مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس هجدهم فارسی اول ابتدایی نشانهٔ (ع ) و (ث )

0 ۲,۸۷۲

اهداف درس  هجدهم فارسی اول ابتدایی علی و معصومه مثل خورشید

۱ آموزش صدا و نشانهٔ ( ع) و ( ث)

۲ برقراری روابط عاطفی و اجتماعی

۳ تشخیص نشانهٔ ( ع) و ( ث) در اوّل، وسط و آخر کلمات

۴ توانایی خواندن و نوشتن کلمات با حروف خوانده شده

۵ تقویت روحیّهٔ رفتار مناسب با دیگران

۶ تقویت روحیّهٔ احترام به معلّم و دوستان

۷ تقویت روحیّهٔ نظم در کارها

٨ توجه به روز و شب به عنوان مظاهر خلقت خداوند

٩ توجه به تفاوت روز و شب

١٠ آشنایی با نور ماه که به آن مهتاب می گویند.

 

آموزش شکل و صدای (ع)  بچه های خوب:

فعّالیّت ۱
الف) مفاهیم درس را با شیوه های متنوّع در کلاس مشخّص می کنیم و کلمات کلیدی درس مثل:

علی، معلّم، شروع، بعد جمع و عزیز روی تابلو نوشته می شود.

تصویرهای پیشنهادی:
۱ خواهر و برادری در پارک بازی می کنند.

۲ از سرسره بالا می روند.

۳ دختر جلوی سرسره زمین می خورد.

۴ برادر دست خواهرش را می گیرد و او را بلند می کند.

ب) معلّم از تصاویر بالا به عنوان جورچین نیز می تواند استفاده کند.

فعّالیّت ۲: آموزگار با یکی از دانش آموزان از روی درس می خواند و اگر لازم بود، بقیّه تکرارمی کنند.

سپس، از دانش آموزان می خواهد که شکل صدای جدید را در کلمات درس پیدا کنند.

این کلمات عبارت اند از: علی، بعد، جمع، معلّم، شروع، عزیز، معصومه

فعّالیّت های درس هجدهم فارسی اول ابتدایی نشانهٔ (ع ) و (ث )

۱ گوش کن و بگو: آشنایی با آداب معاشرت، رعایت

ادب و احترام و پاسخ پرسش های مطرح شده در درس و درک مطلب

۱ علی و معصومه وقتی به جایی وارد می شوند، چه می کنند؟ اوّل در می زنند، سلام می کنند و…

۲ چه چیزهایی باعث روشن شدن زمین می شوند؟ نور خورشید، ماه و…

۲ ببین و بگو: بیان تصاویری که دارای صدای (ع) و (ث) هستند مانند عینک، عروسک، دست کثیف ثانیه شمار

تصویر ۱ عینک (آشنایی با فایده های عینک، موارد استفاده از عینک، انواع عینک:آفتابی، طبّی و…)

تصویر ۲ عروسک (آشنایی با وسایل بازی )

تصویر ۳ دست کثیف (اهمیت رعایت بهداشت فردی)

تصویر ۴ ثانیه شمار (آشنایی با ساعت و عقربه ها، اهمیت زمان و…)

نکته: معلّم کلمات استخراج شده از تصاویر را روی تابلو بنویسد.

۳ بگرد و پیدا کن: پیدا کردن کلماتی که نشانه های (ع) و (ث) هستند

۴ به دوستانت بگو: بیان احساسات درونی

۱ برای اینکه بزرگترها را خوشحال کنی، چه کار می کنی؟ به آنها سلام می کنم، به آنها


۵ نمایش: کارهای کلاس و آموزگار به صورت نمایشاجرا می شود.

معلّم می تواند از رفتار بچّه ها (معلّم بازی)، به بررسی کار معلّمی خود بپردازد و از زاویهٔ نگاه دانش آموزان، عملکرد خود را ارزیابی کند.

۶ کتاب خوانی:
یک نفر به صورت داوطلب کتابی را که هفتهٔ پیش خوانده شد، برای دیگران
تعریف می کند. بهتر است:

۱ سؤالاتی از کتاب مطرح شود .

۲ چند نفر، هرکدام بخشی از کتاب را تعریف کند.

۳ هر یک از دانش آموزان، داستان را به شکل دیگری تمام کند.
 

فعّالیّت های کتاب نگارش درس هجدهم فارسی اول ابتدایی نشانهٔ (ع ) و (ث )

۱ بنویس: نوشتن کلمه ها و جمله های مربوط به درس.
۲ کامل کن: کامل کردن جملات مربوط به درس و کامل کردن جملات به کمک تصویر
۳ جمله سازی: جمله سازی دربارهٔ تصویرها و کلمات
۴ مرتّب کردن: مرتّب کردن کلمات مطرح شده در ساختن جملهٔ مناسب

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.