مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس ده علوم اول ابتدایی در اطراف ما هوا وجود دارد

0

درس ده علوم اول ابتدایی در اطراف ما هوا وجود دارد در يک نگاه

در اين درس دانش آموزان به کمک مشاهده، جمع آوری اطلاعات نشان می دهند:

که هوا برای ما، جانوران و گياهان بسيار مهم است،

کاربرگ تصویری علوم اول

جزوه کاربرگ تصویری علوم اول ابتدایی

مشاهده

هوا در همه جا وجود دارد.

هم چنين کارهايی که در انجام دادن آن ها ، هوا به ما کمک می کند را فهرست می کنند

و راه هايی برای جلوگيری از آلودگی هوا ارائه می دهند.

 

اهداف/پيامدها درس ده علوم اول ابتدایی در اطراف ما هوا وجود دارد

در پايان اين درس انتظار می رود دانش آموزان بتوانند

سطح ١ با مثال يا آزمايش نشان دهند که در محيط اطراف ما هوا وجود دارد،

چند مورد محدود در استفادهاز هوا و نيز جلوگيری از آلوده کردن هوا پيشنهاد می کنند.

سطح ۲ با مثال های متعدد نشان دهند که در محیط اطراف هوا وجود دارد

و موارد استفاده های مختلف آنبرای موجودات زنده را نام ببرند

و نیز به بعضی موارد جلوگیری از آلودگی هوا اشاره کنند.

سطح ۳ ضمن بیان موارد متعدد استفاده جلوگیری از آلودگی هوا به روش های خلاق نشان دهند هوا درانجام کارها می تواند به ما کمک کند.

 

نکات  و فعالیت های پیشنهادی درس ده علوم اول ابتدایی در اطراف ما هوا وجود دارد

۱ یک بادکنک و مقداری لوله ی نازک پلاستیکی تهیه کنید. یک سمت لوله را داخل دهانه ی بادکنک کنید

و دهانه ی بادکنک را با نخ به دور لوله محکم کنيد.

بادکنک را بين دو کتاب هم ضخامت که از هم کمی فاصله دارند قرار دهيد.

يک کتاب را هم روی دو کتاب ديگر قرار دهيد.

حال دهانه ی ديگر لوله را يکی از دانش آموزان در دهان قرار دهد و در آن بدمد.

احتمالاً بيشتر دانش آموزان علت را توضيح خواهند داد.

از دانش آموزان بخواهيد در چه جاهايی مانند اين آزمايش، هوا سبب حرکت يک جسم می شود؟

اگر تلمبه و لاستيک تويی اتومبيل داريد می توانيد اين فعاليت را با آن انجام دهيد

در صورت داشتن تشک بادی، بالش بادی، صندلی بادی می توانيد از آن استفاده کنيد.

بيشتر دانش آموزان به باد کردن لاستيک اتومبيل و دوچرخه اشاره خواهند کرد

تعداد اندکی از دانش آموزان ممکن است به جک های بادی اشاره کنند،

٢. دوحباب شيشه ای يکی بزرگ و يکی کوچک به کلاس ببريد،

٢ شمع يک اندازه را روشن کنيد و در زير هر يک از حباب ها قرار دهيد.

دانش آموزان خواهند گفت که کدام شمع زودتر خاموش خواهد شد،

و علت آن را توضيح خواهند داد.

وقتی در زمستان درهای اتاق ها را کاملاً می بنديم، چرا شعله های اجاق گاز خاموش نمی شود؟

در چه حالتی ممکن است روشن بودن شعله های اجاق گاز در زمستان برای ما خطرناک باشد؟

توجه داشته باشيد، سطح زير تماس حباب را از موادی انتخاب کنيد که لبه ی حباب داخل آن فرو رود تا هوا وارد حباب نشود

(روزنامه ی خيس می تواند به شما کمک کند)

از خمير مجسمه سازی می توانيد استفاده کنيد. لازم نيست دانش آموزان به اکسيژن اشاره کنند.

از اين فعاليت می توانيد دانش آموزان را به خطرات روشن بودن بخاری ها در فضاهای بسته آشنا سازيد.

 

 

 بازی با هوا

برخی معلمان پيشنهاد دادند برای بهتر شدن اين فعاليت داخل لوله آب رنگی ريخته شود

ولی اين کار درست نيست و حتماً بايد دانش آموزان بفهمند که اين هوا است که سرنگ را از طرف ديگر به سمت بيرون می راند.

توجه داشته باشيد قبل از اين که لوله ها را به سرنگ ها وصل کنيد، دسته ی يکی ازسرنگ ها را کاملاً به داخل فشار داده باشيد

و دسته ی سرنگ ديگری را بيرون بکشيد تا آزمايش به خوبی انجام گيرد.

آيا می دانيد جاروبرقی چگونه کار می کند؟

می توانيد از کاری که خود دانش آموزان به هنگام نوشيدن با نی انجام می دهند، کمک بگيريد. هيچ توضيح ديگری لازم نيست.

 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.