مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس چهارم هدیه ششم ابتدایی باغ سِرّی

0

توضیحات درس چهارم هدیه ششم ابتدایی باغ سِرّی

در این درس نمونه ای از اتفاقات زندگی در قالب داستانی بیان شده

تا دانش آموزان ضمن آشنایی با موضوع امر به معروف و نهی از منکر، مصادیق، شیوه ها، ضرورت و فواید آن؛

کتاب جامع ششم سری EQ

کتاب جامع ششم سری EQ

درس‌نامه کامل + سوالات فراوان + پاسخ‌های روان
  • &#۱۰۰۰۴;
مشاهده

با استناد به آیات قرآن، امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان یکی از وظایف مسلمانان نسبت به یکدیگر قلمداد نمایند.

این درس در ادامه درس گذشته می تواند بر امر به معروف و نهی از منکر به عنوان مهم ترین هدف قیام عاشورا، تأکید کند؛

این داستان همچنین می تواند به تکمیل آموزش های مربوط به مال حلال و مالحرام که در درس پایه پنجم با عنوان«مال مردم »خوانده اند، کمک نماید.

نکته: پیشنهاد می شود با توجه به پیمانه ای بودن آموزش درس هدیه های آسمان،

در صورت امکان این درس را در نخستین هفته ماه محرم، که هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر نام گذاری شده است، تدریس نمایید.

اهداف درس چهارم هدیه ششم ابتدایی

  • آشنایی با مفهوم امربه معروف و نهی از منکر
  • شناخت برخی از روش های امر به معروف و نهی از منکر
  • بیان فواید امربه معروف و نهی از منکر
  • توانایی تشخیص برخی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر در زندگی
  • احساس وظیفه و تلاش برای انجام امربه معروف و نهی از منکر
  • توانایی تفکر در پیام قرآنی و درک ارتباط آن با موضوع درس

مفاهیم کلیدی
امر به معروف
نهی از منکر
مال حلال
مال حرام

پیشنهادهایی برای تدریس درس چهارم هدیه ششم ابتدایی

مناسب است این درس زمانی تدریس شود که همراه با دانش آموزان خود در موقعیتی مشابه قرار دارید

مثلاً به اردو رفته اید و از کنار باغ های میوه رد می شوید

یا اینکه در جایی قرار دارید که وسوسه استفاده از وسایلی که اجازهٔ استفاده از آنهارا ندارند وجود دارد.

اگر در چنین موقعیتی به طور واقعی قرار ندارید می توانید این موقعیت را به طور فرضی در کلاس ایجاد کنید

ویژگی داستانی بودن متن درس به خاطر شیرینی خاصی که دارد می تواند برای دانش آموزان شنیدنی و دلچسب باشد.

می توانید از دانش آموزان بخواهید خود را به جای شخصیت های داستان بگذارند و احساس خود را بازگو کنند.

برایم بگو درس چهارم هدیه  ششم ابتدایی

در فعالیت« برایم بگو » دانش آموزان را هدایت کنید تا با اشاره به برخی از شیوه های امر به معروف و نهی از منکر به جمع بندی و نتیجه گیری متن درس بپردازند.

تدبر کنیم درس چهارم هدیه ششم ابتدایی

در فعالیت«تدبر کنیم»دانش آموزان با توجه به مطالبی که در مورد امر به معروف و نهی از منکر آموختند،

آثار این حکم اسلامی را از زبان آیات قرآنی جمع بندی و مرور می نمایند.

ضرورتی برای حفظ آیات قرآنی وجود ندارد و توجه به مفهوم آیه و بیان ارتباط آن با درس، برای نیل به هدف این فعالیت کفایت می کند.

توصیه

برای انجام این فعالیت، توصیه می گردد ابتدا دو یا سه دانش آموز داوطلب آیات قرآن را همراه با ترجمه بلند بخوانند.

سپس همه دانش آموزان با هم آیه قرآن را همراه با ترجمه بلند بخوانند.

پس از آن دانش آموزان در گروه های چند نفره با توجه به مضمون آیه، درباره پرسش مطرح شده به گفت و گو بپردازند.

در ادامه از نمایندگان هر گروه بخواهید تا نتایج گفت و گوی خود را برای دیگران بیان کنند.

در صورتی که توضیحات دانش آموزان برای روشن شدن مفهوم آیات قرآن کافی نباشد، با طرح سؤالاتی آنان را در درک مفهوم آیه یاری کنید.

  بررسی کنید درس چهارم هدیه  ششم ابتدایی

در فعالیت«بررسی کنید »تلاش شده تا دانش آموزان با مصادیق گوناگون امر به معروف و نهی از منکر در زندگی امروزیآشنا شوند.

گفت وگو کنید درس چهارم هدیه ششم ابتدایی

در انجام فعالیت« گفت وگو کنید» جهت تقویت اهداف نگرشی و رفتاری درس، خوب است

دانش آموزان ابتدا به صورت فردی یا گروهی روی این فعالیت فکر کرده و سپس مطالب خود را در جمع دیگر دانش آموزان مطرح نمایند.

محور گفت وگو در این فعالیت می تواند در قالب های گوناگون مانند گفتاری، نوشتاری، رفتاری و… سازماندهی گردد.

در فعالیت«ببین و بگو »تصاویر متنوعی وجود دارد که هر یک می توانند داستان خاص خود را داشته باشد

بنابراین بچه ها باید داستانی را در ذهن خود بسازند (تصویرخوانی) و سپس به سراغ قضاوت و تصمیم گیری براساس معیارهای از پیش

در این فعالیت می توانید از فن« تصویر خوانی»استفاده نمایید.

این فرصت را برای دانش آموزان فراهم کنید تا دریافت و استنباط خود را از تصویر درس مطرح نمایند؛

هرچند این دریافت در فضایی عاطفی صورت پذیرفته و ارتباط مستقیمی با محتوای درس نداشته باشد.

برای بهره برداری از روش تصویرخوانی که به معنی استفاده از تصویر برای درک یک معنا و مفهوم می باشد

می توانید در سه قدم مشخص و مجزا اما کاملاً مرتبط با یکدیگر آن را انجام دهید.

 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.