نصب اپلیکیشن


۱ - در قسمت پایین روی دکمه Share بزنید.

۲ - در منوی باز شده بروی، گزینه Add to Home Screen را انتخاب کنید.

Add

۳ - در مرحله بعد در قسمت بالا روی Add بزنید

مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس نوزدهم فارسی اول ابتدایی حلزون نشانه ح

0

اهداف درس نوزدهم فارسی اول ابتدایی حلزون نشانه ح

١ آموزش صدا و نشانهٔ (ح ح)

٢ تشخيص نشانهٔ (ح ح) در کلمات مختلف

کتاب دیکته شب اول ابتدایی

کتاب دیکته ی شب اول ابتدایی

مشاهده

٣ توانايی خواندن و نوشتن کلمات خوانده شده

٤ آشنايی با زندگی حلزون

 

 آموزش شکل و صدای ح ح (حلزون)

فعاليت ۱

الف) مفاهيم درس را با شيوه های متنوع در کلاس مشخص می کنيم و کلمات کليدی مثل حلزون،

احساس، حرکت، حال، صبح، حيوان روی تابلو نوشته می شود.

تصويرهای پيشنهادی:

۱ حلزونی روی شاخه ای مشغول حرکت است.

۲ کودکی در حال تماشای حلزون

۳ حلزون سرش را به داخل صدفش برده.

۴ حلزون های زيادی اطراف بچّه ها را گرفته و بچّه ها ترسيده اند.

ب) معلم می تواند از تصاوير بالا به عنوان پازل استفاده کند.

فعاليت ۲: آموزگار با يکی از دانش آموزان از روی درس می خواند و اگر لازم باشد، بقيّه تکرارمی کنند.

سپس از دانش آموزان می خواهد که شکل صدای جديد را در کلمات درس پيدا کنند.

اين کلمات عبارتند از: حلزون، احساس، حرکت، حال، صبح، حيوان.

فعاليت های درس نوزدهم فارسی اول ابتدایی حلزون نشانه ح

١ گوش کن و بگو: پاسخ پرسش های مطرح شده در درس (درک مطلب)

۱ بدن حلزون چگونه است؟ نرم و چسبناک است.

۲ وقتی حلزون می ترسد به کجا می رود؟ درون صدفش که به پشتش چسبيده است.

۳ حلزون چگونه راه برگشت خود را پيدا می کند؟ از اثرش که روی زمين و چيزهای ديگر
می ماند.

٢ ببين و بگو: بيان تصاويری که دارای صدای (ح ح) می باشند مانند:

(حوله، تمساح، حمام، ساحل)

تصوير ۱ حوله (توجّه به سلامت و بهداشت، استحمام، حولهٔ شخصی و …)

تصوير ۲ تمساح (آشنايی با حيوانات و تنوّع در مخلوقات الهی)

تصوير ۳ حمّام با دوش (توجّه به بهداشت و نقش آن در سلامتی)

تصوير ۴ ساحل (توجّه به دريا و فايدهٔ آن و زيبايی های آفرينش)

نکته: بهتر است معلّم کلمات استخراج شده از تصاوير را (خودش يا دانش آموزان) روی تابلوبنويسند.کلماتی را که خود يا دانش آموزان از تصاوير استخراج می کنند.

٣ بگرد و پيدا کن: پيدا کردن کلماتی که دارای صدای (ح ح) و (ه )هستند.

۱ سه کلمه از درس پيدا کن که شکل (ه ) داشته باشد. هزاران، همه، همين، هرچيز،آنها و…

۲-کلمه هايی که شکل (ح ح) داشته باشد؛ مانند: حلزون، احساس، حرکت، حال، صبح،حيوان و…

٤ به دوستانت بگو: بيان کردن حالت دفاعی حيوانات هنگام خطر و ترس
و بيان اطلاعات دانش آموزان دربارهٔ حيوانات

۱ حيواناتی مانند جوجه تيغی ولاک پشت هنگام ترس چه کارمی کنند؟ جوجه تيغی، تيغ پرتمی کند وخودش را گرد می کند .لاک پشت درلاک خود پنهان می شود.

۲ نام بردن حيواناتی مثل حلزون که بدنی نرم دارند .مانند کرم، مار و…

٥ نمايش: نمايش نوع حرکت جانوران

نام بردن حيوان مورد علاقه وتقليد حرکت آن . معلّم کوشش کند که اين حيوانات رادسته بندی کند مثلاً حيوانات خانگی، جنگلی، پرنده ها و…

٦ کتاب خوانی: بيان علاقه کودک نسبت به کتاب خوانده شده
وشخصيّت های داستان

بهتر است معلم بپرسد: از چه چيزهايی لذت بردی؟ داستان، نام ها، شکلکتاب و… .

پ
۷باهم بخوانيم

برای اين درس، شعر کوتاهی انتخاب و درکلاس خوانده شود.(شعر بايد مورد علاقه بچّه ها باشد و از شعر شاعران منطقهٔ خود نيز درصورت امکان استفاده شود و…).

 

فعاليت های کتاب نگارش درس نوزدهم فارسی اول ابتدایی حلزون نشانه ح

١ بنويس: نوشتن کلمه ها و جمله های مربوط به درس

٢ کامل کن: کامل کردن جدول حروف و ساختن کلمه، کامل کردن جملات با کلمات مناسب

٣ جمله سازی: جمله سازی دربارهٔ تصويرها و کلمات

٤ نوشتن: نوشتن نام تصاوير

 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.