مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس یازدهم علوم اول ابتدایی دنیای سرد و گرم

0

درس یازدهم علوم اول ابتدایی دنیای سرد و گرم در یک نگاه

چیزها و مکان های گرم و سرد را همه دانش آموزان در زندگی روزمره خود تجربه کرده اند.

استفاده از گرما بهاستفاده از منابع انرژی مربوط می شود حفاظت از منابع انرژی و استفاده بهینه از آن مسأله بسیار با اهمیتی است.

کاربرگ تصویری علوم اول

جزوه کاربرگ تصویری علوم اول ابتدایی

مشاهده

دانش آموزان در فعالیت های این درس  با مفاهیم گرم و سرد و کاربرد های آن درگیر می شوند

و با این فعالیت ها علاقه و توانایی های خود را در شناخت عوامل مؤثر و منابع تولید کننده گرما و استفاده بهینه از آ نها بالا می برند.

 

اهداف/ پیامد ها درس یازدهم علوم اول ابتدایی دنیای سرد و گرم

در پایان این درس انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:

سطح ۱ در موقعیت های متفاوت عوامل و منابع گرم کننده ای را که با آن آشنا هستند فهرست کنند

و در قالب یک یا چند فعالیت تأثیر این عوامل را بر کاهش یا افزایش گرمای محیط (دمای محیط) نشان دهند.

سطح ۲ با همکاری یکدیگر یا با راهنمایی دیگران مجموعه منابع و عوامل گرم کننده را در محیط های نا آشنافهرست کنند

و در قالب یک یا چند فعالیت تأثیر این عوامل را بر مقدار گرمای محیط نشان دهند.

سطح ۳ با همکاری یکدیگر مجموعه ای از عوامل و منابع گرما را به گونه ای که

این عوامل در کنار هم استفاده بهینه از همه گرما را امکان پذیر سازد، شناسایی و طراحی کنند.

 

نکات آموزشی درس یازدهم علوم اول ابتدایی دنیای سرد و گرم

١ ساخت آدمک يخی را در اولين جلسه اين درس به دانش آموزان پيشنهاد دهيد،

خوب است. برای زنگ علوم بعدی همهبچه ها با يک آدمک يخی همراه باشند.

اگر بطری های يکسان (هم اندازه) در اختيار دانش آموزان باشد بهتر است. تزئيين بطری تابه شکل آدمک درآيد

لازم نيست يکسان باشد به سلايق مختلف دانش آموزان توجه کنيد.

يک بطری کوچک پر از آب معمولاً پس از يک شبانه روز يخ می زند.

٢ در آزمايش، آدمک يخی برای تعيين گرم ترين مکان مدرسه فراگيران را دعوت کنيد

تا مکان های متفاوتی را برای آزمايشانتخاب کنندتا امکان مقايسه مناسبتی به دست آيد.

همچنين برای تنوع بخشيدن و لذت يادگيری بيش تر بهتر است اجازه دهيد بچه هااز کلاس خارج شوند.

زمان مساوی در هر آزمايش يکی از شرايط يکسان مورد نظر برای هر آزمايش است

برای هر گروه به تعداد مساوی يخ تدارک ببيند.

در اين آزمايش مقداريخ ذوب شده نشان دهنده مقدار گرما است.

اجازه دهيد فراگيران برای مقايسه ابزار و روشی را پيشنهاد کنند

مثلاً مقدار آب حاصلاز نتايج در هر مکان را در ليوان های هم اندازه بريزند و مقايسه کنند.

٣ در آزمايش با شمع رعايت نکته ايمنی بسيار مهم است، ريختن اشک شمع در کف کلاس باعث ليز شدن سطح زمينمی شود.

برای کنترل بهتر شرايط امن انجام اين فعاليت و تنوع محيط آموزشی انجام فعاليت شمع را در حياط (به ويژه کنار باغچه و…) تدارک ببينيد.

جاشمعی و يا يک تکه جسم فلزی يا مقوای کلفت برای قرار گرفتن شمع روی آن لازم است

به اين ترتيب پارافينذوب شده (اشک شمع) روی دست بچه ها يا زمين نمی چکد.

٤ در مقايسه اتوی زغالی و اتوی برقی علاوه بر پيشرفت فن آوری به منابع مختلف توليد گرما (سوخت های فسيلی، الکتريستهو …) می توان توجه داشت.

 

فعاليت های پيشنهادی درس یازدهم علوم اول ابتدایی دنیای سرد و گرم

۱ برای فعاليت آغازين از دانش آموزان بخواهيد عکس يا نقاشی و … از مکان ها و چيزهای سرد و گرم همراه بياورند و درس با طبقه بندی آن ها آغاز شود.

۲ برای انتخاب گرم ترين مکان؛ فراگيران را به حياط ببريد از افراد هر گروه بخواهيد يک نفر گرم ترين و ديگری سردترين جای حياط را انتخاب کنند.

لازم است برای انتخاب خود دليل داشته باشند. سپس دلايل يکديگر را بشنوند.

۳ در فعاليت مربوط به گرما و پوشش (پوشاک گرم و سرد) از فراگيران بخواهيد

يک پوشاک گرم يا سرد همراه بياورند واستفاده مناسب از آن و تأثير آن بر گرم نگه داشتن بدن را بيان کنند.

۴ در ارتباط با مناطق آب و هوايی، به دانش آموزانی که از ديگر مناطق آب و هوايی در کلاس شما وجود دارند توجه کنيد

اجازه دهيد آن ها در ارتباط با گياهان، جانوران، خوردنی ها، پوشاک مردمان، شغل نوع مسکن،

چگونگی گرم يا سرد کردن منازل در منطقه مورد نظرشان مطالبی را در کلاس ارائه دهند.

از دانش آموزان بخواهيد با کمک بزرگترها با گوش کردن به اخبار هواشناسی در طی يک هفته

نام سردترين و گرم ترين شهر ايران را نوشته به کلاس بياورند.

۵ در آزمايش رابطه رنگ و گرما علاوه بر صفحه های مقوايی رنگی فرصت آزمايش صفحه های رنگی با جنس های مختلف

 

(پارچه، نايلون، شيشه و …) و مقايسه آن ها را فراهم آوريد.

 

قسمت دوم پیشنهاد ها

۶ در مقايسه ی يخچال های سيرجان و ميبد با يخچال های امروزی فراگيران را به محل يخچال مدرسه ببريد تا توضيحات خود را به طور زنده بيان کنند.

۷ در فعاليت ارتباط گرما و نور دو لامپ صد وات معمولی (يکی خاموش، يکی روشن)،

اتوی برقی، دولامپ کم مصرف صدوات (يکی روشن و يکی خاموش)،

دو شمع (يکی خاموش، يکی روشن) را روی ميزهای مناسب قرار دهيد با نظارت کامل اجازه دهيد

فراگيران در مورد گرمای هر يک نظر دهند گرمای اتو، لامپ و شمع را با نگه داشتن دست خود نزديک آن ها حس کنند.

به روشی برای بيان مقدار گرما توجه کنيد:

دستمان را در فاصله ی يکسان از هر کدام چه مدت می توانيم نگه داريم؟ و يا …

٨ در ارتباط با وسايل گرم کننده اين سؤال ها، از افراد خانواده بپرسند و به کلاس گزارش دهند:

نکات ايمنی در استفاده از هر وسيله کدام است؟

در قديم مردم چگونه خانه های خود را گرم می کردند؟

٩ در ارتباط با جلوگيری از هدر رفتن گرما … به پيشنهادهای فراگيران در ارتباط با کلاس و مدرسه توجه کنيد

و حتیالامکان فرصت انجام آن ها را فراهم کنيد.

۱۰.در ارتباط با استفاده از گرما در مشاغل فرصت بازديد دانش آموزان از نانوايی يا شيرينی پزی و يا ديگر مشاغل مرتبط در

 

نزديکی مدرسه را از دست ندهيد.

 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.