مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس پانزدهم فارسی چهارم ابتدایی شیر و موش

0

اهداف درس پانزدهم فارسی چهارم ابتدایی شیر و موش

١ تقویت مهارت خوانش شعر با رعایت لحن
٢ گسترش دایرهٔ واژگان با فرایند واژه سازی اشتقاق (گل + زار)
٣ آشنایی با چگونگی بیان پایان قصه
٤ آشنایی با ابزارهای انسجام متن
٥ تقویت فضایل اخلاقی به ویژه گذشت
٦ تثبیت یادگیری ابزارهای انسجام متن
٧ انشانویسی شامل کلیهٔ بندها (بند مقدمه، بندهای *بدنه، بند نتیجه گیری)

واژه آموزی درس پانزدهم فارسی چهارم ابتدایی شیر و موش

یکی از فرایندهای واژه سازی در زبان فارسی«وندافزایی»است.
در این درس افزودن پسوند«زار»به اسم باعث ایجاد اسم مکان شده است.

جزوه کامل فارسی چهارم ابتدایی درس به درس

مشاهده

چنان که قبلاً هم ذکر آن  رفت نیازی به انباشتن ذهن دانش آموزان با الفاظ دستوری پسوند و اسم مکان و مانند این نیست؛ و درک مفهوم کفایت می کند.

املا درس پانزدهم فارسی چهارم ابتدایی شیر و موش

آموزگار از دانش آموزان می خواهد که در منزل از روی متن شعر با صدای
بلند و رسا بخوانند و با تلفن همراه یا ضبط صوت یا…، صدای خود را ضبط کنند.
دانش آموزان فایل صوتی خود را به کلاس آورده و معلّم نسبت به پخش آنها اقدام می نماید و دانش آموزان املا می نویسند.

با این روش دانش آموزان می توانند اشکالات خواندن خود را نیز برطرف کنند.

درس پانزدهم نوشتاری چهارم ابتدایی

فعّالیت های نوشتاری  ٤: درک متن
در این درس به منظور تثبیت یادگیری دو درس قبل که دانش آموزان را با علائم و نشانه های ساختار بلاغی آشنا کرد،

متنی ارائه شده است که دانش آموزان با پر کردن جاهای خالی، ارتباط معنایی بین گزاره های متن را درک خواهند کرد.

پیشنهاد می شود برای ایجاد روحیه همکاری و نشاط در این جلسه به کمک دانش آموزان در کلاس پورهٔ سیب زمینی درست کنید.

فعّالیت های نوشتاری  ۵ : نگارش
پس از آموزش انشانویسی و آشنایی دانش آموزان با ساختار انشا در این درس برای تثبیت یادگیری دانش آموز باید انشا بنویسد؛

به عبارت دیگر به مرحلهٔ تولید رسیده است.

در این درس موضوع انشا و موضوع کوچک تر بندهای بدنه به او داده شده است تا راحت تر ذهنش را مرتب کند.

نمونه سوال فارسی چهارم ابتدایی

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.