مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس هفتم علوم اول ابتدایی زمین خانه ی سنگی ما

0 ۲,۷۱۶

درس هفتم علوم اول ابتدایی زمین خانه ی سنگی ما در یک نگاه

در این درس دانش آموزان با مشاهده، جمع آوری اطلاعات، گفت و گو کردن و فعالیت های گروهی پی می برند

که در بیشتر نقاط زمین سنگ وجود دارد. آنان موارد استفاده از سنگ ها را فهرست کرده

و با درک چگونگیتغییرات سنگ ها آنها را بر اساس تغییراتشان طبقه بندی می کنند.

 

اهداف /پیامد ها درس هفتم علوم اول ابتدایی زمین خانه ی سنگی ما

در پایان این درس انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:

سطح ١ محل هایی که در آن جا سنگ یافت می شود را شناسایی کرده

و موارد استفاده از آنها و نیز بعضی از روش های تغییرات سنگ ها را شرح دهند.

سطح 2 با بررسی و مطالعه ی محیط اطراف خود، مکان هایی که در آن سنگ ها به فراوانی یافت می شوند

وموارد استفاده از سنگ ها را شناسایی و با مشارکت سایر دانش آموزان سنگ های جمع آوری شده راطبقه بندی کنند.

سطح 3 با مشاهده ی سنگ ها آنها را براساس موارد استفاده، جنس ، رنگ، تغییراتطبقه بندی کنند

و موارد استفاده برخی از آنها را در محیط زندگی گزارش کنند.

نکات آموزشی و فعالیت های پیشنهادی

 

سنگ ها پس از تغییر چه می شوند؟

١ از دانش آموزان بخواهید آب و سنگ هارا داخل قوطی بریزند و در قوطی را محکم ببندند.

قوطی را به شدت تکان دهند،

سپس پارچه را روی ظرف شیشه ای با نخ محکم ببندند حال در قوطی را باز کنند،

ابتدا سنگ ها را با دست خارج کنند و بعد آبقوطی را روی پارچه بریزند.

به آنها فرصت دهید در مورد تغییرات سنگ ها گفت وگو کنند.

انتظار می رود همه آنان متوجه شده باشند که خرده سنگ ها از ساییده شدن سنگ ها به وجود آمده اند.

بعضی از دانش آموزان می توانند بین این آزمایش و اتفاقاتی که در طبیعت برای سنگ ها رخ می دهد ارتباط دهند.

برخی از آنان می توانند یک رابطه ی منطقی میان عامل تغییر (نیروی انسانی و نیروی رود)،(قوطی و رودخانه) در تغییر سنگ (طبیعت و قوطی) را کشف کنند.

به هنگام ریختن آب روی پارچه توجه داشته باشید که اغلب قوطی های فلزی موجود دارای لبه ای هستند

که ممکن استذرات ریز خرد شده در پشت لبه قرار بگیرند و خارج نشوند.

در این فعالیت عامل مهم انرژی است.

ولی چون دانش آموزان سال اولبا مفهوم انرژی آشنایی ندارند، بیشتر از عامل تغییر یا نیروی آدم یا نیروی رود استفاده کنید.

از پارچه ی سفید استفاده کنید تا ذرات بهتر دیده شوند.

اصطلاح رودخانه، برای محلی به کار می رود که ممکن است آب از آن عبور کند.

رود فقط به آبی گفته می شود که از داخل رودخانه عبور می کند.

برخی دانش آموزان ممکن است قوطی را به جای رودخانه و آب داخل آن را رود فرض کنند

و سنگ ها هم بر اثر غلتیدندر داخل رودخانه و تماس و ضربه زدن به هم از شکل لبه دار و تیز به قطعاتی گرد و صاف تبدیل شوند.

احتمالاً فقط تعداد کمی ازدانش آموزان می توانند به این پاسخ برسند

و از همه انتظار نمی رود. این فعالیت برای پرورش مهارت مشاهده و تفسیر مشاهدات مفید است.

 

برای ساخت یک ساختمان دو طبقه چه سنگ هایی لازم است؟

انتظار می رود همه ی دانش آموزان لیستی از سنگ هایی که در این نوع ساختمان استفاده می شود را تهیه کنند

و اغلب می توانند علاوه بر فهرست سنگ ها از موادی که از سنگ به دست می آید و در این ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد نیز نام ببرند.

اگر گفت و گو ادامه پیدا کند و شما اجازه دهید آنان اطلاعاتشان را وسیع تر کنند

و در جلسه های بعد ارایه دهند برخی ممکن است

حتی نام بعضی از وسایل و ابزارهاییرا که از سنگ ساخته می شود هم ذکر کنند.

در این فعالیت نام بردن نوع سنگ (گرانیت، مرمر و…) به هیچ عنوان مورد نظر نیست و منظور محل هایی است که به سنگ نیازدارد

مثلاً به کار بردن قلوه سنگ و شن در زیر سازی ساختمان، در روستاها سنگ برایدیوار، در شهرها سنگ برای روکار

ساختمان، سنگ برای کف، سنگ برای پله و…

 

 نمونه هایی از سنگ هایی که در محل زندگی درس هفتم علوم اول ابتدایی 

مجموعه سنگ ها را در اختیار آنها قرار داده و از آنها بخواهید سنگ ها را طبقه بندی کنند.

در این فعالیت انتظار می رود همه ی دانش آموزانسنگ ها را از نظر رنگ یا شکل ظاهری به دو گروه طبقه بندی کنند.

بنابراین در مورد دانش آموزانی که قادر به این طبقه بندی نیستند صبور باشید

و فرصتی فراهم کنید تا ضمن گفت وگو با هم گروه ها یا دانش آموزان دیگر طبقه بندی را انجام دهند.

احتمال می روداغلب دانش آموزان بتوانند سنگ ها را از نظر استحکام و سختی هم طبقه بندی کنند.

اما فقط اندکی از دانش آموزان ممکن است بهکمک وسیله ای مثلاً یک میخ، سنگ ها را به دو گروه،

آنهایی که از میخ خط برمی دارند و آنهایی که میخ نمی تواند به آنها خط بیاندازدطبقه بندی کنند.

هم چنین ممکن است تعداد کمی به اجزای تشکیل دهنده ی سنگ ها اشاره کنند

آنهایی که از ذره های مختلف تشکیلشده اند و آنهایی که همه ی ذرات یک رنگ دارند.

بدیهی است در تمام این موارد شما نقش یک تسهیل کننده ی یادگیری را دارید

که فرصت می دهید دامنه ی مشاهدات دانش آموزان به تدریج وسیع تر شود تا پاسخ ها را خود پیدا کنند

نمونه هایی که دانش آموزان ارایه می دهند تابع محیط زندگی آنان است.

برای مثال در یک روستای واقع در استان های کناریدریای مازندران ممکن است بسیار مختصر و در یک شهر بزرگ (مثل تهران) بسیار گسترده باشد.

 

در کارخانه های مختلف از سنگ مواد گوناگونی درست می کنند

توجه داشته باشید که فقطبه مراحل کلی، مثل استخراج معدن، حمل مواد، تغییر مواد و محصول اشاره شود کافی است.
ممکن است برخی از دانش آموزانبه مراحلی مانند جداسازی، ذوب، قالب گیری و… اشاره کنند.
باید توجه داشته باشید موادی مانند سیمان، آهک، گچ، آهن و…
همگی از سنگ به دست می آیند انتظار می رود بیشتر دانش آموزان به این مواد اشاره کنند.
تعداد معدودی ممکن است به رنگ، مس،آلومینیم، سرامیک، شیشه، اشاره کنند،
قسمت فلزی بیل، کلنگ، چرخ دستی و… که از آهن درست شده اند را با کمی کمک تقریباًهمه ی دانش آموزان باید فهرست کنند.
جرثقیل، سیم برق، دریل، ماله، اره و… وسایلی هستند که تعداد کم تری به آنها اشاره خواهندکرد.

سنگ های زمین ما همیشه در حال تغییرند

هوا، آب، نیروی جاذبه، امواج، باد و یخ همگی بر تغییرات طبیعی سنگ هادخالت دارند،
در این فعالیت همه ی دانش آموزان حداقل باید به آب اشاره کنند.
از بیشتر دانش آموزانی که در نزدیک دریا زندگی می کنند انتظار می رود به نقش امواج دریا هم اشاره کنند.
هوا، باد و یخ از مواردی است که احتمالا فقط برخی از دانش آموزان به آن اشاره خواهند کرد.
در صورتی که بین این فعالیت و فعالیت استفاده از سنگ ها در ساختمان ارتباط برقرار کنید
احتمالاً آنها به مواردی از تأثیر اقدامات انسان بر تغییر سنگ ها اشاره خواهند کرد.

سنگ ها پس از تغییر چه می شوند؟

سعی کنید برای این فعالیت سنگ هایی را انتخاب کنید که کمی سست باشند و یا دارای لبه های تیزی باشند
با انجام این فعالیت و فعالیت درس آب تقریباً همه ی دانش آموزان باید به این نتیجه برسند که سنگ ها تخریب می شوند
و به ذرات ریزی تبدیل می شوند.
بیشتر دانش آموزان به این نتیجه برسند که جنس و رنگ سنگ ها در رنگ خاک ها تأثیردارند.
برخی از دانش آموزان نیزبه عوامل انسانی در تغییر سنگ ها اشاره خواهند کرد.
توجه داشته باشید که: درفعالیت سنگ ها بسیار متفاوت اند.
نام علمی سنگ ها یا چگونگی به وجود آمدن آنها یعنی رسوبی، آذرین، دگرگونی در هیچ یک از فعالیت ها مورد نظر نیستند.
فقط دانش آموزان سنگ ها را براساس رنگ و شکل ظاهری و حتی بزرگی طبقه بندی می کنند.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.