه، شیشه های مربّا و ترشی و … قوطی های فلزی کنسرو و رب گوجه و … جعبه های

به دانش آموزان بگویید در فهرست شما این مواد هم بود.

اما بچّه ها این مواد را نباید با زباله هایدیگر مخلوط کنیم چون این ها قابل بازیافت هستند.

یعنی این مواد را در کارخانه های مخصوصی دوباره ذوب یا خمیر می کنند و از آنها چیزهای جدیدی می سازند.

و اگر شما این زباله ها را جداگانه در کیسه یا سطل دیگری قرار دهید به این بازیافت کمک کرده اید.

اکنون از دانش آموزان بخواهید روی فهرست خود دور کلمهٔ اشیاء یا موادی که قابل بازیافت هستند خط بکشند.

توجه کنید که از زبالهٔ تر می توان در تهیه کود طبیعی استفاده نمود.

در صورتی که شهرداری منطقه شما فیلمی دربارهٔ بازیافت دارد امانت بگیرید و در کلاس نمایش دهید.

به پایان ببرید درس ۱۳ مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی بازیافت

نکات مهم درس را شامل چیستی زباله، زحمات مأموران شهرداری و زباله های قابل بازیافت مرور و جمع بندی کنید

چرا و چگونه بازیافت به حفاظت از منابع کمک می کند.

برای فعالیت های پایانی و عملی سه موضوع را مطرح کنید:

١ فعالیت شماره ١ صفحه ٤٠ که دانش آموزان باید هم فکری کنند و یک یا چند راه پیشنهادبدهند که زباله کمتری تولید شود.

این فعالیت جنبه خلاقیتی دارد و ممکن است گروهی که خلاقیت بیشتری دارند قادر به پاسخگویی باشند.

٢ از بچّه ها بخواهید در خانه در امر جدا کردن زباله های قابل بازیافت همکاری کرده و به شماگزارش بدهند.

٣ از بچّه ها بخواهید در مدرسه زباله ها را در سطل های جداگانه مخصوص  پلاستیک و بطری و قوطی کنسرو و … زباله های تر مثل باقیمانده خوراکی ها و پوست میوه بریزند.

یا به کمک بچّه ها سه سطل جداگانه درست کنید و یا می توانید از شهرداری محّل بخواهید که این سطل ها را در اختیار شما بگذارند.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.