مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس دوازدهم علوم دوم ابتدایی برای جشن آماده شویم

0

درس دوازدهم علوم دوم ابتدایی برای جشن آماده شویم در یک نگاه

در این درس دانش آموز با آوردن موادّ قابل دسترس در محیط خود برای تهیّهٔ موادّ خوردنی جشن، آنها را فهرست و دسته بندی می کند

و با توجّه به ملاک هایی که می آموزد، مواد را به دو گروه جامد و مایع طبقه بندی کرده و گزارش می دهد.

کتاب سوالات درس به درس با پاسخ علوم دوم ابتدایی

جزوه سوالات درس به درس با پاسخ علوم دوم ابتدایی

مشاهده

در فعّالیّت های روزمره از آموخته های خود در رابطه با تغییر شکل مواد بر اثر گرفتن گرما یا از دست دادن گرما، آگاهانه استفاده می کند و تجربیات خود را به طور عملی نشان می دهد.

اهداف/ پیامدها درس دوازدهم علوم دوم ابتدایی برای جشن آماده شویم

در پایان این درس انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:

۱ سطح مواد پرکاربرد زندگی روزمرهٔ خود را بر پایه ملاک داشتن شکل معین یا گرفتن شکل ظرف به خود، به دو دسته جامد و مایع طبقه بندی کنند

و حداقل اثر گرم و سرد کردن بر تغییر شکل یک ماده را آزمایش کرده و گزارش دهند.

۲ با همکاری یکدیگر فهرستی از آنچه در محیط زندگی خود می بینند را بر پایهٔ ویژگی های جامد و مایع طبقه بندی کرده و گزارش دهند.

اثر گرم و سرد کردن را بر تغییر شکل یک یا دو ماده، آزمایش کرده و گزارش دهند.

۳ سطح مواد را با توجّه به ویژگی ظاهریشان طبقه بندی کرده و به طور مرتّب به فهرست و طبقه بندی خود، موادی دیگر اضافه کنند

و در طبقه بندی خود به موادی که جامد و مایع نیستند نیز توجّه نشان دهند.
اثر گرم و سرد کردن را بر تغییر شکل بیش از دو ماده آزمایش کرده و گزارش دهند.

مفاهیم درس دوازدهم علوم دوم ابتدایی برای جشن آماده شویم

دانش آموزان در سال اوّل با استفاده از حواس، ویژگی های ظاهری مواد را مشاهده کرده اند و به شباهت ها و تفاوت های برخی موادپی برده اند.

آنها همچنین با به کارگیری حواس پنجگانهٔ خود اطّلاعاتی در مورد آنچه در محیط اطرافشان می گذرد جمع آوری کرده اند.

همهٔ چیزهای اطراف ما ماده هستند.
مواد جا می گیرند.
جامدها شکل معینی دارند.
مایعات به شکل ظرف خود در می آیند.
گرما مواد را از حالت جامد به حالت مایع درمی آورد.
مواد مایع با از دست دادن گرما به حالت جامد درمی آیند.

دانستنی ها درس دوازدهم علوم دوم ابتدایی برای جشن آماده شویم

همهٔ چیزهایی که در اطراف خود می بینیم از ماده ساخته شده است.

مواد دارای جرم و وزن هستند و فضا را اشغال می کنند

مواد عموماً به سه حالت جامد، مایع و گاز بوده و از ذرّات کوچکی به نام مولکول تشکیل شده اند.

در مواد جامد مولکول های مواد بسیار نزدیک یکدیگر قرار دارند و چون حرکت و جابه جایی کمی دارند، به شکل ثابتی دیده می شوند.

مولکول های موادّ مایع از یکدیگر فاصله دارند و حرکت و لرزش آن ها نسبت به جامدها بیشتر است.

به همین دلیل به شکل ظرفی که در آن قرار می گیرند، درمی آیند.

بعضی چیزها مثل صدا، نور و گرما و … که در اطراف ما وجود دارد و ما از طریق حواسمان به آنها پی می بریم، ماده نیستند،

زیرا نه جرم دارند و نه فضایی را اشغال می کنند.

توجّه فرمایید که این مطالب فقط برای والدین و آموزگار  است و لزومی ندارد به دانش آموزان انتقال یابد.

نکات آموزشی و فعّالیّت های پیشنهادی درس دوازدهم علوم دوم ابتدایی برای جشن آماده شویم

درس جشن در مدرسه به عنوان یک زمینه مناسب برای اجرا در مدرسه انتخاب شده است

تا دان شآموزان مفاهیم علمی را در محیطی شاد و توأم با بازی کشف کنند و یاد بگیرند.

دانش آموزان با هدایت معلّم و با به کارگیری حواس پنج گانهٔ خود خواص مواد را از طریق دیدن، لمس کردن، مزه کردن و… بررسی، طبقه بندی و نامگذاری می کنند.

در این مرحله است که دانش آموز می تواند تعریف خود را با توجّه به تجربه هایی که کسب کرده اند، ارائه دهد.

برخی از موارد آموزشی برای تسهیل فعّالیّت های این درس پیشنهاد شده است. شما هم با درایت خود آن را کامل تر کنید

درس جشن در مدرسه با فعالیت های گروهی آغاز می شود.

بنابراین لازم است دربارهٔ روش کار گروهی با دانش آموزان تعامل داشته باشید

و مطمئن شوید که آنها درباره هماهنگی با اعضای گروه و نقش و مسئولیّت های خود آگاهی کافی دارند.

به عبارتی در مورد چگونگی انجام کارگروهی به اتّفاق نظر برسند

تا با تمرین کار گروهی بتوانند در آینده با نقش های خود در جامعه بیشتر آشنا شوند.

نقش معلّم در این فرایند هدایتگری و راهنمایی است.

بنابراین دانش آموزان خود، مفهوم ماده و حالت های آن را باید کشف کنند و شما در صورت لزوم، اصلاح خواهید کرد.

سازماندهی کلاس درس مثل تغییر میز و نیمکت ها یا استفاده از مکان های مناسب دیگر مستلزم برنامه ریزی از قبل است.

در هر مرحله از فعّالیّت ها مطمئن شوید که دانش آموزان علاوه بر لذّت بردن از انجام کارگروهی، نکات ایمنی و بهداشتی را رعایت می کنند.

دانش آموزان پس از انتخاب و تأیید فهرست خوراکی های خود، آن را متناسب با فرایند آموزش هر بار طبقه بندی کرده و موادی را اضافه یا حذف می کنند.

سپس فهرست جدید خود را گزارش داده و با فهرست گروه های دیگر مقایسه می کنند.

در هنگام اجرای فعّالیّت ها به مدیریت زمان توجّه شود.

تهیّه پوستر یا روزنامه دیواری از آنچه انجام داده اند

یا طرّاحی و انجام آزمایش ها کمک به تثبیت آموخته هایشان می کند

و نشان دهندهٔ این است که هر دانش آموز تا چه حد به اهداف دست یافته است.

دانش آموزان در سال دوم با مفهوم جامد و مایع و اثر گرما بر آنها آشنا می شوند.

حالت گاز را در سال سوم خواهند آموخت.

ممکن است خوراکی های پیشنهادی کتاب درسی در تمام مناطق ایران موجود نباشد؛

مثل شکلات تخته ای که با شکلات های معمولی و یا هر مادهٔ دیگری که اثر گرما بر مواد را در شرایط کلاس نشان دهد هم می شود این فعّالیّت را انجام داد.

تعریف های مفاهیمی مانند ماده، جامد، مایع و اثر گرما بر مواد، زمانی ارزشمند است

که دانش آموزان در طی فرایند آموزش این درس و با انجام فعّالیّت هایی به آنها برسند

بنابراین از تعریف مستقیم آنها خودداری شود

برای فعّالیّت های کار در منزل، حتماً با نوشتن نامه یا جلسه های حضوری، والدین را هدایت کنید تا بدانند این فعّالیّت ها هم بخشی از روند آموزش است.

برای آوردن وسایل مورد نیاز به کلاس به امکاناتی که در هر خانواده وجود دارد، توجّه بفرمایید.

نکته: برخی از دانش آموزان تصوّر می کنند که موادی مانند شکر، آرد یا عدس و … را وقتی در ظرفی مثل لیوان، کاسه یا … می ریزیم،

شکل همان ظرف را به خود می گیرند، جامد نیستند. پیشنهاد می شود که از آنها بخواهید

تا یک دانه شکر، عدس یا … را در ظرف های مختلف قرار بدهند و در عمل مشاهده کنند

که آن ها را در هر ظرفی بگذارند به همان شکل اوّلیه باقی می مانند.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.