مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس هفدهم فارسی اول ابتدایی نشانه (ص) (ذ)

0 ۳,۷۸۵

اهداف درس هفدهم فارسی اول ابتدایی صدا دلپذیر

١ آموزش نشانه های (ص ص) و (ذ)
۲ تشخیص نشانه های (ص ص) و (ذ) در کلمات مختلف
۳ توانایی خواندن و نوشتن کلمات با حروف خوانده شده
۴ دریا و فایده های آن
۵ آشنایی با پرندگان و حیوانات دریایی
۶ آشنایی با شرایط اقلیمی متفاوت و پی بردن به قدرت خدا با توجه به تنوع در خلقت
٧ ثبت خاطرات و نقّاشی کردن و اهمیت آن به منظور حفظ برای آینده

 آموزش شکل و صدای ص ص (صدای موج)

الف) مفاهیم درس را با شیوه های گوناگون مانند داستان بازی، و… در کلاس مشخص می کنیم
و هر جا به کلمات کلیدی درس مثل: صدا، صاف، صدف های مخصوص رسیدیم، آن کلمه ها روی تابلو نوشته می شود.
۱ منظره ای از دریا و صدف های کنار آن
۲ خانواده ای از ماشین بیرون می آیند.
۳ بچّه ها مشغول جمع کردن صدف هستند.
۴ بچّه ها با صدف ها شکل می سازند.
ب) معلّم از تصاویر بالا به عنوان جورچین نیز می تواند استفاده کنند.

 آموزش شکل و صدای ذ (سفر دلپذیر)

 فعّالیّت ۱
الف) مفاهیم درس را با روش های یاد شده، در کلاس مشخص می کنیم و کلمات کلیدی درس
مثل: اذان، ذرّت، لذّت، آذر و… نوشته می شود.
تصویرهای پیشنهادی
۱ ماشینی کنار در منزل، پدر در عقب ماشین را باز کرده، پسری چمدانی را می آورد و دختر با مادری زنبیلی را می آورند.
۲ ماشینی که در حال حرکت در جادّه است.
۳ خانواده در کنار شالیزاری ایستاده اند و مشغول تماشا هستند.
۴ خانواده به کارگران شالیزار کمک می کنند و برنج می چینند.
ب معلّم از تصاویر بالا به عنوان جورچین نیز می تواند استفاده کند.

فعّالیّت ۲: معرفی شکل و صدای (ذ) در قالب کلماتی مثل گذشته، آذر، لذّت، دلپذیری که در متن درس آمده است.
فعّالیّت ۳: آموزگار با یکی از دانش آموزان از روی درس می خواند و اگر لازم بود، بقیّه تکرارمی کنند.

سپس، از دانش آموزان می خواهد که شکل صدای جدید را در کلمات درس پیدا کنند.

اینکلمات عبارت اند از: گذشته، آذر، لذّت، دلپذیری.

فعّالیّت های درس هفدهم فارسی اول نشانه (ص) (ذ) 

۱ گوش کن و بگو: آشنایی با دریا و عوامل موجود در آن، همراهی خانواده در مسافرت

۱ آذر با چه کسانی به مازندران رفته بود؟ با خانواده اش
۲ چه جانورانی مخصوص دریا هستند؟ نهنگ، کوسه، هشت پا و…

۲ ببین و بگو: بیان تصاویر که دارای صدای (ص ص) و (ذ) هستند. مانند (صدف، اذان، ذرّت، صندوق)

تصویر ۱ ذرّت (آشنایی با محصولات کشاورزی، موارد استفاده آن در خوراک و صنعت)
تصویر ۲ مردی در حال اذان گفتن (آشنایی با مقدّمات نماز)
تصویر ۳ صابون (آموزش بهداشت)
تصویر ۴ صندوق (آشنایی با وسیله)

۳ بگرد و پیدا کن: پیدا کردن کلماتی که نشانه های (ص ص) و (ذ) دارند و تشخیص نشانه های مورد نظر در کلمات
۴ به دوستانت بگو: بیان احساسات درونی نسبت به دریا و مسافرت

۱ دریا چه چیزهایی را به یادت می آورد؟ (با توجّه به نظر دانش آموز پاسخ داده شود.)
۲ در مسافرت از دیدن چه چیزهایی لذّت می بری؟ (بیان احساسات شخصی)
۵ بازی: پیدا کردن چیزهای پنهان

پیدا کردن وسیل های که در کلاس پنهان یا جاب هجا شده و نوشتن نام آن روی تخته توسط دانش آموزی که از کلاس خارج شده است.
۶ کتاب خوانی: بیان داستان شنیده شده

فعّالیّت های درس هفدهم فارسی اول نشانه (ص) (ذ) صدا دلپذیر

۱ بنویس: نوشتن کلم هها و جمل ههای مربوط به درس.
۲ کامل کن: کامل کردن کلمات و جملات مربوط به درس، کامل کردن جدول مربوط به حرف
۳ جمله سازی: جمله سازی دربارهٔ تصاویر، جمله سازی دربارهٔ کلمات مطرح شده
۴ کلمه سازی: ساختن کلمات مربوط به درس
۵ وصل کردن: وصل کردن کلماتی که (ِا) مالکیت دارند. مانند: آبِ صاف و وصل کردن سیلاب ها و ساختن کلمه ها
۶ نوشتن پنج چیز که در دریا وجود دارد
۷ تشخیص جمله ها به فعل مناسب
۸ پاسخ به پرسش های مطرح شده با توجّه به تصویر

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.