مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس هفتم فارسی اول ابتدایی استخر گوش شنوا

0

اهداف درس هفتم فارسی اول ابتدایی استخر گوش شنوا

١ معرفی صدا و نشانهٔ (ِا ه ه ) و (ش ش)
٢ تشخيص صدای (ِا ه ه) و (ش ش) در اوّل، وسط و آخر کلمات
٣ توانايی خواندن و نوشتن کلمات با حروف خوانده شده
٤ آشنايی با استخر و شنا
٥ رعايت نکاتی ايمنی در ورزش ها به خصوص شنا
٦ آشنايی با اعضای مختلف بدن مثل گوش، چشم و… و راه های مراقبت از آنها

ابزار آموزشی:
کارت های تصويری، جدول الفبا، کارت نشانهٔ (ِا ِ ه ه)، تصوير فردی که
(ِا ِ ه ه) را تلفظ می کند، ماژيک، تختهٔ سفيد، حروف برجسته و بريده شدهٔ نشانه های خوانده شده،گردن بندهای ترکيبات (با بَ بِ به؛ دا دَ دِ ده؛ سا سَ سِ سه ؛ ما مَ مِ مه) و روزنامه

کتاب دیکته شب اول ابتدایی

کتاب دیکته ی شب اول ابتدایی

مشاهده

آموزش درس هفتم فارسی اول ابتدایی استخر گوش شنوا:

به يکی از روش های درس اوّل يا روش ابتکاری ديگر

مفاهيم پيشنهادی برای طراحی جورچين درس (اِ ِ ه ه)

١ استخری بزرگ که بچّ هها در آن مشغول شنا و بازی هستند و نرد ههای کنار آن مشخص است.
٢ خانه ای که پنجرهٔ آن باز است و باد پرده های آن را بيرون می برد.
٣ درختانی پر از ميوه که باد ميوه های آن را روی زمين ريخته است.
٤ چند جوجه زير درختان ميوه مشغول خوردن دانه هستند.
٥ چند کودک مشغول توپ بازی و يک پنجره ای که شيشهٔ آن با توپ شکسته است.

مفاهيم پيشنهادی برای طراحی جورچين درس (ش ش)

١ کودکی که از چشمانش اشک می ريزد. (گريه می کند)
٢ کودکی با انگشت خود رنگ را برمی دارد و نقّاشی می کند. (رنگ بنفش بهتر است)
٣ پشت شيشهٔ طلا فروشی چند انگشتر و گوشواره قرار دارد.
٤ کودکی در حال شانه کردن موهای دوستش است.
٥ کودکی که گوش خود را با گوش پاک کن تميز می کند.

فعّاليّت های درس هفتم فارسی اول ابتدایی استخر گوش شنوا

١ گوش کن و بگو: آشنايی با کلماتی که صداهای (ِا) و(ش)
٢ ببين و بگو: آشنايی با زندگی پرندگان از تشکيل تخم تا تولد جوجه
تصوير پرندگانی که در حال درست کردن لانه هستند.
پرندگان در لانه منتظر بيرون آمدن جوجه ها از تخم هستند.
جوجه ها به دنيا می آيند و پدر و مادرشان به آنها غذا می دهند.
پدر و مادر پرواز جوجه هايشان را تماشا می کنند.
٣ بگرد و پيدا کن: پيدا کردن کلمه هايی با صداهای (ِا) و شناخت اعضای بدن
٤ به دوستانت بگو: آشنايی با ميوه های محل زندگی فرد، بيان احساسات بهداشت فردی
٥ بازی: ماهی گيری با آهنربا از کلمات خوانده شده
٦ کتاب خوانی: خواندن کتاب

فعّاليّت های کتاب نوشتاری درس هفتم فارسی اول ابتدایی استخر گوش شنوا

١ بنويس: نوشتن کلمه ها و جمله هايی با صداهايی (ِا) و (ش) به کار رفته است.
٢ کامل کن: کامل کردن کلمه ها، نوشتن نام تصاوير، بخش و صداکشی در جدول، کامل کردن کلمه ها با کمک تصاوير
٣ جمله سازی: ساختن جمله برای تصاوير مختلف و با کلمات مختلف
٤ ترکيب صامت و مصوت در جدول
٥ وصل کردن: ارتباط کلمه ها به وسيلهٔ (ِ)
نقش نمای اضافی مثل آب شور
٦ تشخيص و نوشتن نشانه های اوّل تصاوير مختلف
٧ کلمه سازی
٨ رنگ آميزی

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.