مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس چهاردهم علوم اول ابتدایی از گذشته تا آینده

0 ۲,۹۵۴

 درس چهاردهم علوم اول ابتدایی از گذشته تا آینده در یک نگاه

در این درس سعی شده است که دانش آموزان با مفهوم فناوری و یکی از کاربردهای آن یعنی روشنایی آشناشده و سیر تغییر و تکامل آن را در طول تاریخ درک کنند.

دانش آموز در فرایند این درس می تواند آنچه را که در موردفناوری روشنایی فراگرفته است به سایر فناوری های مورد استفاده در زندگی تعمیم دهد.

اهداف /پیامدها درس چهاردهم علوم اول ابتدایی از گذشته تا آینده

در پایان این درس انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:

سطح 1 اطلاعاتی را در مورد یک فناوری ساده که به طور روزمره با آن سر و کار دارند جمع آوری و گزارشکنند.

سطح ٢ اطلاعاتی را در مورد تغییرات یک نمونه فناوری روشنایی در یک بازه زمانی جمع آوری و گزارشکنند.

سطح ٣ تأثیر تغییرات یک نمونه فناوری مرتبط با روشنایی را جمع آوری کنند و تغییرات آن را در یک بازه زمانی گزارش دهند.

نکات آموزشی و فعالیت های پیشنهادی  درس چهاردهم علوم اول ابتدایی از گذشته تا آینده

برای انجام بهتر فعالیت شمع سازی بهتر است یک بار خود شما شمع سازی را در خانه امتحان کنید

تا در عمل مشکلات را شناسایی کنید و برای حل آن ها راه حل ارایه دهید.

دستورالعمل زیر در ساخت شمع به شما کمک می کند:

با وسایلی که آماده کرده اید، توجه کنید که از حرارت دادن مستقیم پارافین بپرهیزید

و پارافین را به روش بن ماری یعنی با استفاده از یک ظرف حاوی آب گرم ذوب نمایید

و آن را به آرامی در داخل قالب که درون آن فتیله با کمک مداد قرار داده شده است بریزید و پس از خنک شدن و بستن پارافین، شمع را خارج کنید.

برای سهولت می توانید برای چند لحظه قالب را در آب گرم قرار دهید تا شمع راحت از قالب خارج شود.

برای کمک به درک مفاهیم گذشته و آینده می توانید معادل قدیم را برای گذشته استفاده کنید

و با سؤال از دانش آموزان می توانیدمتوجه شوید قدیم یا گذشته از نظر آنان تا چه میزان به عقب بر می گردد.

قبل از پرداختن به درس، پرسش های زیر که هدف آن ها صرفا تمرکز دانش آموزان روی مبحث با استفاده از دانستنی ها قبلیاست طرح شود:

روزها چه چیزی همه جا را روشن می کند تا ما بتوانیم به راحتی همه چیز را ببینیم؟

پاسخ های احتمالی خورشید، نور خورشید،آفتاب و….

زمان های قدیم که برق و لامپ هنوز درست نشده بود تا با کمک آن شب ها خانه ها را روشن کنند،

انسان ها از چه وسایلی برایروشن کردن خانه هایشان در شب استفاده می کردند؟هر پاسخی احتمالاً مرتبط است و بپذیرید.

 پاسخ به پرسش های این درس:

در زمان های قدیم، آدم ها برای روشن کردن خانه های خود در شب، آتش روشن می کردند. به نظر شما، آنان با چه مشکلاتی روبه رو می شدند؟

به دانش آموزان اجازه دهید که مشکلاتی را که به نظر شان می رسد بیان کنند.

وسایل روشنایی از گذشته تا امروز خیلی تغییر کرده اند؟

از دانش آموزان بخواهید که از قبل برخی از وسایل روشنایی قابلحمل مورد استفاده در منزل را به کلاس بیاورند.

سپس با استفاده از تصاویر این بخش در کتاب توضیحاتی در مورد تغییر ات وسایل روشنایی و بهبود آن ها در طول زمان داده شود.

مثلا اینکه اولین وسیله روشنایی قابلیت جابه جا کردن به هر نقطه را نداشته

و تولید دودمی نموده و احتمال آتش سوزی در استفاده از آن بسیار زیاد بوده است.

آنچه در این قسمت مورد تأکید است این است که بشر با کاربرد دانش و استفاده از هوش خود مشکلاتش را در زمینه روشنایی حل می نماید و این روند تا آینده ادامه دارد.

یک وسیله روشنایی بسازیم؟

با استفاده از فیلم جامع و تصاویر ارائه شده در کتاب از دانش آموزان بخواهید با کمک یک بزرگتر در منزل شمع بسازند

و شمع هایی که تهیه کرده اند را با وسایلی که دوست دارند تزئین کنند

و به مدرسه بیاورند و یکنمایشگاه از شمع های تهیه شده درست کنند.

این نمایشگاه می تواند در کنار نمایشگاه انواع وسایل روشنایی قرار گیرد.

در این قسمت دانش آموز با نحوه انجام کارهای عملی آشنا شده

و از اینکه در این فعالیت نقش داشته احساس توانمندی خواهدکرد.

وقتی برق خانه شما قطع می شود، از چه وسیله روشنایی در خانه خود استفاده می کنید؟

پاسخ ها را طوریروی تخته بنویسید که برای دانش آموزان دیگر قابل استفاده باشد.

هدف جلب توجه دانش آموزان به تنوع وسایل روشنایی است.

از آنجایی که اختراع لامپ های حبابی یک جهش در فناوری روشنی محسوب می شود

برای این قسمت می توانید چند لامپروشنایی شفاف معمولی را به کلاس آورده و از دانش آموزان بخواهید که اجزاء آن را تشریح کنند.

در این قسمت دانش آموز فعالیتدقیق مشاهده کردن را تمرین می کند.

سپس با کمک یک سر پیچ لامپ را روشن نموده و از دانش آموزان بخواهید

که توضیح دهندکدام قسمت تولید روشنایی می کند.

در صورتی که دانش آموزان بپرسند که چه موقع یک لامپ حبابی می سوزد می توانید

پاسخ دهید که هنگامی که هوا وارد حبابشود و فلز درون حباب بسوزد و نتیجه گیری کنید که باید حباب از هوا خالی باشد.

 به نظر شما، آیا وسایل روشنایی باز هم تغییر خواهند کرد؟ چرا؟

اجازه دهید دانش آموزان هر پاسخی که مایلند بدهند .

شما توجه آنان را به رفع مشکلات وسایل روشنایی فعلی جلب کنید.

با طرح این پرسش درحقیقت نتیجه گیری در مورد تکامل فناوری (در اینجا فناوری روشنایی) انجام می شود.

با طرح این بخش در حقیقت دانش آموز با کمک فاکتورهای مورد نیاز برای یک وسیله روشنایی و حذف محدودیت های وسایل روشنایی فعلی در تخیل دست به خلق وسیله ای خواهد زد

که علاوه بر داشتن ویژگی های لازم برای یک وسیله روشنایی ، محدودیت های وسایل روشنایی فعلی را نخواهد داشت

که به نوعی تفکر آینده نگر را در دانش آموز تقویت خواهد کرد.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.