تمام مطالب دسته بندی: فارسی چهارم
آموزش مهارت نوشتن یا بند نویسی فارسی چهارم ابتدایی

آموزش مهارت نوشتن یا بند نویسی فارسی چهارم ابتدایی

بچه های گلم شما در کلاس دوم با جمله سازی به طور کامل آشنا شده اید و در سال سوم بند نویسی را فرا می گیرید و در سال چهارم انشا نویسی را فرا خواهید گرفت. بند یعنی چند جمله که یک موضوع مشخص دارند و پشت سرهم می آیند . مراحل مهارت نوشتن یا بند نویسی : ۱-موضوع مناسب انتخاب شود . ۲-موضوع کلی به موضوعات کوچک تر تقسیم شود . ۳-خط اول با کمی فاصله از سر خط نوشته شود. ۴-جمله ی اوّل بند ،جمله ی اصلی است و به آن جمله ی موضوع می گویند . ۵-جمله های بعدی باید تکمیل کننده جمله ی موضوع باشند . ۶- جمله های یک بند باید به هم مربوط باشند […]

جزوه نگارش فارسی پایه چهارم ابتدایی

جزوه نگارش فارسی پایه چهارم ابتدایی

آموزش نگارش فارسی پایه چهارم ابتدایی در پایه سوم با قافیه و ردیف و بعضی از قالب های شعری آشنا شدیم ، در این درس می خواهیم قالب شعری را پیدا کرده و چند نکته ی گفته نشده در پایه سوم را بیان کنیم : نکته اول : هرگاه دو کلمه در آخر دو مصراع هر بیت : ۱ -تلفظ یکسان داشته باشند . ۲ – معنای یکسان داشته باشند ، ردیف می گویند . حال اگر در بیتی دو کلمه مثل هم تلفظ شوند اما معنی یکسانی نداشته باشند آن کلمه ها ردیف نیستند و قافیه هستند . نکته دوم : اگر هر مصراع دو قافیه کنار هم داشته باشد به آن ذوقافیتین می گویند . مثال : جوانی […]

کلمات هم معنی درس به درس فارسی چهارم ابتدایی

کلمات هم معنی درس به درس فارسی چهارم ابتدایی

درس اول فارسی چهارم ابتدایی آفریدگار زیبایی  واژه نامه: پذیرفتن:قبول کرد شاخه ها تاب نیاوردند:قدرت تحمل نداشتند داوری:قضاوت جلا داده است:براق درخشنده کردند جان افروز:روشن کننده ی جهان قشر:لایه نخست:اول چیره دست:ماهر آویختن:اویزان کردن دریغ است:حیف است پراکنده ساخت:پخش کرد شگفت انگیر:تعجب اور زینت داد:تزیین کرد آموزش درس ۱ فارسی چهارم ابتدایی…  درس دوم فارسی چهارم ابتدایی کوچه پرستوها  واژه نامه: جامه:لباس دشواری:سختی نخستین:اولین معتدل:دارای آب و هوای خوب بکوشند:تلاش کنند پی در پی:پشت سر هم،متوالی به عهده میگیرند:مسولیت قبول میکند شگفتی:تعجب آور فراهم میاورد:تهیه میکند سپری شدن:گذشتن آسودگی:راحتی پیمودن:طی کرد آموزش درس ۲ فارسی چهارم ابتدایی…  درس سوم فارسی چهارم دبستان رازنشانه ها  واژه نامه: آسیاب:محلی که گندم ها را در آنجا آب میکنند ردپا:جای پا کور:نابینا دست نخورده:استفاده […]

نشانه هاي نگارشی فارسی پایه چهارم ابتدایی

نشانه هاي نگارشی فارسی پایه چهارم ابتدایی

مهم ترین نشانه هاي نگارشی که براي پیوند یا جدایی واژه ها و عبارات به کار برده می شود عبارت است از: نقطه (.)، نشانه ي پرسش (؟)، نشانه ي تعجب (!)، ویرگول (،)، نقطه ویرگول (؛)، دو نقطه (:)، نشانه ي تعلیق (…)، نشانه ي نقل قول (” “) و خط تیره (-) افزون بر این نشانه هاي اصلی، نشانه هاي دیگري نیز در نوشته ها به کار میرود که داراي معانی معینی است. از جمله: پرانتز ( ) و قلاب [ ] ما در آغاز، با کارکرد و موارد کاربرد این نشانه ها و سپس با چگونگی به کارگیري و نوشتن درست آن ها آشنا می شویم. ۱٫نقطه (.) نقطه در موارد زیر به کار میرود: در پایان […]

آموزش فارسی چهارم ابتدایی درس به درس

آموزش فارسی چهارم ابتدایی درس به درس

فعّالیت های مربوط به روخوانی فارسی چهارم ابتدایی  متن درس شعرهای بخوان و حفظ کن متن های بخوان و بیندیش متن مثل و حکایت روان خوانی فعّالیت های مربوط به درک متن فارسی چهارم ابتدایی  درست و نادرست در انتهای درس درک مطلب در انتهای درس درک و دریافت در انتهای بخوان و بیندیش فعّالیت های درک متن کتاب نوشتاری واژه آموزی دانش زبانی درست و نادرست، درک مطلب و درک و دریافت سؤال های بخش درست و نادرست، درک مطلب و درک و دریافت از سطح مقدماتی تا پیشرفته تنظیم شده است. در طرح سؤال ها سطوح زیر مورد نظر بوده است: درک اطّلاعات صریح متن رسیدن به استنباط تلفیق اطّلاعات متن تفسیر اطّلاعات متن واژه آموزی در این […]

درس هفدهم فارسی چهارم ابتدایی مدرسۀ هوشمند

درس هفدهم فارسی چهارم ابتدایی مدرسۀ هوشمند

اهداف درس هفدهم فارسی چهارم ابتدایی مدرسۀ هوشمند ۱ آشنایی دانش آموزان با کاربرد فناوری در زندگی ۲ گسترش دایرهٔ واژگان با فرایند واژه سازی اشتقاق (بین + نده) ۳ آشنایی با سخن گفتن متناسب با مخاطب و موقعیت از طریق نمایش ۴ تقویت درک متن و کتابخوانی ۵ انشانویسی شامل کلیهٔ بندها (بند مقدمه، بندهای بدنه، بند نتیجه گیری) واژه آموزی درس هفدهم فارسی چهارم ابتدایی مدرسۀ هوشمند یکی از فرایندهای واژ ه سازی در زبان فارسی«وندافزایی»است. در این درس افزودن پسوند«نده» به بن فعل باعث ایجاد اسم فاعل شده است. چنان که قبلاً هم ذکر آن رفت نیازی به انباشتن ذهن دانش آموزان با الفاظ دستوری پسوند و اسم فاعل و مانند این نیست؛ و درک مفهوم کفایت می کند. نمایش درس هفدهم […]

درس شانزدهم فارسی چهارم ابتدایی پرسشگری

درس شانزدهم فارسی چهارم ابتدایی پرسشگری

اهداف درس شانزدهم فارسی چهارم ابتدایی پرسشگری ١ آشنایی با ابوریحان بیرونی ٢ تقویت روحیه پرسشگری ٣ تشخیص عناصر سازندهٔ جمله ٤ آشنایی با لحن مناسب در خوانش متن ۵ تقویت درک متن با تثبیت آموزه های قبلی ۶ انشانویسی شامل کلیهٔ بندها (بند مقدمه، بندهای بدنه، بند نتیجه گیری) دانش زبانی درس شانزدهم فارسی چهارم ابتدایی پرسشگری درس گذشته جملاتی را آموزش داد که مانند پازلی با سه خانه بودند. قطعهٔ اصلی پازل فعل بود که تعیین می کرد با اضافه شدن چند قطعهٔ دیگر به این پازل معنی کامل می شود. به عنوان مثال فعل (خورد)قطعهٔ اصلی پازل جمله است که با گرفتن دو قطعهٔ (مریم) و (سیب) کامل می شود. در این درس جملاتی ارائه می شود که مانند پازلی با […]

درس پانزدهم فارسی چهارم ابتدایی شیر و موش

درس پانزدهم فارسی چهارم ابتدایی شیر و موش

اهداف درس پانزدهم فارسی چهارم ابتدایی شیر و موش ١ تقویت مهارت خوانش شعر با رعایت لحن ٢ گسترش دایرهٔ واژگان با فرایند واژه سازی اشتقاق (گل + زار) ٣ آشنایی با چگونگی بیان پایان قصه ٤ آشنایی با ابزارهای انسجام متن ٥ تقویت فضایل اخلاقی به ویژه گذشت ٦ تثبیت یادگیری ابزارهای انسجام متن ٧ انشانویسی شامل کلیهٔ بندها (بند مقدمه، بندهای *بدنه، بند نتیجه گیری) واژه آموزی درس پانزدهم فارسی چهارم ابتدایی شیر و موش یکی از فرایندهای واژه سازی در زبان فارسی«وندافزایی»است. در این درس افزودن پسوند«زار»به اسم باعث ایجاد اسم مکان شده است. چنان که قبلاً هم ذکر آن  رفت نیازی به انباشتن ذهن دانش آموزان با الفاظ دستوری پسوند و اسم مکان و مانند این نیست؛ و […]

درس ۱۴ فارسی چهارم ابتدایی ادب از که آموختی؟

درس ۱۴ فارسی چهارم ابتدایی ادب از که آموختی؟

اهداف درس ۱۴ فارسی چهارم ابتدایی ادب از که آموختی؟ ۱) آشنایی با آداب زندگی و مفاهیم اخلاقی ۲) آشنایی دانش آموزان با اجزای جمله ۳) تقویت درک شنیداری ۴) آشنایی با نشانه های ساختار بلاغی متن مانند ۵) آشنایی با بند نتیجه گیری دانش زبانی درس ۱۴ فارسی چهارم ابتدایی ادب از که آموختی؟ درس گذشته جملاتی را آموزش داد که مانند پازلی با دو خانه بودند. قطعهٔ اصلی آن، فعل بود که تعیین می کرد با اضافه شدن چند قطعهٔ دیگر به این پازل معنی کامل می شود مثلاً فعلی مانند«رفت»با گرفتن یک قطعه مثل «علی»کامل می شد .و معنا را انتقال می داد. درواقع بدون اینکه به فعل«لازم»و«نهاد»و عبارات و الفاظ دستوری مانند این اشاره کنیم، تنها منطق قرار […]

درس سیزدهم فارسی چهارم ابتدایی لطف حق

درس سیزدهم فارسی چهارم ابتدایی لطف حق

اهداف درس سیزدهم فارسی چهارم ابتدایی لطف حق ۱) آشنایی با شاعر بزرگ ایران ۲) افزایش درک متن ۳) گسترش واژگان با فرایند واژ ه سازی«تکرار» ۴) تقویت درک دیداری و سخنوری ۵) آشنایی با نشان ههای ساختار بلاغی متن مانند«بعد، سپس» ۶) تثبیت یادگیری بند مقدمه و بندهای بدنه واژه آموزی درس سیزدهم فارسی چهارم ابتدایی لطف حق یکی از فرایندهای واژه سازی در زبان فارسی “تکرار” است؛ در این فرایند با تکرار یک پایه یا واژه، کلمهٔ جدیدی ساخته می شود. فرایند تکرار دو نوع دارد: تکرار تام مانند آرام آرام، پرسان پرسان، دستی دستی تکرار افزایشی مانند لبالب، گرداگرد، دمادم کلماتی که در این درس آمده است حاصل فرایند واژه سازی تکرار افزوده است. لازم به ذکر است این […]

1 2 3