مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس دهم فارسی چهارم ابتدایی باغچۀ اطفال

0

 

 

جزوه کامل فارسی چهارم ابتدایی درس به درس

مشاهده

 

 

اهداف درس دهم فارسی چهارم ابتدایی باغچۀ اطفال

۱ آشنایی با جبّار باغچ =ه بان
۲ تقویت پشتکار و صبر و شکیبایی
۳ تقویت درک متن و سواد خواندن
۴ تقویت مهارت املانویسی و نگارش
۵ تثبیت مهارت قصّه گویی
۶ آشنایی با حروف ربط سببی به عنوان ابزارهای انسجام متن
۷ آشنایی با اجزای جمله
۸ آشنایی و تشخیص بندهای بدنه در انشانویسی

دانش زبانی درس دهم فارسی چهارم ابتدایی باغچۀ اطفال

هدف این است که دانش آموز یاد بگیرد جمله را به اجزای آن خرد کند.

این امر در تقویت درک خوانداری و شنیداری بسیار مؤثر است.

موضوعی که در این درس آموزش داده شده است، برجسته کردن فعل به عنوان محور معنایی جمله است

چنان که مشاهده می کنید، برای نشان دادن اهمیت فعل در شکل گرفتن جمله، فعل در رأس قرار گرفته است؛

به عبارت دیگر ابتدا باید فعلی باشد تا جمله ای شکل گیرد.

توجه: هدف از طرح این قبیل مباحث، آشنایی دانش آموز با اجزای جمله است.

او باید منطق قرارگرفتن اجزای جمله را در کنار هم درک کند.

یادگیری این مطلب در تقویت درک متن دانش آموزان تأثیر عمده ای دارد،

معلّمان گرامی از ارائهٔ این مطالب، با نگاه تدریس دستور زبان، به صورت مجموعه ای از قواعد حفظی جداً پرهیز کنند.

قصه گویی و صندلی صمیمیت درس دهم فارسی چهارم ابتدایی باغچۀ اطفال

به توضیحات ارائه شده در فعّالیت قصّه گویی و صندلی صمیمیت درس سوم مراجعه شود.

در آن درس بیشتر تمرکز بر شروع داستان بود؛

در این درس شیوه ارائهٔ سیر قصّه مورد نظر است. فعّالیت صندلی صمیمیت با گوش دادن به قصّه آغاز می شود. دانش آموزان مدّتی برای انتخاب قصّهٔ مورد علاقهٔ خود فکر می کنند، سپس روی صندلی می نشینند و قصّه را روایت می کنند.

انتظار می رود قصّه گویی به شیوه ای جذّاب اتفاق بیفتد تا مخاطب را جذب کند.

بخوان وحفظ کن درس دهم فارسی چهارم ابتدایی باغچۀ اطفال

شعر زیبا و مشهوری است از “شهریار” که با نشان دادن کتاب اشعار این شاعربلند آوازه، ارائهٔ اطّلاعاتی درخصوص خطّهٔ زیبای آذربایجان با مردمانی غیور و متعهد و پخش اشعاری به زبان ترکی از استاد شهریار به نحو زیبایی قابل تدریس است وهمخوانی آن به نشاط کلاس می افزاید.

متن شعر دربارهٔ بزرگترین نام آور تاریخ بشریتاست که برخی از ویژگی های ایشان در شعر آمده است.

لازم به ذکر است در آموزش بخوان و حفظ کن، لازم نیست روی معنای آن خیلی تأکید شود بلکه حفظ شعر باتوجه به وزن آهنگین آن مورد نظر است.

مطلب دیگر این که معرفی شهریار نیز به عنوان شاعری نامدار در راستای اهداف فصل و نگرش شبکه ای است.

املای درس دهم فارسی چهارم ابتدایی باغچۀ اطفال

املا: املای تصحیح کردنی
آموزگار از قبل یک متن املای ده سطری تهیه کرده و در آن ١٠ کلمه با املای ناصحیح قرار می دهد.

قبل از شروع فعّالیت املایی دانش آموزان متن درس را مرور می کنند. سپس کتاب ها رامی بندند و برگه های املا بین دانش آموزان توزیع می گردد.

دانش آموزان با دقّت، متن املا رامطالعه کرده، کلمات نادرست را شناسایی می کنند و شکل درست کلمات را بالای آنها می نویسند.

درس دهم نوشتاری درس دهم فارسی چهارم ابتدایی باغچۀ اطفال

فعّالیت های نوشتاری ٥: نگارش

از این درس، اساس آموزش انشانویسی شکل می گیرد.

بسیار مهم است که همکاران محترم دقیقاً طبق مراحل صفحهٔ نگارش  معلّم آموزش دهند.

نکتهٔ بسیار کلیدی و مهم این است که تا حالا دانش آموزان با یک بند سر و کارداشتند ولی چون انشا شامل چند بند است، در این درس، سه بند ارائه شده است.

چنان که ملاحظه می کنید این سه بند از متن درس «کوچ پرستوها »انتخاب شده است؛ دلیل این بوده است که دانش آموزان با آن آشنا هستند و در مرحلهٔ تشخیص به زحمت نمی افتند.

به عبارت دیگر مهم آموزش ساختار انشا است نه به چالش کشیدن ذهن دانش آموز با ارائهٔ متنی که قبلاً ندیده اند.

در این درس دانش آموز باید موضوع کوچک تک تک بندها را با توجه به جملهٔ موضوع و مفهوم بیان شده در هر بند، تشخیص دهد و با جمع بندی مطلب، سه بند موضوع کلی را تشخیص دهد که در واقع همان موضوع انشا است.

در این جلسه فعلاً صحبتی از انشا و موضوع انشا نمی شود و دقیقاً مطابق با مطلب کتاب آموزش انجام شود.

کلمات هم خانواده فارسی چهارم ابتدایی

 درس دهم:باغچه اطفال  فارسی چهارم

 

تفکر استقرایی:

درس دهم با متنی روان و ساده نوشته ای جذاب است.محتوای درس،دارای مفهومی است که دانش اموزان با مطالعه دقیق متن متوجه ان می شوند.به همین دلیل بهتر است با روش تفکر استقرایی ذهن دانش آموزان را فعال نموده،ایشان را از راه تفکر به استنتاج و یادگیری رساند.مراحل انجام کار متناسب با ساختار این درس به شرح ذیل پیشنهاد می گردد.

مرحله ی اول:تکوین مفهوم

فهرستی از انواع رفتارهای فردی و اجتماعی تهیه کنید و آن را در اختیار گروه بگذارید و بعد از آن ها بخواهید تا بر اساس وجوه اختلاف و تشابه انها را دسته بندی نمایند.دانش اموزان برای مطالب طبقه بندی شده،اسم انتخاب می کنند و کم کم مفهوم در ذهن انها شکل می گیرد.

مرحله ی دوم:تفسیر مطالب

نماینده گروهها،طبقه بندی انجام شده در گروه را روی تابلو نصب کند.سپس سوالاتی در خصوص مفاهیم مورد نظر درس مطرح نمایید تا دانش اموزان روابط بین طبقه بندی ها را جستجو کرده و به سوالات پاسخ دهند

.دانش اموز را به کشف روابط برسانید تا به استنباط و نتیجه گیری برسد و مفاهیم) اعتماد به نفس و پشتکار(را استباط کند.

 

مرحله ی سوم:کاربرد

به دانش اموزان کمک کنید تا با گسترش و وسعت دادن ظرفیت ذهنی خود به بررسی و تفسیر اطلاعات دریافتی

بپردازد و به این نقطه برسند که هر فرد با تلاش و کوشش خود و با امید به خدا،به اهداف خود در زندگی دست می یابد.

معنی واژه ها به ترتیب سطرها

اطفال:جمع طفل،خردسالان،بچه ها،کودکان

کنجکاو:کاوش کننده،جست و جو کننده

فعال:پرکار،کوشا،جمع فعل،کارها،رفتارها

تصویر:شکل،عکس

افکار:جمع فکر،اندیشه ها

منقل:ظرفی که در آن ذغال یا هیزم می ریزند و آتش روشن می کنند.

دایر)دایر شدن:(ایجاد شدن،تشکیل شدن

گرداگرد:اطراف،پیرامون

حرفه:پیشه،کار

طاق مسجد:سقف مسجد

قفقاز:سرزمینی در غرب دریای خزر

اداره می کرد:کارگردانی می کرد،می گرداند

رونق:رواج

طبع:ذات،سرشت

پرُ شور:پر حرارت

جویا:جست و جو کننده

راضی:خشنود،قانع

بهره:فایده،کمک

آموزگار:معلم،دبیر

اجتماع:گروه،گردهم امدن،جمعی از دسته های انسانی

فعالیت:کوشش

میهن:وطن،کشور

اقامت گزیدم:در جایی ساکن شدم

ذوق:نشاط،خوشی،علاقه و استعداد برای یادگیری

قریحه:طبع،ذوق

عاجز:ناتوان،ضعیف

اختراع:پدید اوردن،درست کردن،ایجاد کردن

ابداع:نوآوری،ایجاد کردن،چیزی نو پدید آوردنمقصود:مراد،نیت

اعتماد:اطمینان

پشتکار:همت و جدیت

اراده:خواست،میل،تصمیم

بردباری:صبر و شکیبایی●هم خانواده●

کتاب:مکتوب،کاتب،مکتب

راضی:رضایت،مرضیه

مقصود:قصد،قاصد

صبر:صابر،صبور

قبول:قابل،مقبول

فعال:فعالیت

شعر:شاعر،مشاعره

اختراع:مخترع

اقامت:مقیم

اعتماد:معتمد

تصویر:تصور،مصور

استعداد:مستعدطفل:طفولیت،اطفال

عشق:معشوق

افکار:فکر،تفکر،متفکر

زیستن:زیستگاه،زیست

●متضاد●

تازه#کهنه

روشن#خاموش

سرد#گرم

سختی#راحتی

با سواد#بی سواد

بیرون#درون

بیدار#خواب

معنی بعضی از جمله های مهم

ولی هیچ یک از این کارها طبع پرشور و ذهن جویای مرا راضی نمی کرد.

 

معنی)اما هیچ یک از این کارها،سرشت و استعداد پر حرارت و ذهن جست و جو کننده ی مرا قانع و خشنود نمی کرد.

 

می خواستم از هر راهی که ممکن است باری از دوش مردم بردارم.

 

معنی)می خواستم از هر راهی که انجام شدنی است به مردم کمک کنم].بار از دوشبرداشتن:کنایه از کمک کردن است

 

اتش ذوق و قریحه ی آن ها در کنج خانه خا خاموش می شود.

 

معنی)خوشی و ذوق آن ها که مانند اتشی سوزان بود خاموش می شد و از بین می رفت.

 

املای واژگان مهم:

کنجکاو/فعال/تصویر/قطعه زغالی/منقل کرسی/مکتب/گرداگرد/طاقمسجد/قفقاز/تعطیل/قناّدی/رونقی/طبع پرشور/ذهن جویا/راضی/بهره/آموزگاریبرگزیده/شوق/شغلی/اجتماع/فعالیت های فرهنگی/ میهن/اقامت گزیدم/آتش ذوق وقریحه/باغچه ی اطفال/نگهداری/عاجز/اختراع/ابداع

الفبا/مقصود/اولیا/تحصیلی/لبریز/پیوسته/اعتماد

درست و نادرست:

۱(نادرست

۲(درست

۳(درست

۴(درست

دانش زبانی:

اصلی ترین بخش جمله،کلمه ای است که بدون آن معنای کاملی ندارد و به این بخش}فعل{می گویند.

هدف از بخش بیاموز و بگو این است که دانش آموز یاد بگیرد جمله را به اجزای آن خُرد کند.این امر در تقویت درک خوانداری و شنیداری بسیار موثر است.

نکته(کلمه هایی مانند” چون””زیرا”جمله ها را به هم وصل می کنند.

مثال۱(او راست می گفت زیرا آن ها از نگه داری کودک او عاجز بودند.

جمله ی اول مفهومی را بیان میکند و جمله ی دوم دلیل و علت آن را بیان می کند.

مثال۲(روی ماسه های کنار دریا می نوشت چون کاغذی برای نوشتن نداشت.

جمله ی اول مفهومی را بیان میکند و جمله ی دوم دلیل و علت آن را نشان می دهد.

کلماتی مانند چون و زیرا دو جمله ی کامل را به هم وصل می کنند و معمولا جمله ی دوم دلیل و علت جمله ی اول را توضیح می دهد.

توجه:

هدف از طرح این قبیل مباحث،آشنایی دانش آموزان با اجزای جمله است.او باید منطق قرار گرفتن اجزای جمله را در کنار هم درک کند.یادگیری این مطلب در تقویت درک متن دانش اموزان تاثیر عمده ای دارد.معلمان گرامی از ارایه این مطالب با نگاه تدریس دستور زبان به صورت مجموعه ای از قواعد حفظی جدا پرهیز کنید.

لحن خواندن:

لحن متن درس دهم از نوع”عاطفی_خبری”می باشد.خواندن زیبا،دمیدن روح به پیکره ی بی جان متن است.روخوانی آداب خاصی دارد که باید این آداب را به دانش آموزان آموخت.در دوره معاصر متن های نثر ساده،روزمره و همه فهم اند.برای خواندن این درس که دارای جملات عاطفی می باشد خواننده باید خود را با احساسات نویسنده هماهنگ کند و لحنش را شکل دهد.

املا:املای تصیح کردنی

آموزگار از قبل یک متن املای ده سطری تهیه کرده و در آن چندین کلمه با املای ناصحیح قرار می دهد.قبل از شروع فعالیت املایی دانش آموزان متن درس را مرور می کنند.سپس کتاب را می بندند و برگه های املا بین دانش اموزان توزیع می گردد.دانش آموزان با دقت متن املا را مطالعه کرده،کلمات نادرست را شناسایی می کنند و شکل درست کلمات را زیر ان می نویسند.

پیام درس:

این درس اشاره دارد به تلاش و کوشش انسان های بزرگ و نوآوری که به خلق و هم نوع و مردم سرزمین خود کمک می کنند.باغچه بان مردی بود که با تلاش و از خودگذشتگی و بدون هیچ انتظاری به دانش اموزان نابینا و ناشنوای سرزمینش کمک کرد تا خواندن را بیاموزند واز زندگی لذت ببرند.

روحش شاد باد

بخوان و حفظ کن

همای رحمت

معنی بیت های] همای رحمت:[

بیت ۱(ای علی،ای نشانه ی لطف و رحمت،تو چه نشانه ای از خداوند هستی که سایه ی خوشبختی را بر سر همه ی موجودات افکندی.

بیت۲(ای دل)انسان(اگر می خواهی خدا را بشناسی به زندگی علی)ع(توجه کن.به خدا قسم می خورم من خدا را به واسطه ی حضرت علی)ع(شناختم.

بیت۳(ای گدای تهیدست،به خانه ی علی برو از او کمک بخواه که او چنان بخشنده ای است که انگشتری خود را از روی بخشندگی به گدا می بخشد.

بیت۴(به غیر از علی هیچ کسی را نمی توان یافت که به پسرش بگوید:وقتی قاتل من در دست تو اسیر است با او خوش رفتاری کن.

بیت۵(به غیر از علی)ع(کسی نمی تواند پسری شگفتی ساز تربیت کند که شهیدان کربلا را در جهان،سربلند و مشهور بکند.

پیام شعر:

این شعر در وصف جوان مردی و بزرگواری حضرت)ع (سروده شده است.علی) ع (مردی وارسته و بسیار بخشنده بود که به هنگام نماز،انگشتری را از دست خود بیرون اورد و به شخص نیازمند بخشید و فرزندی را تربیت کرد که واقعه ی کربلا را در تاریخ جاودانه ساخت.

معنی واژه ها به ترتیب بیت ها:

هُما:پرنده ای که نشانه ی خوشبختی است.

رحمت:مهربانی،بخشایش

آیت:نشانه،علامت

ماسّوا:موجودات جهان،به غیر از خدا

مسکین:بینوا،بیچاره

نگین:تکه جواهر زیبایی که در وسط انگشتر قرار می گیرد.

کَرَم:بخشش

قاتل:کسی که دیگری را می کُشد.

مُدارا:با مهربانی رفتار کردن

ابوالعجایب:باعث شگفتگی ها،شگفت انگیز

عَلَم کند:معروف کند،مشهور سازد،برپا کند

تاریخ ادبیات:

شعر همای رحمت شعر زیبا و مشهوری است از) شهریار(که با نشان دادن کتاب اشعار این شاعر بلند آوازه ،ارایه اطلاعاتی در خصوص خطه زیبای آذربایجان با مردمانی غیور و متعهد و پخش اشعاری به زبان ترکی از استاد شهریار به نحو زیبایی قابل تدریس است و همخوانی آن به نشاط کلاس می افزاید.متن شعر درباره ی بزرگ ترین نام اور تاریخ بشریت است که برخی از ویژگی های ایشان در شعر آمده است.

در این شعر لازم نیست روی معنای آن خیلی تاکید شود بلکه حفظ شعر با توجه به وزن آهنگین آن مورد نظر است.

مطلب دیگر معرفی شهریار نیز به عنوان شاعری نامدار در راستای اهداف فصل و نگرش شبکه ای است.

تمرینات نوشتاری:

یکی از ابزارهای صوری انسجام گزاره های متن) حروف ربط (هستند.در این درس حرف ربط سببی” چون””زیرا”آموزش داده شده است.کاربرد این حروف در جملات مرکبی است که گزاره یک جمله مفهومی را بیان میکند و علت و سبب ان در گزاره جمله بعد ارایه میشود.

پاسخ قسمت نگارش:

موضوع بند اول:دشواری کمبود غذا در پاییزموضوع بند دوم:چگونگی کوچ/مشکل کوچ موضوع بند سوم:خطرات کوچ موضوع بند چهارم:کوچ پرستوها

همکاران عزیز تدریس به پایان رسید امیدوارم مفید واقع شده باشد.

نمونه سوالات درس دهم  فارسی چهارم ابتدایی باغچه اطفال

برای دریافت نمونه سوالات درس دهم  فارسی و سایر دروس فارسی چهارم ابتدایی شامل سوالات درس به درس امتحان دی ماه و خرداد و …می توانید از لینک زیر اقدام کنید

دریافت نمونه سوالات

کاربرگ درس دهم فارسی چهارم ابتدایی باغچه اطفال

برای دریافت کاربرگ های درس دهم  فارسی و سایر دروس فارسی چهارم ابتدایی شامل کاربرگ املا،انشا،نگارش و… می توانید از لینک زیر اقدام کنید

دریافت کاربرگ ها

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.