مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس چهاردهم فارسی اول ابتدایی مهتاب و چراگاه

0 ۲,۳۱۵

اهداف درس چهاردهم فارسی اول ابتدایی مهتاب و چراگاه

١ آموزش صدا و نشانهٔ (ه ه ه ه) و (چ چ)
٢ تشخیص صدای (ه ه ه ه) و (چ چ) در اوّل، وسط و آخر کلمات
٣ توانایی خواندن و نوشتن کلمات با حروف خوانده شده
۴ توجّه دادن به نعمت های خداوند
۵ تقویت روحیه سپاسگزاری از خداوند
۶ آشنایی با چشمه و گیاهان و چراگاه
٧ شناخت حیوانات اهلی

آموزش درس چهاردهم فارسی اول ابتدایی مهتاب و چراگاه

یکی از روش های درس اوّل یا روش های ابتکاری دیگر

مفاهیم پیشنهادی برای جورچین مربوط به آموزش صدای (ه ه ه ه)

١ تصویری از شبی مهتابی که بچّه ها به آسمان نگاه می کنند.
٢ آسمانی پر از ستاره که ماه و شهاب هم در آسمان مشخص است.
٣ یک ماهی در حوض است و تصویر ماه در آب است. (شب مهتابی)
۴ منظره ای از کوه و ماه و ستاره ها که در آن آهو ها گردش می کنند.
۵ سبدی از میوه ها شامل: به، هلو و…

مفاهیم پیشنهادی برای تهیّۀ جورچین آموزش« چ»

١ چوپانی که برای گوسفندان نی می زند و گوسفندان در چراگاه م یچَرند.
٢ چوپانی کنار چشمه نشسته است و قوچ ها و گوسفندان کنار رودخانه می چرند.
٣ کودکی از کنار چشمه قارچ می چیند.
۴ چوپانی با چاقو هندوانه ای را پاره می کند و پوست آن را به قوچ ها می دهد.
۵ زنان و مردان عشایر که در چادر زندگی می کنند.

فعّالیّت های درس چهاردهم فارسی اول دبستان مهتاب و چراگاه

١ گوش کن و بگو: تشخیص صدای (ه ) و کلمات مختلف، بیان کلماتی که (چ چ) دارند.
٢ بگرد و پیدا کن: پیدا کردن کلمه هایی که یکی از نشانه های (ه ه ه ه) و صدای (چ) غیرآخر دارند.
٣ به دوستانت بگو: نام بردن چیز هایی که شب ها در آسمان می بینیم.
۴ کتا بخوانی : بیان احساسات نسبت به قسمت های مورد علاقه در داستان خوانده شده در کلاس

فعّالیّت های کتاب نوشتاری درس چهاردهم کتاب فارسی اول ابتدایی مهتاب و چراگاه

١ بنویس: نوشتن کلمه ها و جمله های مربوط به درس.
٢ کامل کن : کامل کردن کلمات با گذاشتن حرف مناسب در جای خالی. کامل کردن جملات با نوشتن نام تصاویر
٣ جمله سازی: جمله سازی برای تصویر
۴ رنگ آمیزی: نوشتن نام تصویر و رنگ آمیزی کلماتی که صدای (ه ه ه ه) دارند.
۵ تشخیص کلمات هم آغاز مثل چرخ، چادر
۶ کلمه سازی: کلمه سازی با یک نشانهٔ مشترک

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.