مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس چهاردهم علوم اول ابتدایی از گذشته تا آینده

1

 درس چهاردهم علوم اول ابتدایی از گذشته تا آینده در یک نگاه

در این درس سعی شده است که دانش آموزان با مفهوم فناوری و یکی از کاربردهای آن یعنی روشنایی آشناشده و سیر تغییر و تکامل آن را در طول تاریخ درک کنند.

دانش آموز در فرایند این درس می تواند آنچه را که در موردفناوری روشنایی فراگرفته است به سایر فناوری های مورد استفاده در زندگی تعمیم دهد.

اهداف /پیامدها درس چهاردهم علوم اول ابتدایی از گذشته تا آینده

در پایان این درس انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:

سطح ۱ اطلاعاتی را در مورد یک فناوری ساده که به طور روزمره با آن سر و کار دارند جمع آوری و گزارشکنند.

سطح ٢ اطلاعاتی را در مورد تغييرات يک نمونه فناوری روشنايی در يک بازه زمانی جمع آوری و گزارشکنند.

سطح ٣ تأثير تغييرات يک نمونه فناوری مرتبط با روشنايی را جمع آوری کنند و تغييرات آن را در يک بازه زمانی گزارش دهند.

نکات آموزشی و فعاليت های پيشنهادی  درس چهاردهم علوم اول ابتدایی از گذشته تا آینده

برای انجام بهتر فعاليت شمع سازی بهتر است يک بار خود شما شمع سازی را در خانه امتحان کنيد

تا در عمل مشکلات را شناسايی کنيد و برای حل آن ها راه حل ارايه دهيد.

دستورالعمل زير در ساخت شمع به شما کمک می کند:

با وسايلی که آماده کرده ايد، توجه کنيد که از حرارت دادن مستقيم پارافين بپرهيزيد

و پارافين را به روش بن ماری يعنی با استفاده از يک ظرف حاوی آب گرم ذوب نماييد

و آن را به آرامی در داخل قالب که درون آن فتيله با کمک مداد قرار داده شده است بريزيد و پس از خنک شدن و بستن پارافين، شمع را خارج کنيد.

برای سهولت می توانيد برای چند لحظه قالب را در آب گرم قرار دهيد تا شمع راحت از قالب خارج شود.

برای کمک به درک مفاهيم گذشته و آينده می توانيد معادل قديم را برای گذشته استفاده کنيد

و با سؤال از دانش آموزان می توانيدمتوجه شويد قديم يا گذشته از نظر آنان تا چه ميزان به عقب بر می گردد.

قبل از پرداختن به درس، پرسش های زير که هدف آن ها صرفا تمرکز دانش آموزان روی مبحث با استفاده از دانستنی ها قبلیاست طرح شود:

روزها چه چيزی همه جا را روشن می کند تا ما بتوانيم به راحتی همه چيز را ببينيم؟

پاسخ های احتمالی خورشيد، نور خورشيد،آفتاب و….

زمان های قديم که برق و لامپ هنوز درست نشده بود تا با کمک آن شب ها خانه ها را روشن کنند،

انسان ها از چه وسايلی برایروشن کردن خانه هايشان در شب استفاده می کردند؟هر پاسخی احتمالاً مرتبط است و بپذيريد.

 پاسخ به پرسش های اين درس:

در زمان های قديم، آدم ها برای روشن کردن خانه های خود در شب، آتش روشن می کردند. به نظر شما، آنان با چه مشکلاتی روبه رو می شدند؟

به دانش آموزان اجازه دهيد که مشکلاتی را که به نظر شان می رسد بيان کنند.

وسايل روشنايی از گذشته تا امروز خيلی تغيير کرده اند؟

از دانش آموزان بخواهيد که از قبل برخی از وسايل روشنايی قابلحمل مورد استفاده در منزل را به کلاس بياورند.

سپس با استفاده از تصاوير اين بخش در کتاب توضيحاتی در مورد تغيير ات وسايل روشنايی و بهبود آن ها در طول زمان داده شود.

مثلا اينکه اولين وسيله روشنايی قابليت جابه جا کردن به هر نقطه را نداشته

و توليد دودمی نموده و احتمال آتش سوزی در استفاده از آن بسيار زياد بوده است.

آنچه در اين قسمت مورد تأکيد است اين است که بشر با کاربرد دانش و استفاده از هوش خود مشکلاتش را در زمينه روشنايی حل می نمايد و اين روند تا آينده ادامه دارد.

يک وسيله روشنايی بسازيم؟

با استفاده از فيلم جامع و تصاوير ارائه شده در کتاب از دانش آموزان بخواهيد با کمک يک بزرگتر در منزل شمع بسازند

و شمع هايی که تهيه کرده اند را با وسايلی که دوست دارند تزئين کنند

و به مدرسه بياورند و يکنمايشگاه از شمع های تهيه شده درست کنند.

اين نمايشگاه می تواند در کنار نمايشگاه انواع وسايل روشنايی قرار گيرد.

در اين قسمت دانش آموز با نحوه انجام کارهای عملی آشنا شده

و از اينکه در اين فعاليت نقش داشته احساس توانمندی خواهدکرد.

وقتی برق خانه شما قطع می شود، از چه وسيله روشنايی در خانه خود استفاده می کنيد؟

پاسخ ها را طوریروی تخته بنويسيد که برای دانش آموزان ديگر قابل استفاده باشد.

هدف جلب توجه دانش آموزان به تنوع وسايل روشنايی است.

از آنجايی که اختراع لامپ های حبابی يک جهش در فناوری روشنی محسوب می شود

برای اين قسمت می توانيد چند لامپروشنايی شفاف معمولی را به کلاس آورده و از دانش آموزان بخواهيد که اجزاء آن را تشريح کنند.

در اين قسمت دانش آموز فعاليتدقيق مشاهده کردن را تمرين می کند.

سپس با کمک يک سر پيچ لامپ را روشن نموده و از دانش آموزان بخواهيد

که توضيح دهندکدام قسمت توليد روشنايی می کند.

در صورتی که دانش آموزان بپرسند که چه موقع يک لامپ حبابی می سوزد می توانيد

پاسخ دهيد که هنگامی که هوا وارد حبابشود و فلز درون حباب بسوزد و نتيجه گيری کنيد که بايد حباب از هوا خالی باشد.

 به نظر شما، آيا وسايل روشنايی باز هم تغيير خواهند کرد؟ چرا؟

اجازه دهيد دانش آموزان هر پاسخی که مايلند بدهند .

شما توجه آنان را به رفع مشکلات وسايل روشنايی فعلی جلب کنيد.

با طرح اين پرسش درحقيقت نتيجه گيری در مورد تکامل فناوری (در اينجا فناوری روشنايی) انجام می شود.

با طرح این بخش در حقیقت دانش آموز با کمک فاکتورهای مورد نیاز برای یک وسیله روشنایی و حذف محدودیت های وسایل روشنایی فعلی در تخیل دست به خلق وسیله ای خواهد زد

که علاوه بر داشتن ویژگی های لازم برای یک وسیله روشنایی ، محدودیت های وسایل روشنایی فعلی را نخواهد داشت

که به نوعی تفکر آینده نگر را در دانش آموز تقویت خواهد کرد.

1 دیدگاه
  1. محمد می گوید

    عالییییییییی

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.