مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس هشت علوم دوم ابتدایی بسازیم و لذّت ببریم

0

درس هشت علوم دوم ابتدایی بسازیم و لذّت ببریم در یک نگاه

دانش آموزان پس از آشنایی اولیه با ابزارهای گوناگون و استفاده مناسب از آنها نسبت به ساخت کاردستی های متنوع، اقدامخواهند نمود

این ابزارها را به کار گرفته و فواید استفاده از فناوری را تجربه و باور می کنند.

کتاب سوالات درس به درس با پاسخ علوم دوم ابتدایی

جزوه سوالات درس به درس با پاسخ علوم دوم ابتدایی

مشاهده

اهداف/ پیامدها درس هشت علوم دوم ابتدایی بسازیم و لذّت ببریم

در پایان این درس انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:

۱ بتوانند برای ساختن نمونه ای از یک چیز تصمیم بگیرند.

خواه ابتدا شیئی را ببینند و بعد به دنبال مواد لازم بگردند و خواه ابتدا ماده ای را ببینند و شباهت بین آن و شیئی را بیابند و تصمیم به ساخت بگیرند.

دانستنی ها درس هشت علوم دوم ابتدایی بسازیم و لذّت ببریم

می توانید با تدارک یک کمد در کلاس، دست ساخته های بچه ها را در معرض نمایش قرار دهید

تا زمینهٔ فعال کردن ذهن دانش آموزان فراهم گردد (ویترین های شیش های خارج از کلاس هم مناسب است).

از طرفی قرار گرفتن جامدادی روی میز معلم که به دست وی و از مواد دور ریختنی ساخته شده، راه را برای اقدام های جدی تر بچه ها باز می کند.

به خاطر داشته باشید هرگونه قضاوت معلم در مورد زیبایی، درستی و یا کیفیت ساخت کارهای بچه ها منجر به کاهش سطح انگیزش عده ای می گردد

و عدم توانایی را به آنها القا می کند. بهتر است با طرح سؤال هایی مانند زیر از این مشکل جلوگیری شود:

۱ چگونه به فکر ساختن این کاردستی افتادی؟
۲ در زمان ساختن چه احساسی داشتی؟
۳ در ذهن خود چه چیزی را مجسم کردی که مدل آن را بسازی؟
۴ پس از پایان کار چه احساسی پیدا کردی؟
۵ در آینده چه چیزی می خواهی بسازی؟

نکات آموزشی و فعالیت های پیشنهادی درس هشت علوم دوم ابتدایی بسازیم و لذّت ببریم

زمان لازم برای بررسی دست ساخته های بچه ها در کلاس را ایجاد کنید و با فرصت دادن به آنها برای توضیح کار خود،اعتمادبه نفس لازم را در آنها تقویت نمایید.

با طرح سؤال می توانید از آنها برای حل مشکلات راه حل بخواهید که نتیجهٔ آن ساخت مدلی از یک وسیله باشد

با نشان دادن یک مادهٔ دور ریختنی در کلاس بپرسید:

اگر شما چنین چیزی را پیدا کنید، چه چیزهایی با آن می توانید بسازید. به نظرات همهٔ بچه ها گوش کنید ولی در مورد هیچ یک قضاوت ننمایید.

فقط بپرسید: دیگه چی؟

در مورد اینکه چگونه می خواهید آن را تغییر دهید می توانید بپرسید:

با چی می خواهی ببُری؟ با چی می خواهی وصل کنی؟ با
چی می خواهی بکِشی؟ و …

نگویید غلط است، بگویید می توانی توضیح دهی چطور؟

چه ابزارهایی به کار بردی؟

چه ابزار دیگری م یتوانی به کار ببری؟

اگر از این وسیله بخواهیم به مقدار زیاد تولید کنیم چه ابزاری را پیشنهاد می کنی؟

سپس از بقیه بپرسید شما هم همین ابزار را انتخاب م یکردید یا خیر؟ چرا؟

فضای زمان انسان های نخستین را تصور کنید و در شرایط خاصی که آنها داشته اند بچه ها را قرار دهید

سپس بگویید:

اگر شمادر آن زمان بودید؟

این مشکل را چگونه حل می کردید؟

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.