مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس بیست و یکم فارسی اول ابتدایی نشانه غ

0 ۸۵۰

اهداف درس بیست و یکم فارسی اول ابتدایی نشانه غ

۱ آموزش صدا و نشانهٔ (غ غ غ غ)

۲ تقویت روحیه همکاری وکمک به دیگران

۳ توانایی خواندن و نوشتن کلمات با حروف خوانده شده

۴ تشخیص نشانهٔ (غ غ غ غ) درکلمات مختلف

۵ رعایت ادب و احترام هنگام سخن گفتن

 

 آموزش شکل وصدای غ( لاک پشت ومرغابی ها)

فعّالیّت ۱
الف) مفاهیم درس را با شیوه های متنوّع وخلّاق درکلاس روشن می کنیم وکلمات کلیدی درس
مثل: مرغابی، جیغ، غمگین، جغد و کلاغ را روی تابلو می نویسیم.

تصویرهای پیشنهادی

۱ پرواز مرغابی ها درآسمان

۲ شکارچی به سمت مرغابی تیراندازی می کند.

۳ یکی از مرغابی ها درحال زمین افتادن

۴ خواهر و برادری کنار مرغابی با ناراحتی نشسته اند.

ب) معلّم از تصاویر بالا به عنوان پازل نیز می تواند استفاده کند.

فعالیت ۲: آموزگار یا یکی ازدانش آموزان ازروی درس می خواند واگر لازم باشد، بقیّه تکرار
می کنند. سپس ازدانش آموزان می خواهد که شکل صدای جدید را درکلمات درس پیداکنند.

این کلمات عبارتند از: مرغابی، غمگین ،جیغ وکلاغ.

فعّالیّت های درس بیست و یکم فارسی اول ابتدایی نشانه غ

۱ گوش کن و بگو: پاسخ پرسش های مطرح شده در درس(درک مطلب)

۱ چرا لاک پشت از بالا به زمین افتاد؟ چون دهانش را باز کرد تا فریاد بزند.

۲ وقتی مرغابی ها می خواستند پرواز کنند، به لاک پشت چه گفتند؟ هرکسی هرچه گفت لاک پشتگوش نکند و جواب ندهد.

۲ ببین وبگو: بیان تصاویری که دارای صدای (غ) درآنها می باشد.

تصویر ۱ غنچه (آشنایی با رشد گیاهان: دانه، غنچه،گل)

تصویر ۲ جغد (آشنایی با پرندگان شکاری در شب)

تصویر ۳ چراغ راهنمایی (آشنایی با مقررات عبور و مرور و قوانین در شهرها)

نکته: بهتراست معلّم یا دانش آموزکلمات استخراج شده از تصاویر را روی تابلو بنویسد.

۳ بگرد و پیدا کن:پیدا کردن کلماتی که صدای (غ ) دارند. (دردرس)

۱ کلمه هایی که شکل (غ) دارند.مرغابی، غمگین، جیغ، جغد، کلاغ

۴ به دوستانت بگو: آشنایی با پرندگان که درآب زندگی می کنند.

۱ چه پرنده هایی را می شناسی که درکنار آب زندگی می کنند؟ لک لک، مرغابی، قو و….

۵ بازی: بازی با کلماتی که صدای مشترک دارند.

بهتر است در این درس به موضوع های محلّی، بازی ها، آداب و مسایل زبانی و فرهنگبومی پرداخته شود.مشارکت اولیا، شیرینی و لذّت تولید دانش آموزان را بیشتر خواهد کرد.

 

فعّالیّت های کتاب نگارش درس بیست و یکم فارسی اول ابتدایی نشانه غ

۱ بنویس: نوشتن کلمه ها وجمله های مربوط به درس
۲ کامل کن:کامل کردن جملات ناقص و کامل کردن جملات با حروف مطرح شده،کامل کردن جدول
٣ کلمه سازی: نوشتن کلماتی که صدای (غ) دارند.
۴ تشخیص جملات درست و نادرست با توجّه به متن درس

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

درس بخوانید،آموزش بدهید،کیف پول خود را پر کنید.

به جمع کاربران ما بپیوندید