مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس سیزدهم فارسی چهارم ابتدایی لطف حق

0

اهداف درس سیزدهم فارسی چهارم ابتدایی لطف حق

۱) آشنایی با شاعر بزرگ ایران
۲) افزایش درک متن
۳) گسترش واژگان با فرایند واژ ه سازی«تکرار»
۴) تقویت درک دیداری و سخنوری
۵) آشنایی با نشان ههای ساختار بلاغی متن مانند«بعد، سپس»
۶) تثبیت یادگیری بند مقدمه و بندهای بدنه

واژه آموزی درس سیزدهم فارسی چهارم ابتدایی لطف حق

یکی از فرایندهای واژه سازی در زبان فارسی “تکرار” است؛

جزوه کامل فارسی چهارم ابتدایی درس به درس

مشاهده

در این فرایند با تکرار یک پایه یا واژه، کلمهٔ جدیدی ساخته می شود.

فرایند تکرار دو نوع دارد:
تکرار تام مانند آرام آرام، پرسان پرسان، دستی دستی
تکرار افزایشی مانند لبالب، گرداگرد، دمادم

کلماتی که در این درس آمده است حاصل فرایند واژه سازی تکرار افزوده است.
لازم به ذکر است این اطّلاعات تنها برای افزایش دانش همکاران محترم است.

املای درس سیزدهم فارسی چهارم ابتدایی لطف حق

املا: املای کلمۀ گمشده
این نوع املا در قالب یک بازی مفرّح است. ابتدا دانش آموزان کلمات مهمّ درس را روی تابلو می نویسند و همه با هم آنها را همخوانی می کنند.

سپس دانش آموزی را از کلاس خارج کرده، معلّم یکی از کلمه ها را پاک می کند.

وقتی دانش آموز به کلاس بازگشت باید کلمهٔ گمشده را پیدا کند و آن را بنویسد؛

البته صحیح نوشتن کلمه بسیار مهم است. این کار با دانش آموزان دیگر ادامه می یابد.

املا دو قسمتی

املا به صورت دو قسمتی مثل دروس قبل برگزار می گردد.

در قسمت املای تقریری می توان کلمات دارای ارزش املایی متن شعر را استخراج نموده و یک متن کوتاه ساخت و املا گفتن از خود شعر نیز بلامانع است.

قسمتی از یک متن معلّم ساخته:
«رودخانهٔ نیل همیشه طغیان، طوفان و موج را به خود دیده است، امّا ربّ جلیل با عشق و بنده پروری مسافران کشتی را به منزل رساند.لطف خدا……..  »
گاهی می توان لغات را دراختیار گروه های دانش آموزی گذاشت تا به تولید متناملا بپردازند واز همان متون در زنگ املا بهره برد .

درس سیزدهم نوشتاری چهارم ابتدایی

فعّالیت های نوشتاری  ۴: درک متن
در این درس در ادامهٔ آشنا کردن دانش آموزان با ابزارهای صوری انسجام
گزاره های متن، علائم و نشانه های ساختار بلاغی شامل روش ها و فهرست ها با تکیه بر زمان مانند: سپس و بعد معرفی می شود.

هوشیار کردن دانش آموزان نسبت به این سرنخ ها در متن باعث افزایش دقت آنها می شود و در تقویت درک متن آنها مؤثر است.

فعّالیت های نوشتاری  ۵: نگارش
این درس به تثبیت مطالب سه درس پرداخته است. در آنجا بند مقدمه و بندهای بدنه آموزش داده شد.

نکات دستوری فارسی چهارم ابتدایی

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.