مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس شانزدهم فارسی اول ابتدایی نشانهٔ تشديد

0

اهداف درس شانزدهم فارسی اول ابتدایی در بازار

۱ آموزش نشانهٔ (ّ )

۲ تشخيص نشانهٔ تشديد (ّ) در کلمات مختلف

کتاب دیکته شب اول ابتدایی

کتاب دیکته ی شب اول ابتدایی

مشاهده

۳ توانايی خواندن و نوشتن کلمات با حروف خوانده شده

۴ آشنايی با بازار و مشاغل مختلف

۵ تقويت روحيّهٔ سپاس گزاری و احترام متقابل به يکديگر

 

 آموزش شکل و صدای (در بازار)

 فعّاليّت ۱
الف) در قالب داستانی، مفاهيم درس را در کلاس مشخّص می کنيم و هر جا به کلمات کليد و اصلی درس مثل: دکّان، نجّاری، کفّاشی، نجّار، قنّادی و تشکّر رسيديم،

آن کلمه ها را يکی يکی معلّم يا دانش آموزان روی تابلو می نويسند.

ب) در جريان فعّاليّت، معلّم دانش آموزان را به مفاهيم درس هدايت می کند.

مثلاً چند تصويرمرتبط به هم در مورد درس را در اختيار گروه ها می گذارد تا آنها را مرتّب کنند و در مورد آن، داستانکوتاهی بسازند.

سپس نمايندهٔ هر گروه آن را برای کلاس تعريف کند و معلّم نيز ضمن فعّاليّت دان ش آموزان اشکالات تلفّظی آنها را برطرف می کند

گاهی به آنان کمک می کند کلمات جديد درس را در گروه بنويسند

و از روی درس در گروه بخوانند و در آخر، نتيجهٔ فعّاليّت را در کلاس ارائه کنند.

تصوير های پيشنهادی
۱ پدر با پسرش به بازار می روند.

۲ از دکّان نجّاری ميخ و تخته می خرند.

۳ پدر به پسر کمک می کند تا ميز بسازد.

۴ پسر ميز را رنگ می زند.

ج ) معلّم از تصاوير بالا به عنوان پازل نيز می تواند استفاده کند.

فعّاليّت ۲: آموزگار با يکی از دانش آموزان از روی درس می خواند و اگر لازم بود، بقيّه تکرار می کنند.

سپس از دانش آموزان می خواهد که شکل صدای جديد را در کلمات درس پيدا کنند.

اين کلمات عبارت اند از: دکّان، نجّاری، کفّاشی، نجّار، قنّادی، تشکّر و…

 

فعّاليّت های درس شانزدهم فارسی اول ابتدایی نشانهٔ تشديد

۱ گوش کن و بگو: آشنايی با بازار و مشاغل مختلف آن (کفّاشی، قنّادی و…)

۱ مادر پارچهٔ چادر نماز را از کجا خريد؟ بازار

۲ مادر چه جاهايی را به دخترش نشان داد؟ فروشگاه ها و دکّان ها مثل نجّاری و…

۳ مادر از کجا شيرينی خريد؟ قنّادی

۲ ببين و بگو: معرفی مشاغل معلّمی، نجّاری، نقّاشی،بنّايی

تصوير ۱ نجّار در حال کار ( آشنايی با شغل نجّاری و وسايل لازم و محصولات )

تصوير ۲ نقّاش در حال کار ( آشنايی با شغل نقّاش و وسايل لازم و محصولات )

تصوير ۳ معلّم در حال تدريس کردن ( آشنايی با کار و وسايل شغل معلمی)

تصوير ۴ بنّا در حال کار ( آشنايی با شغل بنّايی و وسايل لازم )

۳ بگرد و پيدا کن: پيدا کردن کلماتی که در آنها نشانهٔ تشديد (ّ ) است.

۱ کلمه هايی که« تشديد » دارند. اشاره به هر کلمه که داخل درس می باشد. مانند دکّان، نجّاری، تشکّر

۲ چيزهايی که پوشيدنی و خوردنی هستند. چادر، شيرينی و…

۴ به دوستانت بگو: توصيف فروشگاه هايی که تاکنون ديده است و نام بردن افرادی که بايد از آن ها تشکر کرد.

۱ چه دکّان ها و فروشگاه هايی ديده ايد؟ (با استفاده از محل زندگی کودک، شغل پدر و مادر و…)

۲ از چه کسانی بايد تشکّر کنيم؟ معلّم دانش آموزان را به ارزش کارهای ديگران و نحوهٔ تشکّر کردن و اينکه چرا بايد تشکّر کرد راهنمايی می کند.

۵ بازی: ساختن کلمات به وسيلهٔ کارت های حروف الفبا
(هدف درس، مرور حروف الفبای خوانده شده است).

 

فعّاليّت های کتاب نگارش درس شانزدهم فارسی اول ابتدایی در بازار

۱ بنويس: نوشتن کلمه ها و جمله های مربوط به درس.
۲ کامل کن: کامل کردن کلمات، جملات و نوشتن نام تصاوير
۳ جمله سازی : جمله سازی با کلمات، جمله سازی دربارهٔ تصاوير و مرتب کردن کلمه های به هم ريخته
۴ جواب بده: پاسخ پرسش ها با توجّه به تصاوير

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.