مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس سوم علوم اول ابتدایی سالم باش، شاداب باش

0 ۱,۵۴۰

اهداف / پیامد ها درس سوم علوم اول ابتدایی سالم باش، شاداب باش

در پایان این درس انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:

سطح ١ موارد محدودی از عوامل مؤثر بر سلامتی را فهرست، و برخی موارد سالم و ناسالم را در آنشناسایی کرده و

جدول هفتگی که شامل برخی محورها است را تنظیم، اجرا و گزارش کنند.

سطح ٢ فهرست متنوعی از عوامل مؤثر بر سلامتی را تهیه، بسیاری از موارد سالم و ناسالم را در آن مشخص و جدول هفتگی را تنظیم، اجرا و گزارش نمایند.

سطح ٣ فهرست جامعی از عوامل مؤثر بر سلامتی را تهیه، و در دو دسته سالم و ناسالم طبقه بندی نموده، جدول

هفتگی را براساس آن تنظیم، اجرا و گزارش نمایند.

 

نکات و فعالیت های پیشنهادی درس سوم علوم اول ابتدایی سالم باش، شاداب باش

از آنجایی که این درس با زندگی دانش آموزان ارتباط مستقیم دارد

سعی شود فرصت مناسبی برای کسب تجربه دست اول توسطدانش آموزان فراهم گردد.

و والدین در مورد شیوه ی کمک به فرزندانشان (مثل تهیه فهرست و رسم جدول و…) توجیه شوند.

 

بخش اول نکات

١ در صفحه ی عنوان برخی از عوامل مؤثر در سلامتی که در این درس مورد توجه قرار گرفته اند، آمده است

ابتدا با خواندن سرود یا شعر دسته جمعی زمینه ی مشارکت دانش آموزان را فراهم آورده

از آنها بخواهید به دلخواه و بر حسب علاقه و توانایی عضو یکی از گروه های هفت گانه شوند.

برای نمونه می توانید از شعر فیلم معلم استفاده کنید و یا برحسب نیاز آن را اصلاح و تغییر دهید.

٢ برای صفحه ی ورزش و بازی از بچه ها بخواهید بر اساس امکاناتی که در اختیار دارند

حرکات ورزشی، لوازم ورزشی،روزنامه ی دیواری تصاویر ورزشی

و معرفی رشته های ورزشی با تصویر، نرمش های مناسب و… را با راهنمایی شما نمایش دهند.

٣ در صفحه ی بهداشت فردی هدف پی بردن به اهمیت استفاده از لوازم شخصی از جمله لیوان آب خوری،حوله، شانه،

مسواک، صابون و…

و به کارگیری آن در امورزندگی است. دانش آموزان شیوه ی درست مسواک زدن رابا هم تمرین کنند.

اگر برای مدرسه مقدور باشد به کمکانجمن اولیاء و مربیان بسته ی لوازم شخصی را تهیه و بهدانش آموزان هدیه دهید.

چگونگی استفاده از آب خوری مدرسه، دست شویی، شستن دست با آب و صابون ازجمله موارد دیگر است که باید به آنان آموزش داده شود.

به دانش آموزان یادآوری شود که در دین اسلام نظافت و پاکیزگی سفارش شده است

به طوری که پاکیزگی نشانه ی ایمان نامیده شده است و پاکیزگی مقدمه ی انجام اعمال عبادی است.

 

بخش دوم نکات

۴ در صفحه ی مربوط به تمیزی مدرسه مانند صفحه بهداشت فردی، از بچه های گروه بخواهید

براساساطلاعات و امکانات برنامه ای را تدوین و با راهنمایی شمااجرا کنند.

هدف اصلی این صفحه رسیدن دانش آموزان به این آگاهی است که خانه، مدرسه، اجتماع همه محل زندگی ما هستند

و تمیزی آنها و تمیز نگه داشتن آنها به سلامت همگی کمک می کند.

۵ در صفحه ی مربوط به مواد غذایی هدف به خاطر سپردن گروه های غذایی نیست.

هدف آن است که دانش آموزان بدانند برای رشد بدن، حفظ سلامتی و قوی شدن

نیاز به مصرف غذاهای متنوع در صبحانه، نهار، شام و میان وعده ها هستند. پرخوری وکم خوری هر دو مضرند.

۶ در صفحه ی مربوط به پیشگیری و مراجعه به دکتر هنگام بیماری برای کاهش ترس کودکان از دارو و آمپول

می توان با مراجعه ی دسته جمعی با دانش آموزان به یک مرکز بهداشتی درمانی زمینه ی آشتی آنها را با مراکز بهداشتی فراهم آورد.

 

بخش سوم نکات

٧ در صفحه ی مربوط به ایمنی، با همکاری بچه های گروه، مکان هایی که خطرآفرین است و باید مراقب باشند را مشخص کرده

و هنگام اجرا در کلاس با همکاری سایر دانش آموزان آنها را در خانه، مدرسه و خیابان گسترش دهید

و دانش آموزان را مسئولشناسایی و مراقبت از موارد مشابه کنید.

در صورت امکان با دانش آموزان از سازمان های مرتبط که در نزدیکی محل شما هستند

مانندمرکز هلال احمر، آتش نشانی و اورژانس بازدید کنید.

٨ در صفحه ی خواب و استراحت، درباره ی ساعت خواب و بیداری و درست خوابیدن با بچه ها گفتگو کنید.

به ویژه این که هنگام خواب نباید روی صورت خود را بپوشانند

تا اکسیژن کافی برای تنفس داشته باشند و دست ها نیز باید بیرون از پتو باشند.

 

فعالیت های پیشنهادی درس سوم علوم اول ابتدایی 

١ در جدولی ورزش و بازی هایی را که در طول یک هفته انجام می دهند، همراه با مدت زمان آن با علامت نشان دهند

و پساز مشورت با معلم خود در مورد تغییر برخی از آنها یا مدت انجام آنها تصمیم بگیرند و اجرا نمایند.

٢ جدولی برای موارد بهداشت فردی که در زندگی روزانه با آنها سروکار دارند تشکیل داده و به بررسی وضعیت خود و بهبود آن بپردازند.

٣ جدول هایی  را برای تغذیه، نقش خود در نظافت گروهی در خانه و مدرسه،

رعایت موارد ایمنی، تعداد دفعات مراجعه به پزشک و خواب و استراحت هفتگی خود با کمک معلم تهیه

و از طریق بررسی آن به بهبود وضع خود بپردازند.

۴ درباره ی وعده های غذایی در گروه مشورت و وعده غذایی مشترکی انتخاب و اجرا نمایند و تأثیر آن را بسنجند.

۵ کارهایی که برای حفظ سلامتی خوداز صبح پس از برخاستن از خواب تا شب که می خوابند انجام می دهند

را در گروه تمرین و به نمایش بگذارند (هر دانش آموز یک بخش را نمایش دهد)

۶ برای هر یک از موارد هفت گانه مؤثر در سلامتی، پس از مشورت در گروه،

جدولی تصویری تشکیل و آن را با جدولی که انفرادی آماده کرده بودند، مقایسه کنند.

٧ برای نمونه کارت هایی تهیه و خوراکی هایی را که در یک روز اعضای گروه مصرف کرده اند را بر روی کارت ها بنویسند.

جدولی تصویری و دو قسمتی  را تشکیل دهید، پس از مشورت کارت ها را اگر فکر می کنند

خوراکی مفید است در ردیف راست جدول بچسبانند و بالعکس.

 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.