مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس نوزدهم فارسی اول ابتدایی حلزون نشانه ح

0 ۴,۷۷۱

اهداف درس نوزدهم فارسی اول ابتدایی حلزون نشانه ح

١ آموزش صدا و نشانهٔ (ح ح)

٢ تشخیص نشانهٔ (ح ح) در کلمات مختلف

٣ توانایی خواندن و نوشتن کلمات خوانده شده

۴ آشنایی با زندگی حلزون

 

 آموزش شکل و صدای ح ح (حلزون)

فعالیت ۱

الف) مفاهیم درس را با شیوه های متنوع در کلاس مشخص می کنیم و کلمات کلیدی مثل حلزون،

احساس، حرکت، حال، صبح، حیوان روی تابلو نوشته می شود.

تصویرهای پیشنهادی:

۱ حلزونی روی شاخه ای مشغول حرکت است.

۲ کودکی در حال تماشای حلزون

۳ حلزون سرش را به داخل صدفش برده.

۴ حلزون های زیادی اطراف بچّه ها را گرفته و بچّه ها ترسیده اند.

ب) معلم می تواند از تصاویر بالا به عنوان پازل استفاده کند.

فعالیت ۲: آموزگار با یکی از دانش آموزان از روی درس می خواند و اگر لازم باشد، بقیّه تکرارمی کنند.

سپس از دانش آموزان می خواهد که شکل صدای جدید را در کلمات درس پیدا کنند.

این کلمات عبارتند از: حلزون، احساس، حرکت، حال، صبح، حیوان.

فعالیت های درس نوزدهم فارسی اول ابتدایی حلزون نشانه ح

١ گوش کن و بگو: پاسخ پرسش های مطرح شده در درس (درک مطلب)

۱ بدن حلزون چگونه است؟ نرم و چسبناک است.

۲ وقتی حلزون می ترسد به کجا می رود؟ درون صدفش که به پشتش چسبیده است.

۳ حلزون چگونه راه برگشت خود را پیدا می کند؟ از اثرش که روی زمین و چیزهای دیگر
می ماند.

٢ ببین و بگو: بیان تصاویری که دارای صدای (ح ح) می باشند مانند:

(حوله، تمساح، حمام، ساحل)

تصویر ۱ حوله (توجّه به سلامت و بهداشت، استحمام، حولهٔ شخصی و …)

تصویر ۲ تمساح (آشنایی با حیوانات و تنوّع در مخلوقات الهی)

تصویر ۳ حمّام با دوش (توجّه به بهداشت و نقش آن در سلامتی)

تصویر ۴ ساحل (توجّه به دریا و فایدهٔ آن و زیبایی های آفرینش)

نکته: بهتر است معلّم کلمات استخراج شده از تصاویر را (خودش یا دانش آموزان) روی تابلوبنویسند.کلماتی را که خود یا دانش آموزان از تصاویر استخراج می کنند.

٣ بگرد و پیدا کن: پیدا کردن کلماتی که دارای صدای (ح ح) و (ه )هستند.

۱ سه کلمه از درس پیدا کن که شکل (ه ) داشته باشد. هزاران، همه، همین، هرچیز،آنها و…

۲-کلمه هایی که شکل (ح ح) داشته باشد؛ مانند: حلزون، احساس، حرکت، حال، صبح،حیوان و…

۴ به دوستانت بگو: بیان کردن حالت دفاعی حیوانات هنگام خطر و ترس
و بیان اطلاعات دانش آموزان دربارهٔ حیوانات

۱ حیواناتی مانند جوجه تیغی ولاک پشت هنگام ترس چه کارمی کنند؟ جوجه تیغی، تیغ پرتمی کند وخودش را گرد می کند .لاک پشت درلاک خود پنهان می شود.

۲ نام بردن حیواناتی مثل حلزون که بدنی نرم دارند .مانند کرم، مار و…

۵ نمایش: نمایش نوع حرکت جانوران

نام بردن حیوان مورد علاقه وتقلید حرکت آن . معلّم کوشش کند که این حیوانات رادسته بندی کند مثلاً حیوانات خانگی، جنگلی، پرنده ها و…

۶ کتاب خوانی: بیان علاقه کودک نسبت به کتاب خوانده شده
وشخصیّت های داستان

بهتر است معلم بپرسد: از چه چیزهایی لذت بردی؟ داستان، نام ها، شکلکتاب و… .

پ
7باهم بخوانیم

برای این درس، شعر کوتاهی انتخاب و درکلاس خوانده شود.(شعر باید مورد علاقه بچّه ها باشد و از شعر شاعران منطقهٔ خود نیز درصورت امکان استفاده شود و…).

 

فعالیت های کتاب نگارش درس نوزدهم فارسی اول ابتدایی حلزون نشانه ح

١ بنویس: نوشتن کلمه ها و جمله های مربوط به درس

٢ کامل کن: کامل کردن جدول حروف و ساختن کلمه، کامل کردن جملات با کلمات مناسب

٣ جمله سازی: جمله سازی دربارهٔ تصویرها و کلمات

۴ نوشتن: نوشتن نام تصاویر

 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.