مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس دوازدهم فارسی اول ابتدایی همکاری گل

0 ۹۹۶

اهداف درس درس دوازدهم فارسی اول ابتدایی همکاری گل

١ آموزش صدا و نشانهٔ (ق ق) و (ل ل)
٢ تشخیص صدای (ق ق ) و (ل ل) در اوّل، وسط و آخر کلمات
٣ توانایی خواندن و نوشتن کلمات با حروف خوانده شده
۴ همکاری بین اعضای خانواده
۵ شناخت وسایل آشپزخانه و رعایت نکات ایمنی در استفاده از آنها
۶ توجّه به آداب اجتماعی (سلام)
٧ آشنایی با محل زندگی حیوانات

آموزش درس دوازدهم فارسی اول ابتدایی همکاری گل

یکی از روش های درس اوّل یا روش ابتکاری دیگر

مفاهیم پیشنهادی برای طراحی جورچین مربوط به آموزش صدای« ق ق »

١ مادر و دختری در حال چیدن سفره هستند و در آن بشقاب و قاشق م یگذارند.
٢ دختری که برای پدرش در یک سینی یک قوری و یک قندان پر از قند می آورد.
٣ کودکی در اتاق با چاقو دست خود را بریده است.
۴ پسری میوه ها را در بشقاب می گذارد.
۵ کودکی در حال دویدن، قندانی که پر از قند است، برزمین می ریزد.

مفاهیم پیشنهادی برای طراحی جورچین مربوط به آموزش صدای« ل ل »

١ لک لک روی یک درخت بلند در کنار جویبار، لانه دارد.
٢ یک فیل با خرطوم خود آب می ریزد و خودش را می شوید. (در جنگل).
٣ ملخ بر روی شاخهٔ درختان کنار جویبار برگ می خورد و بلبل بر آن شاخه لانه دارد.
۴ بلبلی در قفس زندانی است و گریه می کند.
۵ کودکی در یک گل زار گل لاله می چیند.

فعّالیّت های درس دوازدهم فارسی اول ابتدایی همکاری گل

١ گوش کن و بگو: نام بردن وسایلی که صدای (ق) داشته باشند. دو کلمه که صدای (ل ل) در آنها شنیده می شود.
٢ ببین و بگو: کمک به پرنده های زخمی و مراقبت از آنها دارند.
تصویر پرنده ای که زیر درخت افتاده است و امین آن را می بیند.
امین پرنده را برمی دارد و به خانه می برد تا مداوا کند.
امین با کمک خواهرش بال پرنده را می بندد و به او آب و دانه می دهند.
امین و خواهرش آزاده بعد از درمان پرنده، او را آزاد می کنند.

٣ بگرد و پیدا کن:  کلماتی که صدای« ق ق » دارند. تکرار کلماتی که صدای« ل » دارند
۴ به دوستانت بگو: کمک به افراد خانواده، بیان احساسات شخصی (اگر بال داشتی، به کجا می رفتی؟)
۵ نمایش: داستان ببین و بگو را نمایش دهید.
۶ کتاب خوانی: بیان خلاصهٔ کتاب خوانده شده در کلاس

فعّالیّت های کتاب نگارش درس دوازدهم فارسی اول ابتدایی همکاری گل

١ بنویس: نوشتن کلم هها و جمل ههای مربوط به درس
٢ کامل کن: کامل کردن کلمات دو بخشی، نوشتن بخش و صدا در جدول
٣ جمله سازی: کامل کردن جمله ها با استفاده از تصاویر
۴ کلمه سازی: نوشتن کلماتی که آخرآنها (ل) باشد. نوشتن اسم دو جانور با« ق ق »
۵ رنگ آمیزی:رنگ کردن تصاویری که صدای آخر آنها مثل هم است.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.