مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس پانزدهم فارسی اول ابتدایی ژاله و منیژه

0 ۲,۲۴۴

اهداف درس پانزدهم فارسی اول ابتدایی ژاله و منیژه

١ آموزش صدا و نشانهٔ (ژ) و (خوا خا)
٢ تشخیص صدای ( (ژ) و (خوا خا) در اوّل، وسط و آخر کلمات
٣ توانایی خواندن و نوشتن کلمات با حروف خوانده شده
۴ آشنایی با انواع گل ها و راه های مراقبت از آنها
۵ ایجاد علاقه به مطالعهٔ کتاب
۶ احترام به یکدیگر و ابراز علاقهٔ اعضای خانواده نسبت به همدیگر.

آموزش درس پانزدهم فارسی اول ابتدایی ژاله و منیژه:

براساس روش های درس اوّل یا روش ابتکاری دیگر

مفاهیم پیشنهادی برای تهیّۀ جورچین آموزش« ژ» :

١ ژاله و منیژه به گل آب می دهند.
٢ گلدانی که یک گل پژمرده در آن است.
٣ مادر با نخ و کاموا ژاکت می بافد.
۴ آمبولانسی در خیابان آژیر می کشد و چند ماشین مختلف و یک ماشین ژیان هم در خیابان هست.
۵ راننده ای ماشین خود را در گاراژ پارک می کند.

مفاهیم پیشنهادی برای تهیّۀ جورچین آموزش« خوا »:

١ مادر کتاب داستانی می خواند و امین وآزاده کنار او نشسته اند.
٢ کودکی نقّاشی می کشد و کودکی دیگر، کتاب می خواند.
٣ کتاب خانه ای پر از کتاب است و کودکی از آن کتاب برمی دارد.
۴ مادر پس از نماز، قرآن می خواند.
۵ کودکی در تخت خواب، خوابیده است.

فعّالیّت های درس پانزدهم فارسی اول دبستان ژاله و منیژه

١ گوش کن و بگو: چگونگی مراقبت از گل ها، بیان کلماتی که (خوا) دارند، تکرار کلمات
٢ ببین و بگو: کاشت گیاه
تصویر امین و آزاده که در حال کاشتن دانه هستند.
گلدان را پشت پنجره جلوی نور خورشید قرار می دهند.
به گلدان آب می دهند و دانه جوانه می زند.
جوانه رشد کرده است و بچّه ها از دیدن آن خوشحال می شوند.
٣ بگرد و پیدا کن: پیدا کردن کلماتی که در آنها صدای (ژ) و (خوا) باشد.
کلمه ای که صدای (ژ) در اوّل آن باشد. (ژاله، ژیان، ژاکت و…)
سه کلمه که صدای (خوا) در آنها باشد. (خواهر، می خواند، تخت خواب)
۴ به دوستانت بگو: زمان مناسب خوابیدن، بیان احساسات شخصی در مورد دوست داشتن گیاه و گل
۵ نمایش: کاشتن دانه و آب دادن به آن
۶ کتاب خوانی: نقّاشی کردن قسمت مورد علاقهٔ کتاب خوانده شده در کلاس

فعّالیّت های کتاب نگارش درس پانزدهم کتاب فارسی اول ابتدایی ژاله و منیژه

١ بنویس: نوشتن کلمه ها و جمله های مربوط به درس.
٢ کامل کن : کامل کردن جملات و نوشتن نام تصاویر
٣ جمله سازی: ساختن جملهٔ تصویر
۴ نوشتن کلمات با صدای (ژ)
۵ کلمه سازی: کلمه سازی با بخش مشترک (خوا)

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.