مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس ۱۰ مطالعات سوم ابتدایی نیازهای خانواده

0

انتظارات یادگیری درس ۱۰ مطالعات سوم ابتدایی نیازهای خانواده:

انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:

مفاهیم نیاز، کالا، درآمد و شغل و رابطه آنها را درک و بیان کنند.
مشاغل تولیدی و خدماتی را بشناسند و آنها را از هم تفکیک کنند.
دربارهٔ مشاغل مورد علاقهٔ خود اظهارنظرکنند.
مواد و وسایل مورد نیاز: کاغذ برای انجام فعالیت، کتاب درسی، کاربرگه های ٧ و ٨ و ٩

آموزش درس ۱۰ مطالعات سوم ابتدایی نیازهای خانواده

آماده کنید

از دانش آموزان بخواهید روی یک کاغذ هر چیزی را که به آن نیاز دارند و از صبح تا شب یادر طول هفته مصرف و استفاده می کنند، بنویسند.

برای مثال: دفتر، خودکار، پنیر، شیر، بلوز، شلوار،نان، مدادتراش، کتاب و …

به آنها بگویید وسایل و ابزاری که در خانه برای نیازهای آنها به کار گرفته
می شود را هم به حساب بیاورند

مانند اجاق گاز و قابلمه برای پختن غذا، اتو برای اتوکردن لباس و …

پس از این به آنها بگویید موارد شبیه به هم را دسته بندی کرده و در یک جدول قرار بدهند

آموزش دهید

از دانش آموزان بپرسید کدامیک از موارد جدول را می توانند حذف کنند

یعنی نداشته باشند و مشکلی پیش نمی آید؟ و کدام را به هیچ وجه نمی توان حذف کرد؟

بپرسید مواردی را که در جدول دسته بندی کرده اند از کجا تهیه می کنند؟

و آنها پاسخ می دهند از بازار و مغازه و فروشگاه خریداری می شود.

سپس بپرسید چه کسانی برای شما این کالاها را تهیه می کنند و به عبارت دیگر می خرند؟

بله، خانواده پولی برای این کالا می پردازد.

خانواده این پول را از کجا می آورد؟ از طریق کار کردن.

اگر دانش آموزی داوطلب بود از او بخواهید دربارهٔ شغل پدر یا مادرش صحبت کند. بپرسید

در کدام خانواده ها مادر نیز شاغل است؟ و در تأمین نیازهای خانواده نقش دارد؟

همه دانش آموزان به دلیل این که موضوع خصوصی تلقی می شود و ممکن است برخی از آنها تمایل نداشته باشند در این باره صحبت کنند، صحیح نیست

در مرحله بعد از دانش آموزان بخواهید همهٔ مشاغلی را که به نحوی درتأمین نیازهایشان در مرحلهٔ قبل دانش آموزان با مفهوم کالا آشنا شده اند

برای مثال بستنی، مداد، شیر، دفتر، بلوز و …

کالاهایی هستند که توسط تولیدکنندگان، تولید شده و در بازار به فروش می رسند.

اما گاهی شما کالایی را نمی خرید بلکه خدمتی دریافت می کنید

برای مثال وقتی به سلمانی می روید.

سلمانی کالایی به شما نمی فروشد برای شما کاری انجام می دهد.

از دانش آموزان بخواهید کاربرگهٔ شمارهٔ ٧ و ٨ را در کلاس کامل کنند.

کاربرگۀ شمارۀ ٧:

توجه کنید که در اینجا مشاغل فقط از جنبه اقتصادی موردتوجه قرار نگرفته اند

بلکه در توضیح هر یک تأکید بر این است که هر شغلی یکی از نیازهای ما را برآورده و همهٔ مشاغل به دیگران خدمت می کنند

و بنابراین مورد احترام بوده و ارزشمند هستند.

به همین دلیل درپایان کاربرگه سؤال شده وقتی شما بزرگ شدید می خواهید چه نیازی از دیگران را برآورده کنید؟

در واقع هدف این است که نگریستن به مشاغل تنها از بعد اقتصادی و درآمد نباشد.

کاربرگهٔ شمارهٔ ٨ معلّم،

رفتگر، آتش نشانی، سپس راهنمایی و راننده، تاکسی، مشاغل خدماتی و خیاط و نانوا و نجار که کالایی تهیه و به دست مشتری می دهند مشاغل تولیدی هستند.

بحث را پیرامون نیاز به همهٔ مشاغل و ارزشمند بودن همهٔ مشاغل هدایت کنید.

از بچّه ها بخواهید دربارهٔ شغل های موردعلاقه شان اظهارنظر کنند.

به پایان ببرید

با خلاصه کردن درس مفاهیمی چون نیاز، کالا، درآمد و رابطهٔ آنها با شغل را مرور و تعریفی از مشاغل تولیدی و مشاغل خدماتی ارائه کنید.

از دانش آموزان بخواهید فعالیت کاربرگهٔ شمارهٔ ٩  را به عنوان تکلیف منزل انجام دهند.

مصاحبه یکی از مهارت های کاوشگری است. اصول صحیح مصاحبه کردن را آموزش دهید

و از آنهابخواهید با یک یا دو نفر از افراد فامیل دربارهٔ شغل شان مصاحبه کنند.

در جلسه بعد کاربرگه ها را  کنترل و از دانش آموزان بخواهید نتیجه را در کلاس بخوانند.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.